01 februari 2014

Äldre har inte mycket val.


Ingen har idag laglig rätt till en plats på äldreboende. Det är upp till kommunerna att bestämma. Socialtjänstlagen reglerar kommunernas ansvar gentemot sina medborgare.

Men bestämmelserna är svårtolkade och tänjbara. Det heter att ”äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.” De äldre ska få möjlighet att ”ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.” Vidare står det  ”man ska kunna leva ett värdigt liv”  och känna ”välbefinnande.” Men det finns ett stort gap mellan bestämmelser och verklighet.

För den äldre som vill leva hemma som långt som möjligt, och de är i majoritet, utgör inte själva boendet några större problem. Om de får tillräckligt med hemtjänst. Det handlar om de som p.g.a ålder, skröplighet eller psykosocial ensamhet och/eller nedstämdhet vill komma till ett tryggt boende. Enligt Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, har de äldre inte mycket val.

Bra att tänka på när valmanifest, broschyrer och politiska budskap nu snart säger något helt annat. Det skulle krävas en justering av Socialtjänstlagen. Allt annat är upp till kommunernas ekonomi och godtycke. Vad säger politikerna om det?  Bör de slå näven i bordet?