26 december 2017

Sjuk behandling av sjuka

Alliansen och Sverigedemokraterna vill återinföra den bortre tidsgränsen – bland benämnd stupstocken – som Alliansen införde 2010. Den avskaffades av regeringen 2014. Nu försöker regeringen istället pressa ned antalet sjukdagar från nuvarande 10,2 dagar till 9,0 i december 2020.
     Det har fått till följd att allt fler får sin sjukpenning indragen. Försäkringskassan, FK avslår i dag nästan tre gånger så många ansökningar som 2015. Det är också en jämställdhetsfråga eftersom framförallt kvinnor blir utförsäkrade.
     Totalt beviljades knappt 9000 personer sjukersättning under 2016 – vilket är en historiskt låg nivå. Prognosen för 2017 är att färre än 6000 personer kommer att beviljas sjukersättning.
     Nu har Ann-Marie Begler, generaldirektör för FK, skrivit till regeringen med förslag att göra det möjligt för fler att få sjukersättning, tidigare kallat förtidspension. Det gäller äldre sjukskrivna med få år kvar till pension. Det berör också de personer som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete.

Men det bör också handla om övriga sjukskrivna som inte längre har någon arbetsgivare och varit sjukskrivna under lång tid. En del av de sjukskriva bör beviljas hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning, beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt. Ett bättre och värdigare sätt än att skicka ut sjuka till kommunerna och ”socialen”.
     Arbetsförmedlingen, AF, lämnade i år tillbaka 3,5 miljarder kronor till staten. Myndigheten hade inte lyckats göra av med anslaget för lönebidrag, för att skapa jobb åt långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar. Där bör även utförsäkrade sjukskrivna ingå. Det återlämnade budgetanslaget bör återgå till det ändamål som det var tänkt.

Det är inte första gången som AF uppmärksammas för outnyttjade budgetanslag. Redan 2013 skrev SvT Nyheter Jönköping om outnyttjade miljoner till stöd för bl.a. funktionshindrade. För ett år sedan skrev Dagens Industri om 2015 års återlämnade miljarder. Här återstår mycket för samtliga partier att göra. Det är de utsatta som drabbas. Bättre kontroll av myndigheter krävs.
     Hösten 2015, när flyktingarna kom i tusentals till Sverige, föreslog regeringen i sitt budgetförslag att kostnaderna för sjukskrivningarna måste minska. Detsamma ansåg regeringen om LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.

Nu kommer jag att skriva till partiledarna och andra företrädare i samhället. Liksom jag gjorde med LSS och där mina förslag överensstämmer med den nu pågående översynen.

Förslag till justeringar eventuellt lagändring:
  • Sluta använd sjuka och långtidsarbetslösa som ett politiskt slagträ i debatten! Gör något istället – från vänster till höger.
  • Lönebidrag där så är lämpligt. Personen betalar då skatt och får ett arbete. 
  • De förmedlade budgetanslagen ska användas rätt. Ställ krav på berörda myndigheter. 
  • Se till att partiell sjukskrivning – procent av arbetsförmågan – varvat med sjuk- ersättning verkligen tillämpas vid behov.
  • Ge berörda grupper stöd och någon form av utbildning för att lotsas ut mot arbetslivet. 
  • Utförsäkrade ska inte bli ”socialfall” i kommunerna utan ingå som en del av den statliga arbetsmarknadspolitiken. *Frågan är om det är rimligt att utförsäkra kroniskt svårt sjuka som t.ex. cancer, hjärtinfarkt och strokedrabbade. 
  • Alliansen och SD bör förklara vad de vill uppnå med återinförandet av den bortre tidsgränsen. 
  • Det behövs ett tillfälligt stopp och översyn av den historiskt höga utförsäkringen.

Eivor Karlsson
Publicerat i Miljömagasinet nr 51/52 -17