28 september 2014

Varför valde 0,8 miljoner SD?


Nästan 800 000 väljare la sin röst på Sverigedemokraterna, SD,  i årets val. Nu pågår många eftervalsanalyser för att kartlägga väljarnas härkomst och orsak till deras partibyte. Arbetslöshet, ekonomiska klyftor och luddiga alternativ kan  vara bidragande orsaker till SD:s uppgång. SD är starkast utanför de större städerna. Med FI är det tvärt om.

SD lyckades mobilisera väljare p.g.a.de klyftor som skapats i gapet mellan stad och land.  Berodde det på att övriga partier har övergett landsbygden? Det har varit klent med ett tydligt valbudskap till landsbygden. Men även på andra orter i landet gick SD framåt. Någon skrev i en kommentar på Facebook att i min kommun har vi ett område där SD har 13 % (i EU-valet 18 %). Det är i huvudsak småbönder, småföretagare och pensionärer som bor där.

Samhällets temperaturmätare
Den nya SD-väljaren är en Östermalmspensionär, enligt SvD 23/9.  ”Det är i Stockholms mest äldretäta – och i många fall "välmående" kvarter –  som Sverigedemokraterna har ökat mest, visade SvD:s granskning”  – Jag är inte rasist på något sätt, men det som var felet var Reinfeldts tal om att öppna hjärtat just före valet, sa en äldre  kvinna. Besvikelsen på Moderaterna, uteblivna satsningar på pensioner och äldreomsorg samt att invandringen är för dyr, angavs som skäl. Var tredje ny sd-väljare kommer från m

Tidigare har äldre personer varit mer partitrogna. Och röstat som de brukat göra. Nu är de mer lättrörliga och drar sina slutsatser och lyfter fram sin besvikelse. De äldre kan också ses som en temperaturmätare. Nämligen  65 procent av de röstberättigade över 65 år är pensionärer. Men om deras existens står det ganska klent och otydligt i partiprogram och valmanifest.  

Det är intressant att SD även ökar i välmående områden, som kring Strandvägen, sa statsvetaren och statistikern Richard Öhrvall, som tagit del av SvD:s analys 

 Den förre socialdemokratiske statsministern Göran Persson menade i en intervju i Agenda att Sverigedemokraternas framgångar i valet beror på att Socialdemokraterna och Moderaterna har blivit för lika varandra. ”Det finns inget annat protestuttryck”, sa han i programmet.

Sverige håller på att gå sönder
– Sverigedemokraternas framgångar – det är ju inte i Stockolm de går bra utan det är ute i Sverige. Där man lider av dålig mobiltäckning, tåg som inte går, pensioner som är för låga, jobb som försvinner, ungdomar som flyttar, jordbruk som läggs ner. Allt det är det här ett uttryck för att Sverige håller på att gå sönder, sa Göran Persson.

Persson fick också frågan om varför så många missnöjda valt att rösta på SD i stället för exempelvis S. – Mycket bra och helt relevant fråga. Jag tror SD:s framgångar också delvis beror på den triangulering, den strävan efter att inte ta risker i politiken, att inte visa skillnader, som Moderaterna införde och som Socialdemokraterna har tagit efter. Man ligger så nära varandra. Då blir det på något sätt så att när man är arg och uppgiven så finns inget annat protestuttryck, sa Persson.

Triangulering hotet mot demokratin
Triangulering är ett begrepp inom politiken som innebär att man i grundläggande politiska frågor söker finna en tredje position mellan den egna och den som motståndaren företräder för att på så sätt kunna locka den ofta avgörande gruppen väljare i det  politiska mittfältet. Det tomrum som uppstod i mittfältet fyllde  SD.

I lördagsintervjun 27/9 tog man upp andelen LO-medlemmar som röstade på Sverigedemokraterna. Också LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, menade att det är för liten skillnad mellan höger och vänster i Sverige och när alla partier går mot mitten finns utrymme för SD att locka till sig väljare.

Självrannsakan
Även den antirasistiska vänstern har flera skäl till självrannsakan. All denna antirasistiska verksamhet, alla aktioner, nyckelrasslande, panga med grytlock,  alla demonstrationer– ändå ökade SD stadigt under Åkessons valresa då mer 80 kommuner i landet besöktes.

Ordet ”invandringskritiska” är ett bättre begrepp än ”rasist” eftersom det ordet för in oss i en fålla och exkluderar seriösa diskussioner. Flertalet SD-väljare är inte rasister. – En rimlig slutsats är att invandringen i sig inte verkar vara problemet, sa en doktorand på Ekonomiskhistoriska institutionen på Stockholms universitet. Men det är svårt att få grepp om varför så många röstade på SD.

Sverigedemokraterna fick 13 procent av rösterna i riksdagsvalet. ”Man frågar sig nu hur detta kunde ske, trots att varenda ledarskribent, komiker, programledare, statsvetare och övriga mediekändisar varit ute och uppmanat folk att gå och rösta bort Sverigedemokraterna.”

 I  de sista valdebatterna i TV borde utfrågarna  för Agenda tagit upp frågan om den nu pågående tillströmningen av asylsökande som många oroas över. 

Som t. ex. att det kan inte vara rimligt att 9 av EU:s 28 medlemsländer tar emot 90 procent av de asylansökningar som lämnas in. Hela EU måste dela ansvaret och bördan. Det borde tagits upp i programmet.  Det hade gett de ”invandringskritiska” någon form av svar och samtidigt – om det inte redan var för sent – i någon mån motat ole i grind.22 september 2014

Hageby – lågt valdeltagande och segregation


Med ett valdeltagande på 62 procent är Norra Hagestad, strax söder om  centrum  i Norrköping, det distrikt i Östergötland där flest människor valde att inte rösta. Genomsnittet för valdeltagande låg i hela Östergötland  på 85,4 procent.

Den pensionerade prästen Tomas Sannerud har bott och verkat i Norra Hageby i nästan hela sitt liv. Han säger till Extra Östergötland att han tror att det låga valdeltagandet beror på missnöje med politiken.

På andra sidan av motorväg E 22 ligger Smedby.Där ligger villorna och radhusen på rad. Där brukar valdeltagandet vara högt. Många röstar på moderaterna. Norra Hageby och Smedby är två skilda världar.

Norra Hageby
Valdistriktet Norra Hageby har 2.331 invånare.
Av dessa är 1.085,  47 procent, födda i Sverige.
99 procent bor i flerfamiljshus.
19 procent har eftergymnasial utbildning
35 procent  har arbete.
Valdeltagandet i riksdagsvalet 2010 låg på 64.4 procent
Valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 låg på 62 procent
Flest röster i årets val fick Socialdemokraterna (54,5 procent).
Källor: Extra Östergötland vars källa är Norrköpings kommun. www.val.se

Tomas Sannerud tror att det låga valdeltagandet beror på missnöje. Man upplever att det inte är någon skillnad längre på  partierna. Varför ska man då gå och rösta? Men även i vissa valkretsar som t.ex Rinkeby i Stockholm, blev valdeltagandet också lågt, bara drygt 36 procent. I förorter som Tensta och Rinkeby står varannan invånare utanför arbetsmarknaden.

Det har förekommit  bilbränder såväl som brand vid en moské  och intilliggande byggbaracker i Hageby. I april eskalerade en blodig förmodad släktfejd. Men troligen är Hageby inte mer oroligt än andra områden där kanske drygt 50 procent är utrikes födda.

I lördags besökte jag tillsammans med det två yngsta  barnbarnen Hageby.  I centrum ligger  Mirum Galleria. Arbetet med att skapa den nya gallerian, tidigare Hageby Centrum, stod klart maj 2012..Det var ett  försök att lyfta området. Mirum Galleria har  närmare 80 butiker och restauranger och ett bra  läge med 1 500 gratis parkeringsplatser fördelade både inomhus och utomhus. Det finns väl tilltagna ytor med sittplatser inne i gallerian.

De vanliga butikskedjorna som naturligtvis lockade två 10-åringar till inköp fanns där. Och matbutiker som ICA Kvantum och
Willys. Men där fanns mycket mer. Gallerian är även  certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004. Och  i en mindre lokal mellan gallerian och gångvägen upp till parkeringen kunde man panta flaskor och burkar. Där fanns  även nedkast för sådant som inte kunde pantas. Ordning och reda.

Men
köpcentrumet har även hamnat i blåsväder på grund av upprepade nedläggningar av butiker till följd av en otillräcklig omsättning efter ombyggnaden.     

 Efter en stund  besökte vi
McDonald’s som ligger i en byggnad i nära anslutning  till  Gallerian. Det var inte så mycket folk. Därefter gjorde vi ett ytterligare ett besök i Mirum Galleria. Sen gick vi tillbaka till McDonald’s och gick sakta igenom serveringen. Nu fanns det många gäster men inte påtagligt fler utrikes födda. Var fanns alla dessa? Och hur mycket satsningar görs på Hageby fritidsgård som ligger strax intill? Det fanns frågor men inga svar. 

Gallerian har fått en make over. Men beskrivs av polisen som ett ”Rent helvete”  

Under den fina ytan kring Mirum Galleria lurar förmodligen en stor pessimism och uppgivenhet. Det ger också valet utslag för. ”Mirum betyder ”överraskande” på latin, sa företrädaren för Mirum Galleria vid öppnandet. Men knappast för de 65 procent som inte har arbete. Prästen Tomas Sannerud har en förklaring: Missnöje, segregering och social ohälsa.

Det sistnämnda talar politikerna tyst om. Det behövs rejäla resurser och satsningar om  integreringen i samhället ska fungera. Nu väntar ännu fler i behov av skydd att  få komma till Sverige. När och hur ska de integreras i samhället? 
.