17 september 2017

Till partiledare och Socialutskottet

Det borde handlat om rätten till ett anständigt liv. Regeringen kunde tillsatt en bred utredning som tog reda på vad dessa personer, barn och vuxna, behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Men i stället beställdes en nedskärningsutredning.

Försäkringskassans prognos från i maj om ekonomiskt utfall för statlig assistans visar på en besparing på 2,2 miljarder kronor för 2017.

Det behövs också en analys om samhällskonsekvenserna när många föräldrar eller närstående blir utarbetade, sjukskrivna eller inte kan upprätthålla arbetslinjen.

Nu ligger möjligheten och intresset att göra en översyn av LSS hos riksdagen och dess politiker. Partiledare och Socialutskottet

06 september 2017

Värna sopåkarnas rykte!

”Sopgubbbar anklagas för maffialiknande metoder” är rubriken i #35,”Vi i Vasastan”. När man läser rubriken men också i tidningen ger det intryck av att branschen, till stora delar, består av en hop mer eller mindre halvkriminella personer som hämtar våra sopor.

Fram tills problemen uppstod med upphandlingen har allmänheten inte hört talas om några större problem med sopåkare eller hämtning av sopor.

Det finns fortfarande problem med överfulla kärl i staden. Trots att Reno Norden anser att läget är nästan under kontroll. Se text Transportarbetaren nedan.

I Expressen 29 augusti klagade en boende över överfyllda sopkärl. Det här gå inte längre, berättade en boende, normalt hämtas sopor två gånger i veckan. Nu måste vi ringa varje gång soporna tornar upp sig, de rycker ut akut men det blir ingen regelbunden hämtning. –Vi har fått problem med råttor i källaren.

En annan villaägare gjorde ”sopuppror” (SvD 1 september) och tog en säck sopor med sig till receptionen hos ansvariga Stockholms Vatten och Avfall AB.

Det kan så klart bli problem när en inarbetad personalstyrka inte längre är fulltalig och nu ersätt med nya medarbetare. Det kan vara svårt för nya miljöarbetare att snabbt komma in i arbetet. Det kan vara svårt att hitta till adresser och problem med den biltäta trafiken kan uppstå. Det är en sak.

Till dessa problem läggs ytterligare ett problem – nedlåtande uttalanden om sopåkarna. Det drabbar – mer eller mindre – en hel bransch och kan göra det svårt för de som avslutat sitt arbete hos Reno Norden att få nya jobb

Det var inga goda vitsord gentemot delar av sopåkarna i artikeln ”Sophämtare anklagas för maffialiknande metoder”. Hela affären med denna upphandling verkar höjt i dunkel. Men det får andra reda ut. Sopbergen försvinner inte fortare om man riktar problemen åt fel håll Om brott kan bevisas ska det beivras – men riktas mot rätt person. Stockholmarna och hela landet behöver sina sopåkare nu och i framtiden.

Jag vill rekommendera ansvariga vid Reno Norden, från vd:n till tjänstemän och politiker att inte bidraga till negativa uttalanden om f.d. och nuvarande sopåkare. Hushållen i Stockholm behöver sina miljöarbetare.

Nu har diverse påståenden angående sopåkarna polisanmälts av företaget Reno Norden. Låt oss vänta och se vad som kommer fram av den utredningen.
Förtal mot en hel yrkesgrupp

03 september 2017

En arg marsch mot BB-kaoset

Med ett vrål gav sig demonstranter i 16 städer i söndags ut på riksmarsch
för en bättre förlossningsvård. Närmare 2 000 personer deltog i Stockholm
och Malmö i den nationella marschen: ”En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset”. Det är organisationen Födelsevrålet som vill lyfta frågan inför valet 2018.

I tidigare valrörelser har förlossningsvård behandlats en icke-fråga, tycker
Emma Pettersson Hernandez, talesperson för Födelsevrålet. Kanske beror det
på att det ses som en kvinnofråga, kanske på övertygelsen om att vården
fortfarande är säker, tror hon.

Barnmorskorna demonstrerade för högre löner och bättre arbetsvillkor. År
2012 låg landstingens sammanlagda kostnad för inhyrda barnmorskor på drygt
850.000 kronor. Förra året var samma siffra 15,9 miljoner kronor. Den totala
kostnaden för all hyrpersonal i landsting och regioner låg på 4,6 miljarder
under 2016, enligt SKL:s siffror.

En inhyrd barnmorska kostar landstinget en och en halv till två gånger så
mycket som en anställd barnmorska. När en barnmorska lämnar sin plats på den
landstingsdrivna vården kommer någon från bemanningsföretagen in – kanske
dubbelt så dyr. Riksmarschen mot BB-kaoset borde bli en ögonöppnare för
alla landsting. Så här kan det inte fortsätta. Det bäddar för fler
nedskärningar och skattehöjningar.

Lite vid sidan om barnmorskornas uppmärksammade marsch för bättre lön och
arbetsförhållanden är det värt att nämna det stora BB-upproret i Sollefteå
2016.Det handlade också om förlossningar. I Sverige 2017 ges det kurser för
att klara en förlossning i bil på grund av nedmontering av de mindre
akutsjukhusen i norra Sverige, sa en talesperson. Såväl förlossning som
kvinnovård försvann i Sollefteå. För jävligt, sa man där också. .

Brittiska BBC uppmärksammade sjukhusstriden i Sollefteå. Striden beskrevs
som gnistan som startade ett svenskt BB-uppror. Ockupanter, vårdpersonal,
föräldrar och sollefteåbor medverkade i BBC-inslaget. Ambulanspersonal
beskrev riskerna med långa avstånd och med bristfällig mobiluppkoppling.
Mammor som kanske skulle få åka upp till 20 mil för att kunna föda på
sjukhus.

Det handlade om en ”besparing” på 15 miljoner som utgjorde 1,6 promille av
landstinget Västernorrlands totala budget på drygt 10 400 miljoner kronor.
Nedläggningen var en het politisk fråga – i statsminister Stefan Löfvens
hemlän. BB-vården i Sollefteå försvann i januari 2017.

Riksmarschen mot bättre löner och arbetsförhållande den 20 augusti, som
gällde hela landet, var viktig. Nu får vi hoppas att politikerna lyssnar,
räknar och gör något åt BB-kaoset.
Idag väljer barnmorskor att vara frilans före fast arbete.

Eivor Karlsson Publicerat i Miljömagasinet 1 september 2017