30 juli 2014

Etablerade utvisas!


Flertalet svenskar är inte invandrarmotståndare. Men många  är, enligt en SOM-undersökning, oroliga över om det kommer för många. Att vi inte har möjlighet att integrera dem i samhället vilket då kan leda till problem. Och här har politikerna inte lyckats särskilt bra.

Allmänheten anser inte heller att det är rimligt att  9 av EU:s 28 medlemsstater tar emot 90 procent av de asylansökningar som lämnas in. Med en bättre fördelning inom EU skulle vi kunna åstadkomma en bättre integrationspolitik.

När någon person eller familj, som varit här under lång tid, hotas av utvisning reagerar befolkningen både spontant och organiserat. Man samlas på orten och protesterar. Man gör namninsamlingar. Varför gör man det? För att man känner barnen och familjen och ser dem som en av ”våra”. Det är ett  gott tecken  att så många inte är rasistiska även om de vill ha en viss  begränsad invandring? Vad svarar ansvariga politiker? Med tystnad.

Vi har en utlänningslag som ska följas tills förändringar sker. Lagar och förordningar styr inriktningen på invandringen till Sverige. Men Migrationsverket hårdrar reglerna och de ansvariga bakom lagstiftningen, politikerna, tiger. Alla har inte rätt att stanna. Men utvisningsbeslut ska behandlas skyndsamt. Och utredas från fall till fall. Så sker långt ifrån alltid.

 I Lilla Edet hotas nu en familj av utvisning.  Efter nio år i Sverige.  
 
Ett annat fall handlar om 16-åriga Yara som kom till Sverige som 4-åring. Nu hotas hon av utvisning. Hotet om äktenskap som de svenska sociala myndigheterna tar på stort allvar, bedömer inte Migrationsverket som särskilt överhängande. Sic Migrationsverket! Yara hotas av tvångsgifte – utvisas ändå 

Och  i Norrköping finns 26-årige Sia som kom hit som ”ensamkommande” –  vid 16 års ålder .Han har både fast arbete, etablerad i samhället och har familj. Nu lever han i limbo. Han hade vid tillfället inte lagliga grunder att få stanna i landet. Han stannade kvar ändå. Han borde kunna räknas in antingen som papperslös eller arbetskraftsinvandrare. Till skillnad från alla svartarbetare som tvingas till slavlöner betalar han skatt och har ett vitt arbete. Efter 10 år vill Migrationsverket utvisa honom. Dags för Lex Erfanpour

Ensamkommande barn undantas idag från Dublinförordningen. Det förefaller också innebära att familjen, i vissa fall, får komma efter. Men det talar politikerna tyst om.  Hur ska detta fenomen hanteras? Det vet inte ens integrationsminister Erik Ullenhag. Kommer det att bli kaos? Svårhanterad fråga kring flyktingbarn  

Den ensamkommande anländer först. Därefter kan familjen, i vissa fall, återförenas här  i Sverige. Samtidigt låter inte politikerna de som sedan lång tid finns i landet få stanna. Personer som  har fast arbete, barn och sambo.  Där vill Migrationsverket, istället, skilja  pappan från barnet och sambo genom utvisning. Något måste vara  fel .

Det finns en bred folklig uppslutning kring personer och familjer som varit här under lång tid och som hotas av utvisning. Detta borde politikerna fånga upp som något positivt. Och samtidigt se över lagstiftningen vad som bör gälla.

De här tre exemplen ovan är redan etablerade i samhället vad gäller kultur, språk, skolgång, arbetsliv och levnadsförhållanden. Det skorrar falskt när politikerna då säger att invandrarna är en tillgång.Vissa etablerade ska ju utvisas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar