21 januari 2017

Fattigdom i välfärdslandet

Tidningen ”Mitt i Vasastan” Stockholm rapporterade om att en diakon, Christer Schwartz, som startat en Facebooksida ”Från familj till familj” för att hjälpa familjer som har det knapert. På en vecka har över hundra personer anslutit sig till sidan från Johannes församling. Sidan har nu över 400 medlemmar. Här kan man hjälpa familjer som har det fattigt med kläder, leksaker och mat. Presentkort på mat, säger Schwartz, är det som mest delats ut. Nu har Christer Schwartz även dragit igång ”Pensionär till pensionär på Norrmalm” med samma grundkoncept.

I kyrkans folder ”Kyrkan mitt i stan” kan man läsa mer om verksamheten. Där berättas om en mamma, Camilla, som fick en klump i magen.” När vintern kom fick vi ett mail från gymnastikläraren som skrev att barnen skulle ta med sig skridskor till skolan.” Något extra i skolans vardag finns det inte utrymme för bland många fattiga, kanske ensamstående föräldrar. Och socialen säger oftast nej. Skulle dottern stå vid sidan av när hennes klasskompisar åkte skridskor under gymnastiklektionen?

Mamman hade tidigare haft turen att få ärva kläder och annat från syskonbarn så att dottern kunde gå klädd som andra elever till skolan. Camilla visste inte vart hon nu kunde vända mig. Av en slump fick hon höra ett samtal i matbutiken om att man på Norrmalm startat en Facebookgrupp där man kunde skänka saker till andra familjer. Camilla tog kontakt och några dagar senare kunde mamman överlämna ett par väl använda, men fullt funktionella, skridskor till en överlycklig dotter.

Men Christer Schwartz säger i tidningen ”Mitt i Vasastan” att den allra största fattigdomen finns bland pensionärer. Det är ett ganska nytt fenomen att så många är fattiga och även hemlösa. En kvinna som fick ett presentkort förra veckan brukar alltid äta filmjölk och riskuddar de sista dagarna innan pensionen kommer. Hon blev väldigt glad över presentkortet. Nu får hon det precis att gå ihop. Men det kan bli ytterligare några dagar till med filmjölk och riskuddar eftersom Landstinget i Stockholm nu höjt avgiften för månadskort med 60 kronor för pensionärer

Dagen Arena skrev den 16 april 2016: ”Regeringens tillskott på tio miljarder till kommunerna räcker inte för att klara ekonomin. Skatten behöver därför höjas med nära två kronor per intjänad hundralapp, enligt SKL.

De stora demografiska förändringarna innebär stora kostnadsökningar för både kommuner och landsting. Antalet invånare i Sverige väntas öka med cirka 590 000, varav utlandsfödda svarar för 70 procent. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och antalet barn i skolåldern, skrev SKL i sin rapport. Bara i år (2016) väntas kommunernas kostnader öka med 9 procent, bland annat till följd av flyktinginvandringen.”

Samtidigt diskuteras vinster i välfärden hela tiden. Det saknas en stor övergripande debatt om samhällets möjligheter och begränsningar. Nu och i framtiden.

Vi ska hjälpa de som kommit hit efter förmåga. Men vi ska visa på kostnaderna och vilka som främst får betala. Varför dölja vår egen fattigdom? Ändå är det knappast något parti som vill ta ordet ”skattehöjningar” i sin mun. Detta av risk för att förlora väljare – som inte är insatta i sammanhanget. Det är fattiga barnfamiljer och dito pensionärer samt funktionsnedsatta inom LSS som främst får betala för minskade resurser. Men även utförsäkrade arbetslösa och sjukskrivna som förlorat sin sjukpenning och endast har socialbidrag. Det drabbar även andra delar av den offentliga sektorn som t.ex. skolan.

Och hur mycket politikerna inför ett val än säger att de ska göra det bättre för fattiga, äldre och andra medborgare så är det mycket lite som sipprar ner till dessa grupper. Efter ständigt nya avgiftshöjningar.

Vi ska också vara medvetna om att det är inte säkert att nästa generation är lika välvilligt inställda att ge till de mest behövande som dagens. Och morgondagens fattiga pensionärer blir betydligt fler än idag. Ett samhälle som allt mer bygger på välgörenhet är inget stabilt samhälle.

Men till dess. Ge om du har möjlighet till de mest behövande. Antingen de finns i Stockholm eller någon annan stans i landet. Det är ett utmärkt initiativ från Johannes församling – utifrån den situation som idag råder. Sök på:” Från familj till familj på Norrmalm”. Eller ”Från pensionär till pensionär Norrmalm”.

12 januari 2017

Bristfällig hantering från Migrationsverket

I måndags kväll skrev jag till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Jag bifogade insändaren "Skärpning – regeringen och migrationsverket", med ett kort tillägg. Jag skickade också till ett antal media för att uppmärksamma det som nu sker på asylboendet Figeholm utanför Oskarshamn.

Idag var insändaren inne i Östra Smålands tidning. Det handlar om att ett stort antal asylsökande som ska förflyttas till Norrland. För vissa direkt olämpligt med tanke på omständigheter och resväg. Var finns våra egna politiker när sådant här inträffar? Några har i alla fall reagerat.

Bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun, Magnus Larsson (C), har JO-anmält Migrationsverket. Han understryker att han i det här fallet agerar enbart som privatperson. Larsson anser att myndigheten har brustit i sitt informations- och kommunikationsansvar. Han tar också upp Barnkonventionen.

Han skriver att han är medveten om att JO-anmälan inte kommer att leda till någon förändring för de människor som befinner sig på asylboendet i Figeholm. Men han hoppas att den kan vara med och bidra till att inte fler flyktingar blir utsatta för ännu mer bristfällig behandling runtom i Sverige.

Resebeskedet som de asylsökande har fått består av handskriva lappar där det står. Börjar med taxi kl 18.15 (förmodligen till stationen). Byte på Stockholm C till ett länstrafiktåg till Uppsala vid midnatt. De flesta byten är mitt i natten bl.a. vänta 3 timmar i Gävle mellan kl 02 och kl 05. En lång resa med 8 byten.

Tre familjer ska till Dikanäs (Umeå). Dikanäs ligger inte ens i Umeå kommun. Familjen tror dom ska till Umeås närhet. Men från Dikanäs till Umeå är det nästan 34 mil eller 6,5 timmar med buss, enligt några engagerade på Facebook. Med reservation får fel transportmedel. Det talas också om buss.

Även en socialdemokratisk riksdagsledamot har reagerat. Migrationsverkets beteende är helt oacceptabelt anser riksdagsledamoten Laila Naraghi (S) som nu lyfter upp ämnet i en fråga till migrationsministern. Höggravida kvinnor och barnfamiljer, en del med barn som bara är några veckor ska transporternas långa sträckor. Till orter som Vittangi, Svappavaara och Dikanäs.

Det är bristen på information till de boende och den långa resvägen – för vissa alltför påfrestande – som upprör. Det handlar också om Barnkonventionen som Sverige ratificerat men som här lyser med sin frånvaro. Ytterst handlar det om bristen på boenden.

Bra att politiker reagerar, också enskilt, när de håller sig inom partiprogram och vad som i övrigt anses lämpligt att skriva. Det skulle behövas många fler enskilda politiker som engagerade sig i olika frågor i samhället.

Skärpning – regeringen och Migrationsverket!

Migrationsverket gjorde under 2016 ett stort antal upphandlingar och asylboenden har stängts. För de som hunnit rota sig på en ort och för barnen som gick i skolan uppstod problem och oro inför flytten.

Nu är skolbarnen på asylboendet Figeholm i Oskarshamnstrakten oroade och nedstämda inför kommande flytt den 16 januari till Norrland. De har fått kompisar, trivs i skolan och börjat integrera sig. Det kommer nu oroande signaler om Migrationsverkets hantering när det gäller förflyttningen av de boende på Figeholm såväl som andra platser.

En av flyktingfamiljerna med sex barn, varav det yngsta är bara några veckor skall, enligt uppgift, förflyttas långt – ända till Lappland. Övriga till Norrland. En många timmar lång buss- och tågresa resa – även för höggravida. Hur är resan upplagd? Enligt uppgifter finns informationen på knapphändigt handskriva lappar?

Resan är en s.k.budgetresa och sker till största delen nattetid – sittande. Ingen kan ligga ner och vila. Det är flera avbrott under resan. I Gävle ska familjen, enligt uppgift, vänta i tre timmar. Mitt i natten. Det blir kallare ju längre upp familjerna med små barn kommer.

Det här upprör många, inte minst på Facebook. Det talas om att göra en orosanmälan till socialtjänsten i Oskarshamn. Men vad kan socialtjänsten göra om Migrationsverkets beslut står över socialtjänstlagen?

Om Migrationsverkets beslut också står över Barnkonventionen finns inte mycket annat att göra än att säga att det här är oacceptabelt – och att en översyn av lagar och regler snabbt behöver ske. Migrationsverket måste nu tala klarspråk om vad som gäller vid förflyttningar. Framför allt av barnfamiljer.

Det talades tidigare om att när boendet i Figeholm skulle avvecklas så skulle de boende, enligt Migrationsverket, flyttas inom "närområdet". Betraktar Migrationsverket Kiruna, men också orterna Vittangi, Svappavaara och Dikanäs, som "närområde"?

Nu är det viktigt att sätta press på regeringen – det är den som har det yttersta ansvaret.

Även skickat till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.