30 juni 2013

Fallet Lisa: Anhöriga utan talan!


Fallet Lisa har liknande omständigheter som ett fall i Luleå 2009. Då mördades mamman av pappan och två barn, 5 månader respektive 2 år, blev föräldralösa. Men pappan behöll vårdnaden. Först verkade det som att Luleå-barnen skulle få stanna i släkten vilket mor- och farföräldrarna var överens om. Men sen svängde socialtjänsten. Släkten var inte längre aktuell. Drygt 4.500 underskrifter överlämnades till kommunalrådet, S, i Luleå. Och 8 JO-anmälningar gjordes

Nu har ett liknande fall uppkommit. Det handlar om Lisa, omhändertagen av Botkyrka  kommun. Båda mammorna mördades 2009. I båda fallen var när barnen  små. Och  år  2009. .Ordförandeskapet i  Luleå socialnämn hade S år 2009. I Botkyrka har  V:
nu ordförandeposten

Lisa får endast träffa morföräldrarna under övervakning, två timmar var 14:e dag – trots den nära anknytningen. Vad vill kommunens ansvariga säga med detta? Att Lisa ska frånvänjas sina morföräldrar ? Eller vill man misstänkliggöra morföräldrarna offentligt?

29 juni 13, överlämnade Mirijam Johansson 6.711 namnunderskrifter till tf. socialchefen och socialnämndens ordförande, V, i Botkyrka.  Idag har antalet namnunderskrifter ökat till 12.095.

Morföräldrarna har ingen talan.  De är, liksom andra anhöriga i sådana här fall, ”ej part i målet”,  som är det juridiska uttrycket. Part i målet är förmodligen fortfarande pappan och han vill inte att Lisa ska bo hos morföräldrarna

Umgänget två  timmar var 14:e dag kan tolkas som att socialtjänsten betraktar morföräldrarna som närmast kriminella och farliga för Lisa.  Övervakat umgänge! Gränsar inte det till svartmålning, kränkning och närmast förtal av morföräldrarnas levene och vandel som borde utredas polisiärt?

 Citat ur  domen: ”Hon har mycket omtänksamma morföräldrar som trots sin egen sorg har tagit sig an henne och lagt ner mycket tid på (X) utveckling.”
Men tystnaden från förvaltning och nämnd är enda svaret.

Morföräldrarna har tidigare haft goda vitsord från Botkyrkas socialnämnd. Som i  domstol sa: ”Det måste vara 100 procent säkert att hon är i morföräldrarnas familj så hon inte rycks upp från familjen.” Är detta ett resultat av maktfullkomliga tjänstemän och undfallande politiker snarare än att se till barnets bästa? Nu vädjar Mirijam Johansson om att Li sa ska få komma hem.