15 september 2013

Varför så tyst från oppositionen?


 Missnöjet med socialförsäkringarna ökar.  Även bland dem som uppger att de sympatiserar med moderaterna.  Det framgår av den  nationella SOM-undersökningen som presenterades den 16 april.

Oppositionen – som ju vill ta över –  borde vid  det här laget varit tydliga med hur de ser på viktiga samhällsfrågor, t..ex. trygghetssystemen.

Här ett exempel och se tabell i artikeln.  Total nöjdhet med sjukförsäkringen låg år 2008 på plus 3. För att 2012 ligga på minus 15.  Moderaternas nöjdhetmed sjukförsäkringen var 2008 plus 11 men låg 2012 på  0.
 
Detta är alltså valfrågor kring trygghetssystemen. Men huvudfrågorna kommer gissningsvis  att handla om  arbetslösheten,  ekonomin, sjukvården, klimatfrågor, skolan/utbildningen, i viss mån landsbygds- och äldrefrågor.

Men frågor kring utförsäkring och socialbidrag, inklusive det nya
lagförslaget i socialtjänstlagen från 1 juli 2013 kommer att segla upp. Och trots att Socialstyrelsen 2010 konstaterat att det generella kravet på motprestation inte är förenligt med lagen har det i praktiken funnits i många kommuner i flera år. 

När nu inte ens flertalet  moderatväljare helt ställer sig bakom försämringarna i trygghetssystemen, som också innefattar socialbidrag, bör oppositionen också tala klarspråk. Moderaternas tillbakagång kan delvis bero på deras hårda socialpolitik.

Utdrag ur  LO-bloggen med ett antal länkar. ”De nya sjukreglerna har också, enligt en rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF), ökat behoven av försörjningsstöd (socialbidrag). Samtidigt verkar det som att vissa kommuner har skärpt villkoren för att bevilja försörjningsstöd.[…]  Att i det läget besluta om  ett ännu stramare regelverk är direkt kontraproduktivt, i alla fall om man ska lyssna till vad de drabbade själva och den medicinska expertisen på området har att säga”.   

”Socialförsäkringarnas funktion och utformning hör till de mest brännande politiska frågorna. Nivåerna och kvalificeringskraven i sjukförsäkring, pensioner och a-kassa diskuteras ständigt och hör till de frågor som kan bli avgörande i valet 2014,” skriver SOM-institutet.

Men trots Alliansens hårdföra politik  fick socialminister Ulf Kristersson, M, tre getingar i Expressens ledarsida (21 juni) ”Betygsdags för regeringen”. Detta under mottot: ”Har lyckats tysta debatten kring sjukförsäkringen, vilket måste räknas som en bedrift.” 

Idag den 15 sept.-13 kom det en ny undersökning vilken bekräftar fortsatt och ökat missnöje.. 

Tänker oppositionen nu agera kraftfullt och tydligt? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar