28 september 2009

Öppet brev till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson

Öppet brev till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Stockholm den 28 september 2009.

Från årsskiftet beräknas ca 50.000 sjukskrivna och personer som har aktivitetsstöd, tidigare förtidspension att utförsäkras. I media har du gett lugnande besked. Men verkligheten ser annorlunda ut. Det förefaller som om regeringen inte förstått konsekvenserna av de beslut man tagit. Det är inte heller säkert att de lokala Försäkringskassorna, FK förstår de krångliga reglerna.

Det har talats om utförsäkring från årsskiftet men redan idag pågår utförsäkringar utan att någon annan instans tar vid. Så har du, Cristina Husmark Pehrsson, inte beskrivit situationen i media. Ingen skulle falla mellan stolarna utan någon form rehabilitering, ersättning (dock ej socialbidrag). Vilket stöd får de som utförsäkras redan nu? Utförsäkrade kommer att drabbas av olika problem.

Ett exempel: En ensamstående småbarnsmamma, som haft sjukersättning i 2 år, fick i juli anmodan att inkomma med en ny ansökan om tillståndet var oförändrat. Dock max 180 dagars, sjukersättning. Först i september fick hon läkartid och skickade därefter in sin ansökan. Nu drar FK in hennes sjukersättning från 1 oktober i väntan på 4 månaders utredning. Denna mamma är sedan länge med i a-kassan och hoppas på någon, om än låg, ersättning därifrån. Såvida hon inte är utförsäkrad också därifrån. Men vad händer, i liknande situationer, med de som inte är med i a-kassan?

Inte heller har det framgått om småbarnsföräldrar, i den nya aktivitet som ska komma, har rätt att få vara hemma för vård av sjukt barn, inskolning på dagis och skola samt kortare arbetsdag för barn under åtta år. När det gäller dem som har ett arbete gäller föräldraledighetslagen. Vad gäller för dem som utförsäkrats och till låg ersättning ska utföra någon form av aktivitet hela dagarna?

Enligt uppgift måste alla som kommer att utförsäkras från årsskiftet att före den 1 oktober i år anmäla sig på arbetsförmedlingen, AF. Alltså ställa sig till AF:s förfogande. Detta skapar förvirring. Många sjuka menar att om de ställer sig till arbetsmarknadens förfogande, rots sjukdom, då kommer de INTE, efter prövning, att få fortsatt sjukskrivning/förtidspension under ytterligare högst 180 dagar.

Nu utförsäkras personer redan från den 1 oktober, i vissa fall ännu tidigare, av FK utan att fått någon hänvisning om vad som ska ersätta sjukskrivning/förtidspension. Så har inte du Husmark Pehrsson beskrivit det i media. Det förefaller helt orimligt om regeringen lämnar utförsäkrade helt utan stöd.

Om så inte är fallet, meddela då vad som gäller så att nu utförsäkrade kan uppvisa det inför FK.

Mina frågor:
  • Ska alla sjukskrivna/förtidspensionerade anmäla sig till AF före den 1 okt utan att riskera att ”friskförklaras” under pågående utredning?
  • Vad händer med dem som inte anmält sig till AF före den 1 oktober?
  • Hur ska de som redan utförsäkrats av FK, utan stöd och ersättning, klara ekonomin utan pengar?
  • Gäller föräldraledighetslägen även för dem som kommer att ingå i någon form av rehabilitering och/eller aktivitet?
  • Vad händer med dem som redan nu utförsäkras, eller får vänta lång tid utan ersättning på prövning av intyg, om de inte är med i a-kassan?

Med vänlig hälsning
Eivor Karlsson, skribent och bloggare

PS. Den 1 oktober är på torsdag. Ett förtydligande från Din sida, angående anmälan till a-kassan, måste ske snabbt.

22 september 2009

Verklighetens folk

Nisha Besara, chefredaktör på Dagens Arena skriver på Newsmill om ”Göran Hägglunds folkförakt” Vi är alla individer. Det stämmer. Men vi behandlas inte som sådana. Vi buntas ihop i grupper som arbetslösa, sjukskrivna, socialbidragstagare, pensionärer o.s.v. Många bedöms som arbetsskygga, tärande o.s.v.

Mindre dignitet
Kvinnor behandlas styvmoderligt. Det förefaller viktigare att företräda kvinnors plats i styrelserummen än de som torkar bajs på äldreboenden eller inte ens vågar anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah. Medelsvensson finns inte längre, skriver Nisha Besara. Nja. Medelklassen finns i varje fall. Alla partiers eftertraktade väljarunderlag. Men därutöver har vi arbetarklassen, underklassen och utanförskapets folk. De och deras barn utgör inte samma eftertraktade dignitet som mittenväljarna.

Läs Nisha Besaras artikel såväl som Marcus Birros ”Därför är Göran Hägglund en rebell”, båda på Newsmill.

Upprörd debatt
Varför har Göran Hägglund väckt en så upprörd debatt allt sedan talet i Almedalen till i Newsmill den 6 juli då hade han artikeln ”Vi i Allians för Sverige måste sätta stopp för kulturdekadensen”? Hägglunds utspel tolkas olika och vissa anser att KD är mycket konservativa. Nu har han kommit ut som kulturkonservativ. Han riktar udden mot ”kulturvänstern” Då kan vi fråga oss om Alliansens politik leder oss in i Anna Anka-land.

Riktig frihet

”Riktig frihet innefattat också rätten att slippa få sitt privata liv tillrättalagt och påpassat av finskrittande ideologer”, skrev Göran Hägglund i ett ytterligare debattinlägg i DN Debatt den 17 sept. Problemet för många av ”verklighetens folk” är att de inte har något privatliv därför att de är beroende av politiska beslut som inte gynnar dem. Det gäller alla de ovan nämnda grupperna och många fler. Som handikappade eller personer som blir eller upplever sig diskriminerade.

Social norm

En del tar till storsläggan mot Hägglund men utan att själva komma med något konstruktivt istället. Begreppet ”verklighetetens folk”inbjuder till en hel del tankeverksamhet. Det stora problemet är, som en bloggare skrev, när ”verklighetens folk” blir social norm, d. v. s. när de som avviker från ”verklighetens folk” blir diskriminerade i lagstiftning och i samhällsliv. Var finns politikerna bl.a Hägglund, då?