29 april 2015

Äldre från trygghet till otrygghet?

Flera servicehus i Stockholm anses vara i behov av upprustning eller omvandling till annat boende. Arbetsmiljöverket har dömt ut flera av dem. Nu planeras och genomförs efter hand avvecklingar i staden av de ser­vice­hus som har sämst standard och andra omvandlas till seniorboenden. Edö servicehus i Farsta strand är nu utsatt för en ”rockad”. Oron bland äldre och deras anhöriga sprider sig. Edö servicehus i Farsta strandläggs ner.

Alla 149 servicehusplatserna försvinner och ersätts med seniorlägenheter och fler vård- och omsorgsplatser. Då är det viktigt att majoriteten är tydlig med vad det innebär för de äldre. Alltså: Var ska de som idag bor på servicehus beredas för tryggt och likvärdigt boende? 

Fram till sommaren 2017 ska den byggnad som rymmer servicehuset tömmas. Vart ska då de äldre med biståndsbeviljad plats på ta vägen? Dessutom är de äldre som de senaste åren flyttat in på servicehus i större behov av vård och omsorg än tidigare. År 2013 avslogs 40 % av ansökningarna till servicehus, trots de redovisade bedömningsgrunderna. Då förstår man i vilket skick de som får en plats befinner sig i.

Alla 149 servicehuslägenheter försvinner. Istället blir det 108 vård- och omsorgsplatser. Ett nytt tillagningskök och minst 49 nya seniorlägenheter. Men hur ska äldre- och servicehusplatser nu snabbt skapas? I det här fallet går de äldre från ett tryggt biståndsbedömt boende till ett boende som liknar vanliga lägenheter. Trots hög ålder och tilltagande ohälsa.

Nya oppositionen, FP, C och KD, skrev i sitt förslag till verksamhetsplan för 2016: ”Alla som är 85+ som så önskar ska ha rätt till äldreboende, utan biståndsbedömning.” Det skrev även MP i valrörelsen. MP vill garantera äldre vårdhemsplats.

Nu är det viktigt att hålla isär och förklara de olika begreppen vad gäller boendeformerna. Förändringar av eller glidningar i ordens innebörd förekommer ofta i sådana här sammanhang. Men det är inte rätt väg. I servicehusets lägenheter finns trygghetslarm och personal dygnet runt. Det är innebörden av servicehus. Det bör tydligt framgå.Vid behov därutöver är det hemtjänstens insatser som gäller.

I bifogad artikel talas det också om seniorboende som är vanliga lägenheter från 65 år. Trygghetsboende, idag från 75 år, nämns inte. Dessa båda boendeformer passar inte äldre med tunn plånbok. Inget av boendeformerna, senior- eller trygghetsboende, motsvarar det som många behöver.

Det stämmer att nuvarande majoriteten har fått ärva problemen bl.a. vad gäller Edö servicehus från förra majoriteten. Trots att de borgerliga visste att något måste göras. Detta är den situation som den nya majoriteten har att hantera. Men det fråntar ändå inte nya majoritetens ansvar inför de beslut som ska tas. Därför är det viktigt att vara tydliga med vad förändringarna innebär för de äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar