10 juni 2016

Knack knack! – Vem där?

Moderaterna tar åter upp sitt mantra: Fusk, fusk, fusk… Försäkringskassan ( FK) är inne på samma väg. Nämligen: oanmälda hembesök. Det handlar om de mest utsatta i vårt trygghetssystem – socialtjänsttagare och funktionsnedsatta. Dessa har ofta framställts som fuskare. Istället borde en granskning långt tidigare gjorts av de privata assistansbolagen.

Enligt FK ska nu assistansföretagens ekonomi, skatter m m äntligen granskas. Bolag med stora vinster ska granskas extra. Dessutom ska utredningarna bli mer omfattande redan när en person beviljas assistansersättning. Varför behövs då – därutöver – oanmälda hembesök?

Men här finns ett problem enligt FK: I dag får inte Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gå in oanmäld i någons hem och utföra tillsyn av assistansen. FK vill få en diskussion om att IVO ska få den möjligheten. Men det finns ett annat problem med oanmälda hembesök – mer om det strax.

FK är inte ensam om förslaget med oanmälda hembesök. M:s partiledare Anna Kinberg Batra är inne på samma linje. Då när det gäller personer med försörjningsstöd. Dessutom ska bidragstagaren söka arbete på annan ort – direkt. Hur ska det gå till med bostad och familj på hemorten? Och många bidragstagare kanske är sjuka och behöver rehabilitering i första hand.

Enligt Kinberg Batra ska förslaget vässa arbetslinjen, minska utanförskapet och främja ordning och reda. M vill nu att det blir obligatoriskt för alla kommuner att göra hembesök hos dem som lever på försörjningsstöd, tidigare socialbidrag. För att detta ska gälla krävs en ändring av socialtjänstlagen. Men vissa kommuner tillämpar hembesök redan idag.

Nu till problemet med oanmälda hembesök – som idag är olagligt. Kritikerna anser att det borde klassas som hemfridsbrott. Justitieombudsmannen, JO, är också kritisk men väljer en annan formulering och anser att oanmälda hembesök utan samtycke kan strida mot de grundläggande fri- och rättigheter som stipuleras i regeringsformen och Europakonventionen.

I ett beslut från 2012 skrev JO: ”Frivilligheten måste vara reell och socialtjänsten bör diskutera saken med den enskilde så att denne får möjlighet att ta ställning till om han eller hon vill acceptera det intrång i hans eller hennes integritet som ett hembesök otvivelaktigt utgör. Utrymmet för att göra oanmälda hembesök är mycket begränsat och bör kunna godtas endast i undantagsfall, till exempel om socialtjänsten befarar att det föreligger en nödsituation.”

Slutsatsen blir då att det inte är acceptabelt att framställa hembesök som ett villkor för att någon ska få göra en ansökan om nödhjälp – försörjningsstöd.

Men vad är det som ska kontrolleras vid oanmälda hembesök? Är det OK att socialtjänsten kollar mat i de fattigas kylskåp? Finns det möbler som först måste säljas. Bor här fler än som angetts? Även socialsekreterare vittnar om att socialbidragstagare särbehandlas negativt och att mycket kontrolleras redan idag.

.Om t.ex. den funktionsnedsatte själv kan föra skeden till munnen –i vilken omfattning behöver personen då assistans? Hur länge går du på toaletten? Hur ofta kissar du? Hur länge duschar du? Organisationen Unga Rörelsehindrade anser det finns identitetskränkande frågor redan idag.

Det är märkligt att M vill att alla kommuner ska kräva att bidragstagarna söker jobb på annan ort – redan från första dagen med försörjningsstöd. Många av dessa bidragstagare är ofta utförsäkrade från FK och behöver i första hand rehabilitering för att kunna få arbete.

Fusk ska förebyggas genom adekvata utredningar och lagliga kontroller. Inte genom oanmälda hembesök. Finns det misstanke om brott ska det anmälas och utredas. Vid hembesök bestäm en tid och ange anledningen i förväg. Om FK och M skulle få igenom sina förslag om oanmälda hembesök drabbas många därför att ett fåtal fuskar. Prioritera granskningen av assistansbolagen och ge rehabilitering till de socialbidragstagare som behöver det.

Eivor Karlsson

Artikeln har tidigare varit införd i Miljömagasinet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar