23 april 2022

Avgiftsbelägg inte våldsutsatta kvinnor

Om fler män som utsätter kvinnor och barn för våld skulle
dömas skulle kanske färre kvinnor och barn behöva flytta för
att vara trygga. Man behöver, i första hand, jobba i den änden.
Men även med ett långsiktigt stöd till dessa kvinnor. 

Miljömagasinet 22-April 2022

28 augusti 2021

Oacceptabelt våld i nära relationer

    Till problemen hör bostadsbristen. Det gör att många våldsutsatta kvinnor blir kvar länge på de skyddade boendena och att andra kvinnor med stora behov då inte få en plats. Men det kan också leda till att kvinnor och barn flyttar ut från det skyddade boendet – utan att ha ett permanent annat boende. De tvingas flytta runt till olika skyddade platser. Mäns våld mot kvinnor är ingen nyhet! Inte heller det hedersrelaterade våldet.

Oacceptabelt våld i nära relationer

27 juli 2021

Om Miljöpartiet lämnar regeringen

Men vad blir följderna om MP lämnar? Frågan är inte alldeles enkel att besvara. Men risken finns att landet då får en miljöminister som driver igenom det som MP motsatt sig de senaste veckorna.

03 maj 2021

Väljarna vill ha sakfrågor– inte pajkastning

Hur blir regeringslaget efter 2022? Vilka partier kan tänkas dyka upp i nytt sällskap efter 2022? Väljarna vill att sakfrågorna ska stå i centrum. Men mycket beror också på om massmedia kan intressera sig mer för de sakpolitiska frågorna än för smutskastning.

När diskussioner om ett eventuellt förstatligande av sjukvård och äldreomsorg kommer på tal handlar det också om att ta upp bristerna hos arbetsgivaren. Nämligen att staten, politikerna, är dåliga arbetsgivare på vissa områden.
Väljarna vill ha sakfrågor – inte pajkastning

Infört den 30 april 2021 i Miljömagasinet.