12 november 2013

Brister i LSS-lagens tillämpning

Till
Partiledarna

Jan Björklund, FP
Annie Lööf, C
Jonas Sjöstedt, V
Jimmie Åkesson, SD
Göran Hägglund, KD
Åsa Romson, MP
Gustav Fridolin, MP
Stefan Löfven, S
Fredrik Reinfeldt, M

Skickas även per post

Stockholm den 12 november 2013

Från
Eivor Karlsson

Adress och tfn-nr. finns med i ovanstående mail. Dock inte här på Internet.

Brister i LSS-lagens tillämpning
Beslutet om en ny LSS-lag började gälla den 1 januari 1994. ”Kalla Fakta” avslöjade 10 november att privata konsulter som själva tjänar miljonbelopp, lär ut hur långt kommunerna kan gå när det gäller avslag utan att bryta mot lagen

Reportaget visade ett för den aktuelle konsulten och ett 30-tal tjänstemän beklämmande situationer som upprörde många. Är det så här det går till i kommunerna? Konsulten drog några anekdoter om olika situationer i de funktionsnedsattas vanor och livsstil. Uttrycket att de ”äter pengar” var direkt osmakligt.

Andra delar av programmet visade gravt funktionsnedsatta barn och föräldrarnas kamp för en dräglig tillvaro. Barn som också fråntagits en del av sina glädjeämnen i livet som att inte få åka på läger, behålla sin stödfamilj eller få göra en resa till Åland.

Reportaget gav en bild av ett Sverige som vi inte vill ha. Nu har allmänheten, men dessbättre också flera kommuner, reagerat över inslaget."Avslag till varje pris"

Ofta möter vi i landets tidningar reportage om hur svårt funktionsnedsatta nekas assistans. Vi ser dem, läser om dem – och förfäras. Någonstans är det uppenbarligen fel. Lagtexten i LSS behöver förmodligen en översyn.

Kommunerna är självständiga i sina beslut. Men lagar beslutas av riksdagen. För att beslutsfattarna såväl som riksdagspolitikerna ska få veta om lagar fungerar som det var tänkt bör dessa följas upp. Frågan är vad riksdagspolitikerna kände till om de förhållanden som ”Kalla Fakta” visade.

Föreningen ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning”, FUB, har gjort en undersökning riktad till socialchefer och motsvarande i kommunerna. ”Av de drygt 200 kommuner som besvarat frågorna uppger fyra av fem att Försäkringskassans striktare bedömning vältra över ansvaret för personlig assistans från staten till kommunen.” Dagens Samhälle nr 35/13. Läs även här. "Be om ursäkt"

Staten har gett kommunerna allt fler uppdrag utan att skicka med tillräckligt med pengar. Transfereringssystemen, inte minst sjukförsäkringssystemet, går med miljardvinst som staten sen tar tillbaka. Det borde finnas utrymme till en fördelning efter behov, särskilt av de behov som enligt LSS från den 1 januari 1994 är lagstadgade. Det är viktigt att frågan om LSS-lagen diskuteras i riksdagen

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till respektive partiledare:

  1. Är du beredd att lyfta upp och diskutera LSS-lagen i riksdagen utifrån kommunernas återkommande neddragningar?

  2. Anser du att lagtexten i LSS bör ändras bl.a. vad gäller Försäkringskassans striktare bedömning som övervältrar ansvaret för personlig assistans från staten till kommunerna?

  3. Bör staten öronmärka pengar till LSS-verksamheter för att kommunerna ska följa lagens intentioner?
Stockholm den 12 november 2013 Eivor Karlsson

10 november 2013

Psykos – en tickande bomb!

Många mår psyksikt dåligt. En del får en psykisk diagnos utan att utgöra ett hot för omgivningen. Andra  kan utlösa psykoser. Men frågan är: hur definieras "psykiskt störd" jämfört med "psykiskt sjuk"? Finns det någon skillnad – och i så fall – hur ?  Det är en fråga för psykiatrin.

Klart är dock att när en människa befinner sig i det yttersta av alla krislägen och ber om hjälp så ska psykiatrin möta upp. Psykvården existerar på en låg nivå jämfört med behovet. Olika utredningar  av vuxenpsykiatrin har visat  att bland annat  den psykiatriska vården är ojämlikt fördelad, läkartätheten är jämförelsevis låg och resurserna för psykiatrin är otillräckliga över  landet.

Om den psykiatriska vården inte fungerar när personen behöver den  kan den personen utgöra en fara både för sig själv och omgivningen. Många bestialiska handlingar och mord har utförts av personer som fått en psykos. Ofta visar det sig när man utreder brottet att personen   före  brottet sökt hjälp men antingen inte fått hjälp eller på fel nivå. 

För den som får, eller utvecklar, en psykos blir gränsen mellan personen och omgivningen  oklar och förmågan att skilja mellan den yttre verkligheten och ens upplevelser eller fantasier försämras. Man kan få vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte är verkliga och uppmanas utföra vissa handlingar. Här är några vansinnesdåd. Samtliga hade sökt hjälp före brottet. 

Här är fler som sökt och nekats vård.
 En 51-årig man i Luleå knivdödade för två sedan sin bror. Båda hade alkohol och mentala problem. 51-åringen mådde psykiskt dåligt, sov minimalt och drack för mycket. I ett psykotiskt tillstånd inbillade sig mannen  att han blivit drogad och våldtagen på Stadshotellet i Haparanda.  Sedan fick mannen  för sig att hans bror spred ut om våldtäkten på arbetsplatsen.

Tingsrätten dömde mannen för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Rätten konstaterar att brottet begicks under allvarlig psykisk störning. Den mordåtalade berättade att han dagarna innan händelsen kontaktade akutpsykiatrin men fick till svar att han inte var aktuell för psykvård.

Nyligen skedde ett dubbelmord i Ljungsbro.En 33-årig man med digert brottsregister dödade med ett järnrör en 15-årig pojke och en 57-årig kvinna.. Mannen har i polisförhör avslöjat att han mådde psykiskt dåligt redan en vecka före dådet och att han sökt vård för missbruk och psykisk ohälsa.

– Han har erbjudits vård som han valt att tacka nej till, sa chefläkaren på Universitetssjukhuset i Linköping, för SVT Östnytt 4/11. Vad erbjöds han för vård? – Det vill jag inte kommentera. Vi kommer omedelbart att starta en händelseanalys och utreda det här, sa chefsläkaren.  Advokat Thomas Bodström, mannens  försvarare, uppger att hans klient säger sig ha sökt hjälp kort före händelsen – och blivit nekad. Jag tycker det är bra att det nu ska utredas exakt vilken hjälp han har sökt, sa Bodström. 

De här fallen och fler därtill har sökt hjälp när de ännu förstod att något höll att gå fel. Kanske de upplevt vanföreställningar, upplevt sig  styrda eller övervakade. Eller hört  röster som uppmanade dem  till att utföra vissa  handlingar.

Samverkan kommuner och landsting
Många vet inte vart de kan vända sig vid problem med sin psykiska ohälsa. Det är oroande. Det är viktigt att rätt vård och stöd sätts in i ett tidigt skede. Tillgängligheten ska vara hög. Samverkan mellan landstingen  och kommunerna  måste utvecklas med utgångspunkt från en helhetssyn på människan och dennes behov.

I denna samverkan bör ingå att kommunen på läkares inrådan följer upp så att patienten tar sin medicin och vid rätt tidpunkt i hemmet. Det förebyggande arbetet är viktigt. Då kan t.ex. personal inom  kommunens socialpsykiatri göra några  korta hembesök per dag. Både för att se hur personen mår men också för att se till att aktuell medicin tas.

Tillgängligheten måste bli bättre inom psykiatrin. Idag är den på många håll lågprioriterad. Oftast av besparingsskäl. Flertalet av dessa oprovocerade brott kunde ha undvikits. Nu måste ansvariga lyssna till rösterna från psykiatrins vardag, skriver företrädare för psykiatrin i ett upprop med 164 undertecknare

För att ge stöd till dem som, ofta akut, behöver hjälp och för att skydda medborgarna måste psykvården snabbt förbättras och högprioriteras. Utan  rätt behandling kan psykos utgöra en tickande bomb.

03 november 2013

Klarar C riksdagsspärren?


Det var spretigt i opinionsmätningarna för Centerpartiet redan innan förslaget till ett nytt idéprogram kom. De nyliberala förslagen förbättrade förmodligen inte läget. Frågan är om det är för sent att Annie Lööf avgår och en annan tar över hennes hatt. Förmodligen är det väl sent.

Centerpartiet har länge haft vikande väljarstöd. Men partiet har aldrig haft så lågt stöd i Novus mätningar som nu. Det är nu långt från valresultatet 2010. Samtidigt ger opinionsmätningarna väldigt olika besked, Det märks t.ex. när det gäller MP och SD. Där växlar mätningarna om vilket parti som är det tredje största. Det är svårt att veta vad som egentligen är den sanna bilden. 

En centerpartist skrev i Västmanlands Läns Tidning, VLT, under rubriken  ”C-framtid avgörs i strid” . Han skrev om det socialt medvetna värdekonservativa  intressepartiet å en sidan. ”Å den andra sidan de unga nyliberalerna som tycker att varje inskränkning i en egoists svängrum är en kränkning av individens absoluta suveränitet. Förslag som månggifte, slopad skolplikt, slopad arvsrätt, fri invandring och platt skatt har chockat många inom Centerrörelsen.” 

Men det fanns också de som tyckte  att  C:s idéprogram var en frisk fläkt i politiken. I brist på alternativ. När de stora partierna tävlar i att kopiera varandras förslag för att vinna mitten- och marginalväljarna är det svårt för många att skilja rött från blått. Om alla i stort sett är ense om de stora frågorna: arbetslinjen, en budget i balans och en solidariskt finansierad välfärdspolitik,m. m, finns det egentligen inte några större alternativ. Utom på marginalen.

Centerpartiets 3 procent är ett bottennapp. De har många idéer som borde bearbetas för att hitta bra anslag. Bland annat när det gäller miljö,  klimat och landsygdspolitik

Ute i kommunerna har Centerpartiet  bättre väljarstöd. De är bl.a. aktiva mot nedläggning av skolor på landsbygden och andra mindre orter, utanför centralorten. Centerpartiet vill se en levande landsbygd där skolan, affären och kommunikationerna är viktiga. 

Nu ska Annie Lööf  och Gustav Fridolin mötas för landsbygdsdebatt på utvalda orter ute i landet.  De ska debattera landsbygdens utmaningar och potential på såväl lokal som på  nationell nivå och i  TV.  Mycket av Centerpartiets politik överensstämmer i övrigt med Alliansen.

När debatten pågick som livligast i media om C:s nya idéprogram diskuterade några individer i ett annat parti också programmet på Facebook. De ställde sig, i varierande grad,  bakom Centerpartiets nyliberala förslag. 

Det är mycket som rör sig under ytan när det gäller framtida inriktning inom politiken. Men det går inte att ta någon genväg inom politiken och tro att man kan förändra samhället i all hast.  Kanske hade C:s idéprogram passat bättre  – för ett annat samhälle.

Centerpartisten  tog i VLT  upp idéprogrammet en gång till. Det innehöll bara ett bra förslag, ansåg han: Lokala råvaruskatter. ”Resten är allmänna floskler, politik för en annan planet och nyliberalt galenskapande som skulle slita sönder vårt land om de genomfördes.” Kanske det. Det var något ditåt som jag tänkte då jag såg diskussionerna i ämnet på Facebook.

Men det är ännu elva månader kvar till valet. Ett team bestående av fyra reklamrävar kommer att svara för Centerpartiets valkommunikation och försöka lyfta partiet. I varje fall över 4
-procentspärren. Pengar finns i kassakistan. Klarar kommunikatörerna uppgiften?