29 juli 2013

Utred Samhall och dess funktion!

Medarbetare på Samhall har slagit larm. Arbetstempot är högt och  kraven höga. Vinstintresset förefaller ha tagit över policyn som Samhall tidigare stod för.

ETC skrev om detta  17/7.  40 procent av de som Samhall rekryterar ska vara från en svagare målgrupp. Men vilka ingår i denna målgrupp? Ibland framhålls det att Samhall anställer helst personer med lättare funktionsnedsättningar. Tänjer Samhall på gällande regler?

Kraven på Samhalls produktivitet har ökat genom åren och det gör också att kraven på dem som arbetar där också ökar. De enkla arbetsuppgifter som gjordes förr finns inte idag på samma sätt.  Man måste ha ett starkt psyke för att klara jobbet på Samhall, sa några anställda. Andra  sa  att de inte orkade med tempot och att man måste vara ödmjuk. Bemötandet är viktigt  på en sådan arbetsplats. Vi är inte välkomna hos Samhall längre.

Samhalls marknadsdirektör, Mats Eliasson,  tillbakavisade kritiken men beklagade att ”några enskilda medarbetare kommit i kläm”. Deras kritik är inte representativ för företagets alla anställda, sa han till tidningen ETC.  Mats Eliasson svarade här på kritiken  ”Samhall plockar inte russin ur kakan.”

Men när reportern, i samma
 artikel, ställde viktiga frågor fick de inget svar: ”Våra intervjupersoner, regeringens utredare och Handikappförbunden – alla vittnar om att personer med svåra funktionsnedsättningar har svårt att få jobb hos Samhall. Är det fel?” – Jag kan inte svara på en sådan generell fråga, sa Mats Eliasson.

Smålands Folkblad tog också upp problemen inom Samhall, drygt ett år innan ETC:s  artikel publicerades. En trend inom Samhall är att den egna produktionen minskas och ersätts av att personalen istället hyrs ut till företag. Hans Janeman, facklig företrädare för Metall på Samhall  i Jönköping, gillade inte utvecklingen.

”Jag anser att Samhalls uppdrag inte är att vara ett bemanningsföretag. Uppdraget är att utveckla personer med funktionshinder efter deras individuella förutsättningar. Samhalls samhällsfunktion börjar spåra ut, gruppen med svåra funktionshinder blir undanskuffade. Det finns ingen plats för dem,” sa Janeman.
Allt svårare att få jobb på Samhall

Värmlands Folkblads, VF, ledare skrev 18/07. –Om inte ens företaget vars uttryckliga uppdrag är att erbjuda sysselsättning till personer med funktionsnedsättning vill ha med dessa att göra – vad ska de då hoppas få jobb?  

Och VF fortsatte: ”Fackförbundet TCO beskrev i en rapportserie för ett par år sedan arbetsgivarnas jakt på den perfekta anställda, ”superarbetskraften” som aldrig var sjuk, hade små barn eller blev äldre. Personer med funktionsnedsättningar ska vi inte ens tala om.”

– Vi tar till vara  en outnyttjad resurs – arbetsföra personer med funktionsnedsättning – och gör den konkurrenskraftig på arbetsmarknaden”. Så beskrevs  uppdraget på Samhalls egen hemsida. Meningen avslöjar ett annat krav som lagts på verksamheten –att vara lönsamt, skrev VF. ”Samhall sorterar bort.

Samhall svarade på kritiken: Med anledning av VF:s ledare 18/7  om Samhall har företagets informationschef Stefan Hladisch bett om plats för några kommentarer. Han hävdar att de artiklar i tidningen ETC som ledaren byggde på innehöll missvisande påståenden.”

VF:s ledarsida svarade i samma  artikel.: ”Stefan Hladischs svar hade låtit betydligt mer trovärdigt om det inte vore för vad tidigare Samhallanställda, företrädare från handikapporganisationer och en utredare från regeringens funktionsutredning säger i artikeln i ETC.”

Flera tidningar har alltså tagit upp problemen vid  Samhall. Två företrädare för Samhall har svarat. Inga politiker har, vad vi vet, tagit upp frågan. Det är bara drygt ett år till valet.