13 september 2013

Finns det valmöjligheter för äldre sjuka?


Boendetiderna på vård- och omsorgsboenden – dit den äldre oftast kommer riktigt sjuk sin sista tid i livet – minskar. Därför ska två stadsdelar under hösten genomföra försök med möblerade korttidsboenden som inte kräver hyreskontrakt. Bra med olika försök.

Men hur sjuka är de som kommer till detta projekt? Hur länge innan dess, har de vårdats hemma? Med eller mot sin egen vilja? Hur mycket har innan dess krävts  av maka/make  och anhöriga? Vi vet att trycket ständigt ökar inom äldrevården. Vårdtiderna inom såväl somatisk vård  som demensvård har stadigt minskat trots att behovet ökar.

Trycket på hemtjänsten ökar samtidigt som allt fler närstående tvingas gå ner i arbetstid för att vårda sina anhöriga eftersom beviljad hemtjänsttid inte täcker de äldres behov.

”Cirka 20 procent av dem som flyttar till ett vård- och omsorgsboende bor där endast under en så kort tid som två månader”, står det i  den länkande artikeln nedan. Vart tar de sedan vägen? Det förmäler inte artikeln. De dör förmodligen. Är det enligt eget önskemål eller vad biståndsbedömningen medger?

Politikerna i äldrenämnden i Stockholm har sagt ja – men en utvärdering krävs. Många vill, när de ännu har krafter, få komma till ett äldreboende eller servicehus,  men där blir det oftast nej. Då får de vänta hemma tills döden närmar sig.
  
Kanske ett fall för professorn inom geriatrik Yngre Gustafsson, sedan 40 år engagerad i äldrefrågor, och nu senast aktuell  i dokumentärserien ”Sveriges bästa äldreboende”?

Hur länge bor de äldre hemma? Och på vilka grunder – självvalda eller enligt biståndsbedömningen?

En viktig fråga om vi ska kunna upprätthålla en värdig äldrepolitik är: Finns det valmöjligheter medan den äldre ännu kan välja? 
Korttidsboende utan hyreskontrakt på försök i höst

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar