29 juli 2017

Många frågetecken inför valet

Vad påverkar väljarna mest inför valet 2018 ? Är det så enkelt att det parti som är bäst på att profilera sig via medier vinner får flest röster? Är det budskapet eller förpackningen som är viktigast?
      Miljöfrågorna dalade tidigare bland medborgarna men de senaste undersökningarna tyder på att miljön och klimatet är på väg uppåt. Men det finns andra frågor som väljarna anser som viktigare. Dit hör integrationen och migrationen. Även sjukvården och omsorgen kommer att stå i fokus i valrörelsen. Hur klarar kommunerna boende, skola och arbete med en ökande befolkning och begränsade resurser? Samma gäller landstingen som ständigt tycks sakna både personal och pengar.

Ett annat hett ämne i valrörelsen kan komma att vara att samhället ska ”återta kontrollen" över socialt utsatta områden. Dit hör även brott och straff. Hopplöshet, brist på kontroll och ökade klyftor skapar ett utanförskap. Ökad ojämlikhet av inkomster är ett område som riskerar att leda till betydande välfärdsförluster. Därför är också arbetsmarknadsfrågorna viktiga liksom bostadsfrågan.
     Väljarna tar ofta till sig det de hör och läser. Alla är inte alltid tillräckligt källkritiska till det som rapporteras. Traditionella medier är fortfarande en stor maktfaktor. Men också sociala medier kommer att överskölja medborgarna i valrörelsen. Till detta kommer fake news, falska nyheter, som många kan förledas att tro på.

Nästa val ska äga rum den 9 september år 2018 och mycket lär hända innan dess. I dagsläget verkar S vara ohotad som största parti. Men SD lurar i vassen och har näst flest sympatisörer bland LO-förbundens medlemmar. För första gången pekar S ut SD som en huvudmotståndare – förutom M.
     LO:s valanalys, efter valet 2014, visade att det saknades en tydlig skiljelinje mellan S och Alliansen. Samtidigt kommer valet att handla om vilket parti, S eller SD, som är det verkliga arbetarpartiet. Kanske kommer M också att göra anspråk på den titeln. Men vem bryr sig om arbetaren när det verkligen gäller?
      SD säger sig vilja satsa på två nya väljargrupper, blåljus- och omsorgspersonal samt invandrare i förorterna, utöver de tidigare grupperna arbetare, äldre, förstagångsväljare och kvinnor.
     Från LO-basen hörs: "Nu duger inget duttande i marginalen. Nu krävs riktig politik och stora reformer. Därför vill vi från LO att regeringen satsar minst 70 miljarder på välfärden under den kommande fyraårsperioden.” Budgivning pågår alltid före ett riksdagsval.

Men mellan valen ser vi ibland upprörande scener inom äldreomsorg, bland funktionsnedsatta, socialsekreterare som inte hinner med sina uppgifter, långa vårdköer och stressad vårdpersonal. Nya valmanifest kommer att tryckas upp. Nya miljarder utlovas men de verkliga förändringarna lär bli små.
      Att pensionärerna utgjorde inte mindre än 26 % av de röstberättigade i senaste valet, det har säkert partistrategerna noterat. Men lika säkert är att den gruppen glöms bort när vallokalerna har stängt.

Centerpartiet går förmodligen i mål som fjärde största parti. Vad får vi höra därifrån? Jo, bland annat att miljö- och klimatfrågorna är viktiga. Men när det verkligen gäller är C intensiva motståndare mot frågor som flygskatt och kilometerskatt på långtradare.
      Fler partier än C måste nog sätta fokus på landsbygden – som är eftersatt på olika sätt Många människor på landsbygden upplever att deras del av Sverige glöms bort.
      För att bromsa avfolkningen krävs bibehållen service och fortsatt utbyggnad av bredband. Bättre möjligheter att bo och verka utanför städerna är viktigt för hela landet. Men vilket parti är bäst på att minska klyftan mellan stad och landsbygd?

Finns det utrymme för ideologiska väljarsamtal när populism och vinklade "nyheter" tycks vara en allt mer effektiv väg till väljarna? Kommer det fortsatt att sjuda av aktiviteter runt valstugorna eller minskar de i betydelse? Kommer det att finnas dold påverkan från andra länder i valrörelsen? Risken finns att valrörelsen blir smutsig på bekostnad av budskapen.
      Efter valet, där inget block får majoritet, kommer den verkligt heta potatisen upp: Kan Alliansen motstå frestelsen att ta regeringsmakten med stöd av SD?

Eivor Karlsson

Publicerat i Miljömagasinet 28 juli

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar