27 mars 2010

Brist på nyhetsbevakning och politiskt ansvar

Bredvid denna artikel ligger också en artikel, ”Fuskrapporten under lupp” från 2007. Den är av många skäl aktuell även idag. När bedöms man t. ex. som fuskare? Efter en polisanmälan eller när man blivit dömd i domstol? Felaktiga utbetalningar kan också uppstå i transfereringssystemet t. ex. när det gäller bostadsbidrag, Utan att någon fuskat. Men fuskmiljarderna lever sitt eget liv.

”Säregna bidragsfuskare”
Efter att FUT-rapporten, delegationen mot felaktiga utbetalningar, kom nov. 2007 gick fuskdebatten på högvarv. Småbarnsföräldrar, sjukskrivna och arbetslösa var då främst i skottgluggen. Argument om svenskar som säregna bidragsfuskare har använts flitigt i debatten om sjukfrånvaron.
    Men siffrorna från FUT-rapporten var osäkra. Det handlade mest om bedömningar. Nu har även myndigheten Försäkringskassan fått uppmärksamhet i media. Man mixtrar och krånglar och förefaller inbjuda till felaktiga utbetalningar.

”De bluffar om fusk”
FK:s egen hemsida bidrar till miljardsvinnet och gör det möjligt att få ut för mycket pengar helt utan avsikt, skrev Hallandsposten den 26 mars 2010. Norrbotten-Kuriren skrev också den 26 om Anita. En jurist på FK misstänks medvetet ha lämnat in ett felaktigt läkarintyg. Mixtrat med Anitas läkarintyg. AB skrev, 22 mars, om Martin som fått en räkning från FK på 200.000 kr. Enligt juristerna hade Martin gjort allt rätt. Men anklagas ändå för fusk.
     Hur svårt det kan vara att bedöma kategorin "avsiktliga fel' som är den omskrivning man använder för ordet fusk framgår av Petter Larssons artikel ”De bluffar om fusk”.

Fuskare i privat regi
Men de verkligt stora misstänkta fuskarna, riskkapitalbolagen, tror man kan undanhålla 46 miljarder per år i skatteparadisen. Samtidigt drabbas många utsatta grupper, arbetslösa, ungdomar, utförsäkrade sjukskrivna – inte sällan med små barn – av myndigheters maktutövning.
    Mycket av den sjukvård som är skattefinansierad men drivs i privat regi ägs i flera fall av riskkapitalister med säte i skatteparadis. Attendo Care, ett av landets ledande vårdföretag inom äldreomsorg, har en omsättning på 4,3 miljarder kronor per år, Även vårdbolag som Carema och Capio har ägare i skatteparadis.

”Sälj hela skiten”
Kent Werne, journalist och författare till boken "Sälj hela skiten!", pekar på att insynen i de företag som ska skapa välfärden i Sverige minskar, att det blir svårt att se var vinsten går och vem som egentligen har makten.
   – Det minsta vi kan kräva av politikerna är att de bolag som driver offentligt finansierad verksamhet är skattetransparenta, och att man har tillgång till ägarstrukturer, säger Werne. – Varken politiker eller medborgare i gemen verkar vara medvetna om att det på ett så flagrant sätt pågår skatteflykt i den här sektorn.” Expressen 22 mars 2010.

”Forskning visar att föreställningarna om överutnyttjande började på de borgerliga ledarsidorna men att de sedan snabbt gick över i den allmänna nyhetsbevakningen.”Björn Johnson, forskare vid Malmö Högskolas Centrum för tillämpad arbetslivsforskning..

Gemensamma tillgångar
Ställ denna skatteflykt mot de som nu utförsäkras och tvingas söka socialbidrag. Där många utförsäkras till ett utanförskap. Det handlar om våra gemensamma resurser. Gemensamma tillgångar som borde gått till de stora behoven som finns inom den sociala sektorn.
    Till detta kommer så myndigheten, Försäkringskassan, som in absurdum förefaller skicka räkningar, eller som det påstås, t.o.m. förfalskar sjukintyg. Var finns politikerna? Moralen? Ansvaret om medborgarna?

Kritisk granskning saknas
Björn Johnson, statsvetare och forskare, är bekymrad över att medierna inte gör mer kritisk granskning av material som presenteras. Men tycker också att hans egen yrkesgrupp, forskarna, sviker. Johnson anser också att ”Politiker vinner på bilden av bidragsfuskare”.
    Läs nedanstående artiklar, främst ”De bluffar om fusket” och ”Politiker vinner på bilden av bidragsfuskare”.

 Försäkringskassan skickade räkning på 200 000          Försäkringskassan hemsida kan leda till svinn

”Politiker vinner på bilden av bidragsfuskare”                          Jurist på F-kassan förfalskade sjukintyg

Välfärdens vinster går till skatteparadis - som hårdgranskas              De bluffar om fusket

Fuskrapporten under lupp!

Tjugo miljarder går upp i rök varje år. Medier och även ledarsidorna var inte sena att basunera ut resultatet av rapporten, som egentligen består av antaganden. Det handlar om Delegationen mot felaktiga utbetalningar, FUT, vars rapport blev klar den 9 nov. 2007.

Mörkertal
Frilansjournalisten Petter Larsson har i Aftonbladet 19 nov. 2007 granskat rapporten. Han menar att den som läste noggrannare fick veta att siffrorna i själva verket är osäkra, det handlade mest om bedömningar.
     Men vem minns det om några veckor? Fuskmiljarderna kommer att leva sitt eget liv. Larsson tror att de kan komma att användas för att driva fram hårdare kontroll.
     Vid presentationen av FUT-rapporten framkom det att mörkertalet kan vara stort. Det blir nästan omöjligt att säga emot den typen av bedömningar, det ligger i mörkertalets natur. Ingen vet hur stora felbedömningar och mörkertal är.
    Petter Larsson skriver att allt man kan göra är att gissa. Det är precis vad FUT-delegationen har gjort i sin rapport. Metoden kallas elicitation.

Försvinner dubbelt – utan fusk
I sitt arbete med 16 försäkrings- eller bidragssystem som specialstuderats har FUT samlat en handfull personer som antas kunna något om systemet. De fick först gissa omfattningen av svinnet, var och en för sig. Sen träffades de och pratade en dag och sen fick de gissa igen. Medelvärdet av den andra gissningen används sedan som den sannolika siffran, skriver Larsson.
     Ytterligare 30 system har inte specialstuderats. Där har FUT bara gjort intervjuer med experter. ´
     Ett annat problem som Larsson nämner är felaktiga utbetalningar. Ett exempel är bostadsbidragen. Där ska man uppge framtida inkomst. Om inkomsten blir större än beräknat och man betalar tillbaka bostadsbidraget, blir det en felaktig utbetalning i rapporten.
     Omvänt – om myndigheten betalat ut för lite vid ett tillfällen men kompenserar detta nästa gång så att det blir rätt i slutändan, räknas detta som två felaktiga utbetalningstillfälle men kompenserar detta vid nästa tillfälle så att det blir rätt i slutändan, ”räknas detta som två felaktiga utbetalningar om felet kompenseras oavsiktligt men som en felaktig utbetalning om korrigeringen är avsiktlig”. Fusk med statistik eller vad? Hur som helst ger det en osann bild.

Fuskare fälls i domstol
Lasson menar att det blir ännu knepigare med kategorin "avsiktliga fel' som är den omskrivning man använder för ordet fusk. Det enda fusk som kan bekräftas med hygglig säkerhet är när fuskare döms i domstol. Den som blivit polisanmäld är ingen fuskare förrän han fällts av domstol. Många polisanmälningar leder inte till åtal.
    Reportern Börge Nilsson tar i senaste numret (nov. -07) av Pockettidningen R upp försäkringskassans utredningar.
    Det strider mot svensk rättstradition att utgå från att den som är polisanmäld också har felat. Om Försäkringskassan sätter igång och börjar anmäla av bara tusan, vilket den delvis har gjort de senaste åren, då skulle resultatet bli att fusket såg ut att öka utan att någon förändring i själva verket ägt rum, menar Nilsson.
    Men Försäkringskassans direktör Stig Orustfjord håller inte med om synen på misstänkta brott, fusk, som inte fällts i domstol. –Vi ser det som begångna brott som inte har kunnat dömas och fällas, säger han i Pockettidningen R, nov. 07.
    – Denna rapport måste granskas under lupp ordentligt. Är det en ny gissningslek, ett nytt orättfärdigt sätt att skuldbelägga landets bidragstagare? Undrar Kurt Nurmi i samma nummer av pockettidningen R.

November 2007

09 mars 2010

”Ni har byggt sjuka system”

Det var rubriken på min debattartikel i Aftonbladet den 12 sept. 2006. Sedan dessa har situationen för sjuka och arbetslösa försämrats ännu mer.  Kvinnor är sjukare än män och kommunanställda kvinnor är sjukare än privatanställda. Det gör, enligt Kommunalarbetaren, sjukförsäkringen till en av kommunalarnas hetaste valfråga. Kommunalarbetarens ledare, nr 2/10, ”att en så stor andel av de sjuka är kvinnor är ett stort jämställdhetsproblem. Ledaren presenterar hur S, V och MP kommit ut med sitt förslag till hur sjukreglerna ska se ut om de får makten:

* De vill avskaffa den s.k. stupstocken som kastar ut människor ur sjukförsäkringen efter 550 dagar. Sjukförsäkrade ska kunna återförsäkras.
* Reglerna för att bedöma arbetsförmågan ska ändras och anpassas till den sjukes möjligheter.

Enligt ledaren vill de tre partierna ”med hjälp av en gemensam ingång till Försäkringskassan, FK, och Arbetsförmedlingen, AF, och delar av kommunernas socialtjänst vill de rödgröna skapa ett system MOA ( människor och arbete) där varje individ får hjälp att snarast komma in i arbetslivet igen”.

Frågan är om människor därmed fortsatt ska slussas ut i kommunernas försörjningstöd. Förutom att det belastar kommunernas ekonomi så kommer många aldrig att orka eller klara av komma ut i arbetslivet igen. För dem är förtidspension bättre. För dem som till viss del är arbetsföra är lönebidrag en tänkbar form. Allt är bättre än socialbidrag. Detta försörjningsstöd, vårt yttersta skyddsnät, är inte tänkt att finansiera brister i arbetsmarknadspolitiken.

Närmare två miljarder kronor betalades ut i ekonomiskt bistånd av Stockholms läns kommuner under förra året. Det är en ökning på 13 procent jämfört med 2008. Det visar en färsk undersökning från Socialstyrelsen. Under 2010, då många sjukskrivna och förtidspensionerade har eller kommer att utförsäkrats, kommer denna siffra att kraftigt stiga.

Ett samarbete mellan FK och AF vore bättre. Vad har dessa utsatta utförsäkrade eller arbetslösa hos ”Socialen”, och därmed försörjningsstödet att göra? Antingen är de sjuka helt, eller bör, till den procentdel de förmår, ”stå till arbetsmarknadens förfogande”, t. ex. 25, 50 , 75, 100. Resterande tid sjukskrivas. Varför fortsätta att blanda in kommunernas försörjningstöd?

Oppositionens förslag om att samla svåra frågor i en bred, blocköverskridande utredning för att skapa långsiktigt stabila regler i sjukförsäkringen, som ledaren skrev, är bra.

Kommunalarbetarens ledare tyckte att försäkringens roll i ett könsperspektiv borde vara en viktig del, liksom ersättningar och regler för förtidspension. Det är förståeligt. En anständig fråga eftersom kommunals medlemmar, främst kvinnor, blir utslitna före den egentliga pensionsåldern.

Jan Rydh, S-regeringens förre sjukförsäkringsutredare, sa vid ett seminarium i Västerås 2006, länk nedan, att han ibland får frågan om han tycker att kommunerna är dåliga arbetsgivare. Inte helt och fullt. Det gäller bara kvinnorna. Kommunerna är bra för chefer och högre tjänstemän. Deras sjukfrånvaro har inte ökat.

Statstjänstemannaförbundet, ST, skrev den 3 mars på DN Opinion under rubriken: ”Regeringen har felbedömt de utförsäkrades vårdbehov” En fråga som också borde ställas är varför fackförbundet Kommunal visar så lite intresse för dem som under hösten och fram över år 2010 blir utförsäkrade. Många hamnar hos Kronofogden. Många är ensamstående med barn. Många har varit eller är medlemmar i fackförbundet Kommunal.Ett fackförbund som har inflytande på dagordningen har därmed också möjlighet att skriva på exempelvis DN:s debattsida

Hur såg samhället på utslitna och sjuka människor åren 2004- 2006? Bifogar tre länkar, varav två artiklar från min tidigare hemsida, som jag skrivit.

Läkare reagerar – politiker förefaller tiga. 2004.            Bristande rehabilitering en ättestupa 2006

                                                           Ni har byggt sjuka system

02 mars 2010

Socialtjänsten och yttrandefriheten

Att handha barnavårdsärenden är bland det svåraste samhället kan göra. För det mesta gör landets socialtjänster ett gott arbete. Det gäller också socialsekreterarna som, ofta under stor tidspress, ska utföra ett bra arbete. Men ibland går det fel. Och kommunerna tolkar olika.

Sveriges kommuner får i stort sett själva tolka hur socialtjänstlagen ska användas. Något som ofta skadar mer än hjälper, menar Rädda Barnen. Olika tolkningar tog också folkhälsominister Maria Larsson upp då hon presenterade det förslag som sommaren 2009 gick ut på remiss. Utbildningsgraden inom socialtjänsten behöver höjas, framhöll Larsson. Samt att barn och unga bättre ska få komma till tals.

Nu har remissen blivit ett utredningsbetänkande ”Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68” som ligger hos regeringen.

Nu återstår att se om även små barn, genom ombud, och unga bättre får kommer till tals. I socialtjänstlagen finns inte något lagrum för begreppet ”samarbetssvårigheter” som grund för nekad placering i ett visst fosterhem.

Men visst används det ibland. Ett exempel är fallet Mikael. 2006 pågick en kamp för att 4-årige Mikael skulle få stanna hos sin faster. Föräldrarna var missbrukare. Men då hotade socialtjänsten fastern för att hon vänt sig till Expressen. – Så här kan de inte komma och säga. Hon har rätt att prata med medierna, sa numera framlidne Olle Stenholm, allmänhetens dåvarande pressombudsman. Länsstyrelsen tog senare upp fallet. Socialtjänsten fick underkänt på samtliga punkter och Mikael fick stanna hos fastern.

Det har inkommit åtta anmälningar till JO om fallet med de två barnen i Luleå. Men JO tar inte upp ärendet. Orsaken är att JO vet att placeringen även granskas av Socialstyrelsen just nu, i två separata tillsynsärenden.

Namninsamlingar via Facebook har resulterat i drygt 4.500 underskrifter som den 25 februari överlämnades till kommunalrådet Karl Petersen i Luleå. Socialnämndens ordförande Eva Bergström ansåg att namninsamlingen var ett hot mot demokratin. Folk tror att de kan hota sig till att ändra beslut, sa Bergström. Men det var en viljeyttring som framfördes i form av namnunderskrifter mot placeringen och för att utredningen borde göras om. Så var det också i fallet Mikael. Bergströms uttalande om att det skulle vara ett hot mot demokratin bemöttes från flera håll.

När det framkom att JO inte tog upp ärendet så skrev en del i sina kommentarer till Norrbottens-Kuriren att nu vänder vi oss till Barnombudsmannen, BO. Enligt uppgift har också de närstående varit i kontakt med BO. Men BO ville inte engagerar sig i fallet eftersom de närstående befann sig i ”konflikt” med socialtjänsten.

Om BO ändrat sin uppfattning bör det klargöras. Men BO:s roll kanske mer är att lyfta upp att socialtjänsten bör uppmärksamma barn som far illa och att alla barn bör få komma till tals. Där hade BO kunnat få in en vinkling om att alla barn bör få ett juridiskt ombud.

01 mars 2010

Havererad socialpolitik

”Långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Det gör att regelverket och Arbetsförmedlingens insatser inte är anpassade efter deras behov. Därtill sänks ersättningen för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program – tvärtemot regeringens utfästelser.”

Det skriver Annette Carnhede och Roger Syrén, båda från fackförbundet ST, på DN Debatt idag. Reformen fungerar inte som det var tänkt och regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjuka, skriver de.

Där framkommer bl.a att betydligt fler än vad regeringen räknat med är så sjuka att de främst behöver vård. På nätverket Resurs (Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället) beskrivs många fall där personer blir utförsäkrade och tvingas söka socialbidrag. Många, som tidigare klarat sig på låga sjukpenning, hamnar nu hos kronofogden.

Under hela 2010 utförsäkras det sammantaget ca. 54 000 långtidssjuka. Många med komplexa diagnoser. Vart tog rehabiliteringskedjan vägen? Efter tre månaders introduktion ska de sjuka vara ”fit for fight” och komma ut i aktiviteter. En reumatikersjuk kvinna som endast, med möda, orkar arbeta halvtid sa: Hur ska jag orka jobba heltid? En frisk reform, enligt Husmark Pehrsson.

Regeringens timing i en lågkonjunktur är också dålig. Varför ska sjuka tvingas arbeta när unga inte får jobb? Många fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de i första hand behöver vård, vilket gör att regelverk och insatser inte kan möta deras behov, skriver Annette Carnhede och Roger Syrén .

De tillfrågade i ST:s rapport ansåg att 61 procent av de utförsäkrade behöver medicinsk rehabilitering och vård, jämfört med regeringens uppskattning på 10. Den felbedömningen leder till att åtgärderna har fel inriktning, anser ST-medlemmarna. 57 procent av de svarande tyckte inte att de insatserna som erbjuds är anpassade till de långtidssjukskrivnas behov. "

Det är ett gigantiskt projekt som Husmark Pehrsson har sjösatt. Detta kommer inte att lyckas. Självklart ska alla som kan, efter förmåga, arbeta. Men nu drabbas alla. Kollektiv bestraffning! Hur många av dessa, drygt 50.000, kommer att kunna arbeta?

Rapporten visar inte bara på ett haveri utan också på regeringen Reinfeldts bristande ledarskap. Alliansens socialpolitik förutsätter att människor är friska, har arbete och kan försörja sig själva. Men så fungerar inte vi människor eller det samhälle i vilket vi ingår. Olyckor och sjukdom kan drabba oss. Vissa människor är, av andra skäl, i större behov av en väl fungerande socialpolitik än andra. Det förbisåg regeringen. En allvarlig miss. En av många.