26 februari 2015

Aktion mot farlig tung lastbilstrafik


Vägtransportbranschen är idag problemtyngd. Att få ordning på den illegala cabotagetrafiken är viktigt. Cabotagetrafik betyder "tillfällig inrikestrafik". Det är när ett utländskt företag kör i ett land, men lyder under hemlandets regler. Det handlar om såväl chaufförers som många åkeriägares situation.

Extremt tung trafik ställer särskilda krav på föraren, bland annat utbildning. Ingen trafikant vill möta en 40-60-tonslastbil som dundrar fram i hög fart med en förare utan riktigt körkort. Såväl bromssträckor som omkörningssträckor är längre. Om lasten är dåligt surrad kan lasten börja röra sig och lastbilen  kränga. 400 lastbilar kör stadigt illegalt i Sverige.

Det handlar inte om nationalitet eller hudfärg, säger chaufförerna. Det handlar om rättvisa villkor, rimliga kostnader, ersättningar, sociala avgifter, skatter, försäkringar och att förnya sin förarkompetens vart femte år. Det är enormt stora löneskillnader inom olika EU-länder.

Missbruket av cabotagetrafiken sker i skydd av EU:s förordning och därför måste det på EU-nivå drivas fram en förändring, det säger en EU-parlamentariker. Han har talat med Transportkommissionens ordförande Violeta Bulc om detta och hon, och många med henne, hänvisar till att problemet måste lösas på nationell nivå.

– Men då uppstår ett moment 22 eftersom det på nationell nivå krävs att EU-förordningen fungerar, säger EU-parlamentarikern vars viktigaste hjärtefråga i EU är just transporterna. Han  tillägger att de flesta i EU inte kan ta till sig hur missbruket går till.

En makedonisk förare som ansågs sakna giltiga handlingar lyfte, indirekt, svenska åkerinäringen och chaufförernas problem. Efter den friande domen i Sundsvalls tingsrätt den 19 november genomförde många chaufförer spontana aktioner som lyfte upp problemen. 

Chaufförerna hade tröttnat på lönedumpning, olagliga fordon, köpta körkort och förarkort samt, enligt uppgift, andra falska handlingar. För att uppmärksamma detta startade de manifestationer under parollen ”Här stannar Sverige”.
 Chaufförerna stannade sina fordon – på ett säkert sätt – två gånger per dygn, en kvart i taget, för att protestera.

Nu  har det kommit nya regler i form av höga avgifter för olagliga transporter. När en transport utför tre körningar i ett annat EU-land inom en vecka blir det sanktionsavgift. Tidigare gällde böter. Sanktionsavgifterna, 40 000 kr, ska betalas omgående på plats. Betalas inte sanktionsavgifterna kan fordonets hjul klampas (låsas) på plats för förhindra fortsatt färd. Men betydligt mer återstår att göra för transportbranschen.

Den 21 januari i år omkom en lastbilschaufför och fyra personer skadades i samband med en masskrock i höjd med Mogetorp på riksväg 50 norr om Örebro. Lastbilsföraren som misstänktes ha orsakat dödsolyckan åtalades för vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada.

– Straffvärdet för ett sådant här brott är sex månader men med tanke på omständigheterna i det här fallet yrkade jag på villkorlig dom med höga dagsböter, sa åklagaren Åsa Hiding till SvT Regionalt. – Omständigheterna gäller hur länge han suttit häktad och att han inte begått brottet med uppsåt. Dom meddelas den 6 mars. Men  åklagaren har under förhandlingarna yrkat på villkorlig dom.

 "Här stannar Sverige"-gruppen anser att straffet inte står i proportion till trafikbrottet. De reagerar mot att straffen för begångna trafikbrott är så låga. Nu uppmanas samtliga kollegor att på nytt stanna sina fordon varje dag, under femton minuter, klockan 12 och 24 fram till påsk. Under parollen: ”Här stannar Sverige”.

Men aktionen handlar inte bara om, som chaufförerna anser, lindriga straff efter dessa två tingsrättsdomar. Det handlar också om att Transportstyrelsen inte förefaller ta undersökningsplikten i beställaransvaret på fullt ansvar. Chaufförerna menar att ett tydligare och hårdare beställaransvar är en viktig pusselbit för att vi ska få en sundare och mer rättvis konkurrens i branschen.

Våra politiker måste förstå att vi menar allvar, säger en av initiativtagarna till uppropet  "Här stannar Sverige". – Regeringen måste se till att lagarna för lastbilschaufförerna blir bättre. Och rättsväsendet måste börja döma adekvat och ge rimliga, kännbara straff.  Det skulle leda till att vi fick mer rättvis konkurrens i branschen.  Dessutom mindre med oseriösa åkerier på våra vägar.

18 februari 2015

Mirum Galleria lyfte inte Hageby


Vad betyder en ny galleria för områden med hög arbetslöshet, många invandrare och hög social ohälsa? Inte mycket. När man byggde Mirum Galleria (f d Hageby Centrum, strax söder om centrum i Norrköping) trodde man att det skulle lyfta hela området.

Men man lyfter inte utsatta områden, 47 procent födda i Sverige, med att putsa på fasaden. För att för ändra området i Hageby, såväl som liknande områden i landet behövs sysselsättning, integration och satsningar på att motverka den sociala ohälsan. Ett uttryck som prästen i Norra Hageby så riktigt har uttryckt det.

Köpcentret hamnade tidigt i blåsväder på grund av att man slog ut befintliga butiker. Många mindre butiker fick läggas ner till följd av en otillräcklig omsättning efter ombyggnaden av Mirum. Men lönsamheten blev dålig även i nya Gallerian. Nu lämnar flera butikskedjor Mirum.

– Det finns en negativ attityd bland de som inte bor i Hageby, och den vill vi ändra, sa kommunalrådet Eva Andersson (S) i maj –14 till NT.se. Hageby är en socialt utsatt stadsdel, med högre arbetslöshet än andra bostadsområden. Vid årsskiftet hade Hageby närmare 8 800 invånare, varav nära 1100 i åldrarna 18-24 år. Den 31 mars i år var arbetslösheten i Hageby 26 procent i åldrarna 18-64 år och 22,5 procent i åldrarna 18-24 år, räknat i andel av befolkningen, enligt kommunens statistik.

För åldersgruppen 16-64 år var arbetslösheten i hela kommunen 12,8 procent (andel av arbetskraften) den 31 mars.” Av artikeln framgick att nu skulle det skapas jobb för Hagebyborna. Frågan blev aktuell, närmast akut, efter det stod klart för kommunen i mars –14 att det fanns problem som ”legat och pyrt”.

I artikeln längst ner ”Hageby – lågt valdeltagande och segregation” fungerar inte länken ”Rent helvete” från NT och Lokala Nyheter 14-03-21 längre. Men i korthet stod det ungefär följande i den artikeln:

Läget i och omkring Mirums Galleria beskrevs i NT som ett "rent helvete", enligt polisen. Bl.a. problem med ungdomsgäng. Från Norrköpingspolisens ungdomssektion beskrevs situationen med att man visste att det legat och pyrt i området under en tid, men att det skulle bli så här, det hade man ingen aning om.

Mirums Galleria beskrevs som att ha blivit ett stort uppehållsrum med en katt-och-råtta-lek mellan ungdomarna och väktarna. De väktare vi pratat med upplevde det som “ett rent helvete”. Situationen blev så akut att kommunpolitiker tillsammans med representanter för polisen, socialförvaltningen, skolan och den lokala fritidsgården samlades för ett extrainsatt möte våren 2014.

Viktigt att politiker och andra aktörer tar tag i problemen. Därför lanserade kommunpolitikerna olika förslag till att få unga i sysselsättning. Bl.a. följande:

– Vi kan agera för att få fler människor i jobb genom att måla plank och renovera, sa Tomas Lindquist hos kommunala bolaget Hyresbostäder, maj –14 till NT.se. och tillade: Vi kan ställa krav på att våra entreprenörer måste ha minst fem anställda som kommer från området.

En annan åtgärd som togs fram var att starta vårdcentraler i utsatta områden som Hageby i Norrköping och Skäggetorp i Linköping till hälsocentraler, med starkt fokus på hälsa.

Det är lättare att få grepp om, och beskriva, en enskild stadsdel som Hageby i Norrköping eller Skäggetorp i Linköping eftersom lokala medier ofta lyfter upp problemen. Dessutom utgör dessa stadsdelar mindre enheter än t.ex. Rosengård i Malmö, stadsdelar i Göteborg eller förorter i Stockholms stad där problemen kan vara mer omfattande. Förmodligen är Hageby inte mer oroligt än andra områden där kanske drygt 50 procent är utrikes födda och arbetslösheten är hög.

Det var ett helt riktigt agerande från ansvarigt håll i Norrköping. När en situation når sin kulmen – och helst innan dess – måste ansvariga ingripa. Det borde fler stadsdelar med liknande problem göra för att nå en lösning.

Men Mirums Galleria blev inte det lyft man hade hoppats på och dessutom dålig lönsamhet för de affärer som nu lämnar området. Här en artikel efter höstens val. Statistiken gäller området Norra Hageby. ”Hageby – lågt valdeltagande och segregation”

Nu återstår att se och följa vad som händer med Hageby. En stadsdel bland många andra i landet som behöver minskad arbetslöshet och en bättre integration.