12 januari 2017

Skärpning – regeringen och Migrationsverket!

Migrationsverket gjorde under 2016 ett stort antal upphandlingar och asylboenden har stängts. För de som hunnit rota sig på en ort och för barnen som gick i skolan uppstod problem och oro inför flytten.

Nu är skolbarnen på asylboendet Figeholm i Oskarshamnstrakten oroade och nedstämda inför kommande flytt den 16 januari till Norrland. De har fått kompisar, trivs i skolan och börjat integrera sig. Det kommer nu oroande signaler om Migrationsverkets hantering när det gäller förflyttningen av de boende på Figeholm såväl som andra platser.

En av flyktingfamiljerna med sex barn, varav det yngsta är bara några veckor skall, enligt uppgift, förflyttas långt – ända till Lappland. Övriga till Norrland. En många timmar lång buss- och tågresa resa – även för höggravida. Hur är resan upplagd? Enligt uppgifter finns informationen på knapphändigt handskriva lappar?

Resan är en s.k.budgetresa och sker till största delen nattetid – sittande. Ingen kan ligga ner och vila. Det är flera avbrott under resan. I Gävle ska familjen, enligt uppgift, vänta i tre timmar. Mitt i natten. Det blir kallare ju längre upp familjerna med små barn kommer.

Det här upprör många, inte minst på Facebook. Det talas om att göra en orosanmälan till socialtjänsten i Oskarshamn. Men vad kan socialtjänsten göra om Migrationsverkets beslut står över socialtjänstlagen?

Om Migrationsverkets beslut också står över Barnkonventionen finns inte mycket annat att göra än att säga att det här är oacceptabelt – och att en översyn av lagar och regler snabbt behöver ske. Migrationsverket måste nu tala klarspråk om vad som gäller vid förflyttningar. Framför allt av barnfamiljer.

Det talades tidigare om att när boendet i Figeholm skulle avvecklas så skulle de boende, enligt Migrationsverket, flyttas inom "närområdet". Betraktar Migrationsverket Kiruna, men också orterna Vittangi, Svappavaara och Dikanäs, som "närområde"?

Nu är det viktigt att sätta press på regeringen – det är den som har det yttersta ansvaret.

Även skickat till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar