05 december 2015

AP-fondernas reformering en het fråga

AP-fonderna är under utredning när det gäller hur de ska förvaltas. Politikerna i riksdagens pensionsgrupp vill inrätta en ny politikerstyrd AP-fondsnämnd som tar över många förvaltningsbeslut från fonderna. En omdiskuterad fråga är hur stort det politiska inflytandet ska vara över fonderna.
    Finansdepartementet har utarbetat ett förslag om lagändring Ds 2015:34 ”Nya regler för AP-fonderna”. Pensionsgruppen står bakom förslaget. Gruppen menar att förvaltningen av AP-fonderna och deras runt 1.200 miljarder kronor i tillgångar ska bli mer effektiv.

Urvattnad självständighet
Men i fondledningarna växer oron för urvattnad självständighet. Nämnden flyttar makten över pensionerna från riksdagen till regeringen, hävdar kritikerna.
    Bland de som avstyrker förslaget finns Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Saco, PTK, SKL, samt pensionärsorganisationerna PRO och SPF. I stort sett alla tunga organisationer är kritiska utom Pensionsmyndigheten, Riksbanken och Riksgälden.
    Otydligt och byråkratiskt, anser vissa. Förslaget ökar risken för kortsiktig politisk detaljstyrning. Och leder till höga omställningskostnader. Så recenserar AP-fondernas vd:ar Finansdepartementets förslag i en artikel på DN Debatt. De varnar för kortsiktighet och krympande pensionskapital. ”Ekonomiskt handlar det om stora förluster för pensionärerna. De senaste åtta åren har de fyra AP-fonderna tillsammans bidragit med 20 miljarder kronor bara i så kallad aktiv avkastning.” (DN Debatt 23/10).

Ingen hänsyn till miljö
Det finns en kampanjorganisation med namnet ”Schyssta Pensioner”. Ett antal företrädare för organisationen delar AP-fondernas chefers tveksamhet till den föreslagna så kallade ”referensportföljen”, en lösning som de anser riskera att hämma ansvarsfulla och hållbara investeringar. ”Vi håller däremot inte med dem om att dagens lagstiftning ger tillräckliga förutsättningar för långsiktiga investeringar som tar hänsyn till miljö och etik”. (DN 26/10).
    LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson tycker att dagens AP-fondsystem är bra som det är. Särskilt kritisk är han mot att en AP-fondnämnd, enligt förslaget, ska besluta om fondernas strategier och innehav.
    Finansmarknadsminister Per Bolund: – När marknaden omvärderar fossila bränslen så sitter man med tillgångar som inte är värda så mycket som man trott. Det riskerar att gå ut över pensionerna (SvD Näringsliv 6/11).

Viktiga delar saknas
AP-fondernas vd:ar anser att Pensionsgruppens framtagna förslag är ofullständigt eftersom två viktiga delar saknas – en konsekvensanalys och en beräkning av vad de föreslagna och omfattande förändringarna kommer att kosta.
    Det viktigaste är nu vad som händer med huvuduppgiften – att säkra de framtida pensionerna.

Eivor Karlsson

Infört i Miljömagasinet 20 nov. -15