04 september 2010

Papperen på bordet, Reinfeldt!

Teichert, strokeläkaren som själv fick stroke, har blivit en symbol för Alliansen politik där sjukskrivning på deltid har blivit omöjligt och de sjuka istället ska "prövas mot hela arbetsmarknaden". Teichert uppmanades att sluta sitt jobb som läkare på 75 %, för att jobba på Samhall på 100 %.
Nu får inte media negligera detta fall därför att det sägs att Teichert står S nära. Jörg Teichert säger till Aftonbladet att han inte är "medlem i S” och att han hade ställt upp för alla partier som vill lyfta frågan om de nya reglerna – utom Sverigedemokraterna Det handlar om sakfrågan. Reglerna. Vad gäller? Vad har sagts och inte sagts?

”Jag blir upprörd!”
Enligt Försäkringskassan, FK, stämmer det inte att Teichert blivit hänvisad till bl.a Samhäll. –Jag blir upprörd över sakfelen, säger överdirektör Stig Orustfjord på FK till Aftonbladet. Vi har aldrig gett den här mannen rådet att han ska säga upp sig eller börja jobba på Samhall. Vi lägger oss inte i den frågan, eftersom vi varken har den kompetensen eller befogenheten, säger Orustfjord. Vem har då kompetensen ? Var ligger ansvaret?
Men Jörg Teichert kontrar med att han har beslutet – på papper. Men han säger också att han blivit bra bemött av FK. Det är inte dem han angriper – utan reglerna. Vid partiledarutfrågningen för några dagar sedan grillades Reinfeldt bl.a om de sjuka reglerna för sjukförsäkringen. ”Alla sjuka ska prövas mot alla jobb som finns på hela arbetsmarknaden”. Det vill jag se papper på, sa Reinfeldt. Det kommer nedanstående länk att belysa. Nu måste oppositionen, de två sista veckorna före valet, koncentrera sig på de utförsäkrade och Alliansens sjukförsäkringsregler – över huvud taget. Ni har väljarna på er sida i denna fråga.

Svenskarna tycker
69 procent av svenskarna svarade på en Novusundersökning att sjukförsäkringen är viktig för den personliga tryggheten på arbetsmarknaden. Hela 65 procent av svenskarna ansåg att de sjukskrivna borde ha bättre villkor än idag. Och 64 procent tycker att de sjukskrivna behandlas sämre idag än innan den borgerliga regeringen tog över.

Överträffat varandra
Det är inte de äldre och pensionerna, som båda blocken försökt överträffa varandra med, som avgör valet. Sjukförsäkringssystemet och de utförsäkrade oroar och engagerat fler. Men för Reinfeldt har det varit bra att fokus hamnat på de äldre och inte på de utförsäkrade.
Lena Mellin säger i dagens AB att nedskärningarna i sjukförsäkringen är regeringens ömmaste punkt. Förlorar alliansen är det den viktigaste förklaringen. Är oppositionen beredd att kraftansamla sig och satsa?

Reinfeldt och papperen
Jag fick via nätverket Resurs ett mail angående att Reinfeldt vid partiledarutfrågningen ”ville se papperet först” när det gäller att ”alla sjuka ska prövas mot hela arbetsmarknaden”. Resurs hade fått sina uppgifter från Alliansfritt Sverige. Jag länkar till Alliansfritt Sverige och deras blogg. Här kan ni läsa om de något komplicerade reglerna som gäller men som Reinfeldt inte föreföll (vilja) känna till. Trots att det är regeringen som utformar politiken.

Fredriks 3 ömma punkter
Här är papperet,