28 september 2013

Oklar parlamentarisk röstning


Politik är det möjligas konst men även det omöjligas vetenskap. Bevingade ord av Harold Macmillan. Politik är, om än med sina brister, den enda framkomliga vägen för att bibehålla och utveckla ett demokratiskt samhälle. Men demokratin måste underhållas, granskas och förbättras.  

Vi röstar på det parti som vi tycker mest företräder våra intressen. Men idag har det blivit allt svårare att ibland se skillnaderna mellan blocken. Det skapar förvirring och missnöje. Ännu svårare är det för allmänheten att bedöma hur våra politiker röstar i riksdagen, lokalt  och i  EU.

PÅ SVT Debatt skrev Björn Söder, SD: ”S fortsätter att ljuga om hur vi i SD  röstar.” Vi lät riksdagens utredningstjänst (RUT) utreda hur många gånger oppositionspartierna har röstat tillsammans med regeringen under riksmötet 2012/13. SD röstade vid 54 procent av omröstningarna tillsammans med regeringen. […] Vi kan därför återigen konstatera att Socialdemokraternas påstående är en ren lögn

Men redan 2011 lät S göra en utredning. ”I de omröstningar i riksdagen där Sverigedemokraterna kunnat fälla avgörandet röstade partiet i drygt 91 procent av fallen med regeringen. Det visar en sammanställning som riksdagens utredningstjänst (RUT) gjort på uppdrag av Socialdemokraterna
.” Ser fram mot en ny granskning från RUT om hur  oppositionen röstat  i riksdagen.

Många beslut i kammaren avgörs i enighet, eller med breda majoriteter av olika slag. Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet var överens med alliansen i 86 procent av de 2 100 beslut som fattades förra riksdagsåret, enligt Moderaternas promemoria, som SvD tagit del av.

 I 2014 års budget vill både SD och högeralliansen ha ett femte jobbskatteavdrag. Med bistånd  av S. Det innebär en utgift på mer än 12 miljarder kronor för staten." S tänker acceptera. Lägg till detta de stora vinster som privata vårdgivare gör av skattemedel. Det är oklart om tidigare jobbskatteavdrag verkligen gett fler jobb. Ett femte jobbskatteavdrag  drabbar ännu hårdare områden  som skola, vård, omsorg  och utförsäkrade. 

Våren 2013 tog Alliansen två beslut som berör de som lever i utanförskap. Förändring av Socialtjänstlagen och förändring av a-kassans uppdrag. Båda får  konsekvenser för de berörda som lever i utanförskap.

Förändringar av Socialtjänstlagen innebar ytterligare skärpning – motprestation    för att få socialbidrag. En variant av Landskronamodellen. Endast V röstade emot.   

Redan för två  år gick 108 läkare ut och skrev: Statsmakterna måste omedelbart sluta skada de långvarigt sjuka med en omänsklig lag! Utförsäkringarna måste stoppas! Vad hände? Inget.  

Den andra förändringen handlar om  a-kassan. Arbetslösa blir skyldiga att varje månad från 1 oktober redovisa alla aktiviteter som gjorts för att få ett jobb. Arbetsförmedlingen räknar med att få in nära en halv miljon aktivitetsrapporter i månaden. Ett stort antal handläggare anställs för uppgiften. Men var finns jobben?  Här röstade V, MP och SD mot förslaget.   

Bloggaren ”Görans tankar och bagateller skrev: ”
Reformen innebär vidare att arbetslöshetskassorna får mer att göra. De ska utreda varför inte redovisningar lämnats in och de ska utdöma den sanktion som lagen ålägger dem. Man tydliggör vidare att Arbetsförmedlingens roll inte är att förmedla arbeten för arbetslösa – man ska snarare bevaka att de arbetslösa gör som de är ålagda.”  

Akademikerförbundet, SSR, skriver på DN, 13-08-30 att de vill bl.a. avskaffa rapporteringshysterin som just vunnit laga kraft efter riksdagsbeslut i våras. Dessutom låg etableringsuppdraget och ansvaret för de utförsäkrade uppdrag tidigare  på kommunerna respektive Försäkringskassan.

Arbetslösa har aldrig haft något större stöd hos politikerna. Därför röstade flertalet i riksdagen som de gjorde våren 2013.Även delar av oppositionen. De röstade helt enligt Alliansens förslag utan att ifrågasätta, än mindre tillföra några egna tankar och idèer. Det är människans, här politikens sätt, att se ner på mindre bemedlade medan de själva åtnjuter makt och karriär.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar