11 juni 2016

Gratis mammografi – men inte för äldre kvinnor

Den 26 maj sa riksdagen nej till att kvinnor 75 år och äldre skulle erbjudas hälsoundersökning med mammografi. Många har förvånats över att en feministisk regering tog ett sådant beslut som dessutom anses som åldersdiskriminerande. Och som går emot regeringens tal om att stötta de ekonomiskt svagaste grupperna i samhället.

Nästan 2 000 kvinnor över 74 år insjuknade i bröstcancer under 2014. Det är 20 procent av alla nyinsjuknade det året. Ändå blir inte äldre kvinnor kallade till mammografi. Skälet till att Socialstyrelsen inte rekommenderar att landstingen erbjuder screening med mammografi till kvinnor 75 år och äldre skulle bero på att det saknas forskning på hur verksamt ett screeningprogram av äldre kvinnor skulle vara.

Men riksdagsledamoten Barbro Westerholm, L, skriver på Facebook att det beror på att de forskare som studerade värdet av mammografi för mer än 30 år sedan inte tog med kvinnor 75 år och äldre i sin studie.

Westerholm anser att det är åldersdiskriminering att inte erbjuda kvinnor 75 + denna undersökning. Jan Zedenius, chefsläkare vid Sophiahemmet och biträdande vetenskaplig sekreterare vid Cancerfonden, säger att med stigande medellivslängd är den förväntade återstående medellivslängden för en 75-årig kvinna åtminstone tolv år. Det borde vara ett starkt skäl till screening anser Zedenius.

Barbro Westerholm påpekar att 2013 fick vi en lag mot åldersdiskriminering som också gäller i hälso- och sjukvårdslagen. Och Westerholm fortsätter med att Statens medicinska råd har skrivit till Socialstyrelsen att "Rådet menar att de åldersintervaller som anges i rekommendationerna om screening för bröstcancer samt screening för tjock- och ändtarmscancer kan vara åldersdiskriminerande och att styrelsen nu måste gå vidare och analysera frågan närmare".

Frågan avgjordes i riksdagen med 85 röster mot 216. Fyra av riksdagens partier, C, L, KD och SD, var kritiska och ville ta bort åldersgränsen helt. Om M hade gått på övriga allianspartiers linje hade den övre åldersgränsen fallit. Då hade reservationen vunnit med 161 röster mot 140.

Barbro Westerholm kommer att fortsätta att motionera om frågan i riksdagen. Hon skriver på Facebook att det behövs inte så mycket ytterligare stöd till för att få majoritet.

Eivor Karlsson

Tidigare infört i Miljömagasinet samt en kortare insändare i Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar