22 september 2013

Låg ersättning när privata vårdföretag lämnar äldreomsorgen


Äldreomsorgen föreföll i mars i år befinna sig i ekonomisk och personell kris.  Ideella organisationer hade de senaste åren dragit sig ur hemtjänsten. Senaste i raden var Röda Korset. De ansåg sig inte kunna utföra en hemtjänst med kvalitet eftersom det då behövs tillräckligt med personal, tid och ersättning.

Nu lanserar staden ett nytt system. Staden ligger nu nära lanseringen av ett nytt system där tidsåtgången ska dokumenteras. Även nivåerna inom ersättningssystemet ses över.

Men frågan är hur det blir med personaltätheten. Ett av de vårdföretag som sagt upp sina hemtjänstavtal p.g.a de låga ersättningarna förklarade varför. De ansåg att om vården ska gå ihop med de låga ersättningarna måste man spara på personal, ha många timanställda och många som arbetar deltid. Äldreomsorg kostar oavsett vem som har majoritet. Och personalen är självklart en hög utgiftspost.

I somras gav oss timanställda Li från Uppsala, snart färdig med universitetsstudier, en inblick i hemtjänstens omöjlig schema när hon trädde fram och berättade om hemtjänstens omöjliga schema. Ett arbetsscheman som säger att personalen ska vara på flera ställen samtidigt. Det visade sig för övrigt förekomma på fler platser i landet. Äldre fick mycket korta besök. Kanske allra värst var det för de dementa. Demensförbundet undrade i reportaget vad tre minuters samtal och ett lunchpaket – ger för de dementa.

Och i Rapporten ”Matlåda – med eller utan samtal” gav Kommunal och Akademikerförbundet, SSR, en rad förslag till hur målet om god kvalitet i vården kan nås. Ökad grundbemanning i äldreomsorgen och kontinuitet genom god planering och uppföljning av insatser. Det är A och O inom vården.

Snäva budgetramar gör att villkoren för biståndshandläggare och hemtjänstpersonal ger mindre omsorg till de äldre. Det finns idag många vårdbolag som har kunder utspridda i staden. Det ger långa resträckor, ökad körtid och stressad personal.

Två skribenter från PRO tog i Dagens Samhälle den 27 maj under rubriken ”Hemtjänst – omöjliga val i ett omöjligt system” upp att kostnaderna för hemtjänsten i Stockholm har fördyrats genom LOV (Lagen om valfrihet). Det handlar om det stora –antalet utförare; det handlar om förfrågningsunderlag, bedöma ansökningar om etablering, fakturera, följa upp, kontrollera och informera med mera.

De två skribenterna från PRO tog också upp ökad körtid. Trafikverket har genomfört en intressant utredning om konsekvenserna av LOV där man har simulerat hur mycket längre körtiden mellan hemtjänstbesöken blir om man ökar antalet utförare.

Bara med en utförare till, utöver kommunen, ökar körtiden med 20 procent Med två utförare till ökar den med cirka 35 procent. Betänk effekten av närmare 200 utförare, privata ca 150 och kommunala ca 40, som i Stockholm.

Regeringens utredning måste studera denna fråga, både för effektiviteten och kvalitet inom hemtjänsten och ur klimatsynpunkt. Det ansåg två PRO-skribenter i Dagens Samhälle den 27 maj 2013. Här finns viktiga aspekter att utreda både ur klimat/miljösynpunkt och utifrån personalens arbetsmiljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar