03 september 2017

En arg marsch mot BB-kaoset

Med ett vrål gav sig demonstranter i 16 städer i söndags ut på riksmarsch
för en bättre förlossningsvård. Närmare 2 000 personer deltog i Stockholm
och Malmö i den nationella marschen: ”En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset”. Det är organisationen Födelsevrålet som vill lyfta frågan inför valet 2018.

I tidigare valrörelser har förlossningsvård behandlats en icke-fråga, tycker
Emma Pettersson Hernandez, talesperson för Födelsevrålet. Kanske beror det
på att det ses som en kvinnofråga, kanske på övertygelsen om att vården
fortfarande är säker, tror hon.

Barnmorskorna demonstrerade för högre löner och bättre arbetsvillkor. År
2012 låg landstingens sammanlagda kostnad för inhyrda barnmorskor på drygt
850.000 kronor. Förra året var samma siffra 15,9 miljoner kronor. Den totala
kostnaden för all hyrpersonal i landsting och regioner låg på 4,6 miljarder
under 2016, enligt SKL:s siffror.

En inhyrd barnmorska kostar landstinget en och en halv till två gånger så
mycket som en anställd barnmorska. När en barnmorska lämnar sin plats på den
landstingsdrivna vården kommer någon från bemanningsföretagen in – kanske
dubbelt så dyr. Riksmarschen mot BB-kaoset borde bli en ögonöppnare för
alla landsting. Så här kan det inte fortsätta. Det bäddar för fler
nedskärningar och skattehöjningar.

Lite vid sidan om barnmorskornas uppmärksammade marsch för bättre lön och
arbetsförhållanden är det värt att nämna det stora BB-upproret i Sollefteå
2016.Det handlade också om förlossningar. I Sverige 2017 ges det kurser för
att klara en förlossning i bil på grund av nedmontering av de mindre
akutsjukhusen i norra Sverige, sa en talesperson. Såväl förlossning som
kvinnovård försvann i Sollefteå. För jävligt, sa man där också. .

Brittiska BBC uppmärksammade sjukhusstriden i Sollefteå. Striden beskrevs
som gnistan som startade ett svenskt BB-uppror. Ockupanter, vårdpersonal,
föräldrar och sollefteåbor medverkade i BBC-inslaget. Ambulanspersonal
beskrev riskerna med långa avstånd och med bristfällig mobiluppkoppling.
Mammor som kanske skulle få åka upp till 20 mil för att kunna föda på
sjukhus.

Det handlade om en ”besparing” på 15 miljoner som utgjorde 1,6 promille av
landstinget Västernorrlands totala budget på drygt 10 400 miljoner kronor.
Nedläggningen var en het politisk fråga – i statsminister Stefan Löfvens
hemlän. BB-vården i Sollefteå försvann i januari 2017.

Riksmarschen mot bättre löner och arbetsförhållande den 20 augusti, som
gällde hela landet, var viktig. Nu får vi hoppas att politikerna lyssnar,
räknar och gör något åt BB-kaoset.
Idag väljer barnmorskor att vara frilans före fast arbete.

Eivor Karlsson Publicerat i Miljömagasinet 1 september 2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar