04 oktober 2009

Projekt utförsäkring

Tar regeringen och socialminister Cristina Husmark Pehrsson ansvar för de drygt 50.000 långtidssjukskriva eller de som har aktivitetsstöd (tidigare förtidspension) som nu kommer att utfasas från sjukförsäkringen?

Det är ett gigantiskt projekt som Husmark Pehrsson har sjösatt. Frågan är om hon ror det i land. Självklart ska alla som kan, efter förmåga, arbeta. Men nu drabbas alla. Kollektiv bestraffning! Hur många av dessa, drygt 50.000, kommer att kunna arbeta?

Förmodligen röstade en hel del av de som nu utförsäkras på Alliansen. Lanseringen som det ”nya arbetarpartiet” och moderaternas tal om ”utanförskapet” fick många, som upplevde sig utanför, att rösta på Alliansen. Det blev inte bättre – utan sämre. Frågan är hur situationen ser ut framåt sommaren 2010 då konsekvenser blir helt tydliga. Det är den ena sidan av myntet.

Den andra sidan av myntet är den brist på tydlighet och ansvar som socialministern inte förefaller besitta i denna fråga. Många är frustrerade. Medan Försäkringskassan, FK, utförsäkrar dem och de väntar på att eventuellt få sin sjukskrivning prövad i högts 180 dagar till, då drar FK in deras ersättning.

Om de vänder sig till Arbetsförmedlingen, AF, säger man att deras chanser till att få sin sak prövad av FK kan försämras om de står till ”arbetsmarknadens förfogande”. De tvingas, ofta för första gången, söka tillfälligt socialbidrag. Ännu en myndighet de blir i beroendeställning till.

De sover inte om natten. Barnen påverkas av familjens, ibland ensamståendes, situation. Föräldern skriver över vad de möjligen äger av lösöre, t.ex. den gamla bilen, på anhöriga för att socialen inte ska ta den. Ute i de berördas verklighet råder kaos.

Föräldrarna tar ut barnens ringa besparingar från kontot. Slantar som anhöriga, ibland med tunna  plånböcker, gett till sina barnbarn. Det kan vara 1.000 kr i dopgåva, 500 kr vid födelsedag. Småslantar. Allt för att försöka rädda vad som räddas kan. Även om det förefaller orealistiskt att socialen under en tillfällig, påtvingad försörjningsperiod, skulle gå fram så hårt. Men de litar inte på myndigheterna i en ytterst trängd situation. Samtidigt sitter Husmark Pehrsson i morgonsoffor och annan media och säger att ingen behöver oroa sig.

Varför inte ta ansvaret fullt ut för det projekt Alliansen sjösatt? Varför visade inte socialförsäkringsministern så mycket ansvar och civilkurage att hon kom då oppositionen begärde ett extra möte i riksdagens socialförsäkringsutskott i september. Då hade det funnits tillfälle att förklara hur regeringen tänker hantera situation. Men socialförsäkringsministern uteblev. Vad det handlar om är en hjärtlös försämring av väldigt mångas livskvalité.

PS. På hemsidan  http://www.alternativ-debatt.se/ under "Nya artiklar" har jag lagt det inlägg som jag i morgon skickar till Veroinca Palm (S) vice ordf. i socialförsäkringsutskottet, Lieslotte Olsson (V) och  Gunvor G Eriksson (MP) ledamöter i samma utskott samt socialförsäkringsministern.Oppositionen har skrivit åtskilliga debattartiklar i frågan. Det är bra. Men nu måste de pressa socialförsäkringsminstern att gå ut och tydligt tala om vilka regler som gäller.Nu får hon inte ducka.