16 augusti 2016

Ska väljaren vara lojal mot ett illojalt parti?

Hur lojala ska väljarna vara mot det parti de brukar rösta på? Lojaliteten sätts på prov när partiet avviker från löften, ideologi eller program. Något som ibland förekommer. Politikerna använder ibland dubbla budskap eller vilseledande information. Det är svårt för allmänheten att tolka den uppsjö av information som kommer. Vårt minne är dessutom kort.

Med de nedskärningar som varit eller som är på gång är det ofta tålamodet hos utsatta grupper som sätts på spel. Det kan handla om personer som inte kan påverka genom att skriva brev eller debattinlägg. Därmed har de bara möjlighet att påverka – vart fjärde år. Nämligen vid val till riksdag, landsting och kommun.

Här två exempel. I Almedalen hävdade moderatledaren Anna Kinberg Batra att de totala ersättningarna som en sjuk eller arbetslös ensamstående förälder med försörjningsstöd kan få i dag närmar sig 30.000 kronor i månaden. Kinberg Batra avsåg ensamstående, främst kvinnor, som inte förvärvsarbetar och som har tre barn. Moderatledaren krävde ett ”bidragstak”. Enligt Kinberg Batra är det så många hushåll i Sverige där ensamstående med barn får så höga bidrag att situationen håller på att bli ”ohållbar”. Så många hushåll i Sverige! Få sjuka eller ensamstående känner igen sig i den beskrivningen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, svarade i Aftonbladet 26 juli: ”Vi granskade påståendet och fann att i hela Sverige finns runt 100 ensamstående föräldrar med upp till tre barn som får över 25.000 i ersättning per månad, enligt de senast tillgängliga siffrorna” Och det finns förklaringar till det, enligt Strandhäll.” De bor på en ort där bostadsbristen gör att socialtjänsten tvingas betala för boenden med mycket höga hyror". Det är alltså inte pengar som går ner i de boendes egna fickor.

Men också Socialdemokraterna förefaller så misstro bland folk för att få acceptans för försämringar. Då handlar det den här gången om personer inom LSS, alltså assistansanvändarna. Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér talade i Aktuellt 17/12/15 om den ”uppseendeväckande ökningen” av LSS och öppnade upp för att ändra lagen för att komma tillrätta med problemen.

I DN den 29 juli fanns en TT-text om att antalet bidragsbrott ökar kraftigt. Men Peter Fausö, tillförordnad chef för Försäkringskassans (FK) kontrollverksamhet, tror inte att folk blivit oärligare. Snarare är förklaringen att myndigheten blivit bättre på att upptäcka fusk.

De vanligaste bidragsbrotten mot myndigheten är tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning och sjukpenning. Men dessutom handlar det om personer som uppbär ersättning från FK och som har försvunnit till utlandet och vistas i utlandet längre än vad man får för att erhålla bidrag.

Vidare framhöll Peter Fausö, FK, något som regeringen bör ta till sig: ”Bidragsbrott som rör assistsansersättning är relativt få till antalet, men där rör det sig ofta om stora belopp och organiserad verksamhet.” Det stämmer. Det är organiserad verksamhet som regeringen ska rikta in sig på istället för att minska antalet beviljade timmar – eller t.o.m. neka hjälp till behövande.

Så hur lojala ska väljarna vara mot sitt parti om det är illojalt, sviker eller ger felaktig information ? Oavsett vilket parti eller vilken fråga det gäller. Vilket moraliskt ansvar har partierna för sina egna löften och program? Det är svåra – men viktiga – frågor.

Väljare och sympatisörer måste naturligtvis också vara realistiska. Det finns inget idealparti. Partierna och väljarna måste kompromissa även i frågor som kan vara viktiga. Mycket står på spel och de prioriterade – och nedprioriterade – frågorna är många. Nästa gång väljarnas och partiernas lojalitet sätts på prov är i september 2018.

Eivor Karlsson
Infört i Miljömagasinet 5 augusti 2016