23 april 2022

Avgiftsbelägg inte våldsutsatta kvinnor

Om fler män som utsätter kvinnor och barn för våld skulle
dömas skulle kanske färre kvinnor och barn behöva flytta för
att vara trygga. Man behöver, i första hand, jobba i den änden.
Men även med ett långsiktigt stöd till dessa kvinnor. 

Miljömagasinet 22-April 2022

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar