26 augusti 2011

Nya sjukregler – vad händer?

S och M förefaller – nästan –  börja bli överens om nya sjukregler och  försörjningsstöd. S vill dock att det ska gälla alla. M riktar sig till unga vuxna. I vissa förortsområden står  40 % av befolkningen utan jobb. Dessa får idag inte a-kassa. S och M vill nu att de som har försörjningsstöd under en period, 6 månader har nämnts, ska slippa få bidraget reducerat. Även tillfälliga arbetsinkomster sänker idag stödet lika mycket som inkomsten.

Många är oroade men något förtydligande har inte getts. Som DN påpekade (25/8) så lät Waidelich rent av som en kopia av Reinfeldt: ”Det ska vara lönsamt att gå från bidrag till jobb. Det är den viktiga signalen, att vi hävdar arbetslinjen.” Men med nya socialbidragsregler kan nya problem uppstå. Utan att lösa andra. Försäkringskassan, FK,  anser regeringens förslag till nya sjukregler  motverkar arbetslinjen

Regeringen har tagit fram förslag till nya sjukregler. En ny ersättning, "Sjukpenning i särskilda fall",  införs för nollklassade. Om det vore ”oskäligt” att inte göra det, heter det. Man kan förmoda att det då syftas på de riktigt sjuka, med livshotande sjukdomar och/eller som har en framskriden cancer. Sådana exempel har ofta visats i media. Regeringen räknar med att ca. 2.000 personer kan komma att ansöka om "Sjukpenning i särskilda fall". Enligt Försäkringskassan,  FK,  ca 6.000 personer. Källa: Riksdag & Departement (R&D) nr 21/11

Till dessa förändringar bör också  kopplas frågan om  hur det går med alla de andra, mångtusentals, som har friskförklarats av FK? I den turbulens som uppstod när sjukreglerna  infördes deltog inte  alla sjuka i dessa program. Många fick istället socialbidrag. Kommer dessa, sjuka friskförklarade, att ingå i de nya sjukreglerna? 

Nytt bostadsstöd, som tar hänsyn till försörjningsbörda införs för dem som deltar i arbetslivsintroduktion eller återvänder till sjukförsäkringen.  Men frågan är hur många som får återvända till sjukpenning med dagens hårda regler. Trots fortsatt sjukdom.  Hur kommer de  nya sjukreglerna  i övrigt att se ut med det här förslaget?

När arbetsinkomster kopplas till bidragssystemet kan andra tveksamheter uppstå. Om t. ex barnbidraget höjs ska försörjningsstödet då minska  med samma summa?  Eller om den unge från en familj beroende av långvarigt  försörjningsstöd lyckas få ett sommarjobb ska familjens socialbidrag då reduceras?

Men även om det blir en viss höjning så är sjukpenningen/förtidspensionen låg. Båda har  tidigare kraftigt sänkts av regeringen.  Det är dessutom en något märklig jämförelse FK gör i  R & D artikeln ”Jobb lönar sig inte med nya sjukregler”.

I artikeln finns en beräkning för en ensamstående med en sjukpenninggrundande inkomst på 104 000 kronor. Sjukpenning och boendetillägg skulle tillsammans ge 9 923 kronor i månaden före skatt.  Om den personen i stället arbetar är inkomsten 8 667 kronor – en skillnad på 1 256 kronor i månaden. Även om skatten på arbete är lägre än skatten på bidrag lönar det sig inte att arbeta för personen i det exemplet, enligt FK.  Men vem tjänar under 9.000 kr på ett riktigt arbete?

Röster från berörda. Problemet är nog vad händer om man inte får något arbete? Hur fungerar det då? Eller om man  t.ex. får ett tre månaders vikariat och sen står utan arbete igen. Det talas om tidsbegränsat. Hur länge?

Här fler synpunkter: Risken med förslaget som det ser ut nu är att många i stort sett tvingas ta extremt lågavlönade arbeten, eftersom de ju förväntas behålla en del av socialbidraget. Då kan arbetsgivare pressa ner lönenivåerna och det kommer även andra grupper att märka av. När de sedan inte  längre får socialbidrag klarar de sig inte  på den lön de har.

Och så här säger en annan som tror sig bli berörd. Problemet för personer som under en lång tid gått på socialbidrag eller utförsäkrade sjuka är  nog sällan att de inte vill arbeta. Utan att de saknar de kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden. Bättre förslag vore att de fick yrkesutbildning och en handledare under hela utbildningstiden för att få stöd och råd hela tiden fram tills ett arbete kan ordnas. Och att socialbidraget inte dras in, utan att det kanske t.o.m.  läggs ett studiebidrag på detta för att ytterligare öka intresset att förbättra möjligheten att få ett arbete.  

I tider då flera partiet förefaller gå moderaterna till mötes behövs någon form av motkraft. Politiker som också förmår se till vardagens verklighet där många har det svårt och är utsatta. Dessa utsatta är inte heller så lata som vissa i sina undertoner gör gällande. Kan det finnas fler kloka S-kvinnor som vet vad hon pratar om....?, undrade en person som läst denna S-blogg. Att göra förändringar i sjukregler och/eller försörjningsstöd kräver väl genomarbetade förslag. Kända för allmänheten.

DN avslutar sin ledarsida (25/8). ”Det skall alltid löna sig att jobba. (...)  Men någon mirakelmedicin mot utanförskapet är det inte”.  Det slutgiltiga förslaget kan komma  i budgetpropositionen i september, enligt R & D.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar