10 november 2013

Psykos – en tickande bomb!

Många mår psyksikt dåligt. En del får en psykisk diagnos utan att utgöra ett hot för omgivningen. Andra  kan utlösa psykoser. Men frågan är: hur definieras "psykiskt störd" jämfört med "psykiskt sjuk"? Finns det någon skillnad – och i så fall – hur ?  Det är en fråga för psykiatrin.

Klart är dock att när en människa befinner sig i det yttersta av alla krislägen och ber om hjälp så ska psykiatrin möta upp. Psykvården existerar på en låg nivå jämfört med behovet. Olika utredningar  av vuxenpsykiatrin har visat  att bland annat  den psykiatriska vården är ojämlikt fördelad, läkartätheten är jämförelsevis låg och resurserna för psykiatrin är otillräckliga över  landet.

Om den psykiatriska vården inte fungerar när personen behöver den  kan den personen utgöra en fara både för sig själv och omgivningen. Många bestialiska handlingar och mord har utförts av personer som fått en psykos. Ofta visar det sig när man utreder brottet att personen   före  brottet sökt hjälp men antingen inte fått hjälp eller på fel nivå. 

För den som får, eller utvecklar, en psykos blir gränsen mellan personen och omgivningen  oklar och förmågan att skilja mellan den yttre verkligheten och ens upplevelser eller fantasier försämras. Man kan få vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte är verkliga och uppmanas utföra vissa handlingar. Här är några vansinnesdåd. Samtliga hade sökt hjälp före brottet. 

Här är fler som sökt och nekats vård.
 En 51-årig man i Luleå knivdödade för två sedan sin bror. Båda hade alkohol och mentala problem. 51-åringen mådde psykiskt dåligt, sov minimalt och drack för mycket. I ett psykotiskt tillstånd inbillade sig mannen  att han blivit drogad och våldtagen på Stadshotellet i Haparanda.  Sedan fick mannen  för sig att hans bror spred ut om våldtäkten på arbetsplatsen.

Tingsrätten dömde mannen för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Rätten konstaterar att brottet begicks under allvarlig psykisk störning. Den mordåtalade berättade att han dagarna innan händelsen kontaktade akutpsykiatrin men fick till svar att han inte var aktuell för psykvård.

Nyligen skedde ett dubbelmord i Ljungsbro.En 33-årig man med digert brottsregister dödade med ett järnrör en 15-årig pojke och en 57-årig kvinna.. Mannen har i polisförhör avslöjat att han mådde psykiskt dåligt redan en vecka före dådet och att han sökt vård för missbruk och psykisk ohälsa.

– Han har erbjudits vård som han valt att tacka nej till, sa chefläkaren på Universitetssjukhuset i Linköping, för SVT Östnytt 4/11. Vad erbjöds han för vård? – Det vill jag inte kommentera. Vi kommer omedelbart att starta en händelseanalys och utreda det här, sa chefsläkaren.  Advokat Thomas Bodström, mannens  försvarare, uppger att hans klient säger sig ha sökt hjälp kort före händelsen – och blivit nekad. Jag tycker det är bra att det nu ska utredas exakt vilken hjälp han har sökt, sa Bodström. 

De här fallen och fler därtill har sökt hjälp när de ännu förstod att något höll att gå fel. Kanske de upplevt vanföreställningar, upplevt sig  styrda eller övervakade. Eller hört  röster som uppmanade dem  till att utföra vissa  handlingar.

Samverkan kommuner och landsting
Många vet inte vart de kan vända sig vid problem med sin psykiska ohälsa. Det är oroande. Det är viktigt att rätt vård och stöd sätts in i ett tidigt skede. Tillgängligheten ska vara hög. Samverkan mellan landstingen  och kommunerna  måste utvecklas med utgångspunkt från en helhetssyn på människan och dennes behov.

I denna samverkan bör ingå att kommunen på läkares inrådan följer upp så att patienten tar sin medicin och vid rätt tidpunkt i hemmet. Det förebyggande arbetet är viktigt. Då kan t.ex. personal inom  kommunens socialpsykiatri göra några  korta hembesök per dag. Både för att se hur personen mår men också för att se till att aktuell medicin tas.

Tillgängligheten måste bli bättre inom psykiatrin. Idag är den på många håll lågprioriterad. Oftast av besparingsskäl. Flertalet av dessa oprovocerade brott kunde ha undvikits. Nu måste ansvariga lyssna till rösterna från psykiatrins vardag, skriver företrädare för psykiatrin i ett upprop med 164 undertecknare

För att ge stöd till dem som, ofta akut, behöver hjälp och för att skydda medborgarna måste psykvården snabbt förbättras och högprioriteras. Utan  rätt behandling kan psykos utgöra en tickande bomb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar