29 augusti 2010

Hej Anna och Alla på Resurs!

Jag skrev på Resurs den 27 aug. att  S, V och MP  hade  en debattartikel i Aftonbladet om  att sjukdom inte ska leda  till fattigdom. Jag tyckte att oppositionen och artikeln var tydlig. Väljarna sågar den slaktade sjukförsäkringen.”  Anna svarade på Resurs under min rubrik som var:  "Oppositionen tar ställning!  "Hmm... Men kanske endå inte endå...  Här, Aftonbladet 28 Aug, alltså dagen efter: "3 frågor där de rödgröna inte kan enas". "De rödgröna skjuter upp knäckfrågor för att undvika splittring". Och bland annat nämns sjukförsäkringen... Tolkningarna är många. Fortsätt pressa på, skrev Anna.

Jag har förmedlat det Du skrev, Anna,  till Veronica Palm, S, via Facebook.Det är viktigt att politiker inom området (Palm är vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott) känner till hur allmänhet och berörda tycker och tänker i vissa, för dem viktiga frågor. 

Bra att Du är så uppmärksam, Anna, på texter och vad de kan innehålla eller ej. Jag slog upp AB från den 28 aug. och läste bl.a. på sidan 12:  ”Inget klart besked ges före valet, i stället har den viktiga frågan lagts i en utredning på andra sidan valdagen.”  Men  det beskedet är egentligen inget nytt. Det har framgått tidigare. Men bland all den textmassa som nu i valtider produceras i media kan man inte läsa och se allt.

Sjukförsäkringen är en mycket stor fråga. Arbetsmarknadens parter har en central roll att spela när det gäller ett stabilt sjukförsäkringssystem. Det förbisåg Allianen helt. Fackförbundet ST tog fram en rapport bland sina medlemmar på Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Alltså bland den personal som ska verkställa de hårdare sjukskrivningsreglerna. Personalen var mycket kritisk.

Anställda inom FK och AF angav att 61 procent av de utförsäkrade främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Det ska jämföras med regeringens bedömning att det rörde sig om cirka 10 procent. Alltså en grov felbedömning från Alliansens sida! Om så hög procent är så sjuka att de inte kan delta i arbetsmarknadspolitiska program på AF så förstår man att Alliansregeringen har misslyckats med förändringarna i sjukförsäkringen. Och inte lyckats minska utanförskapet.

Alliansregeringens slaktade sjukförsäkring är förmodligen anledningen till att oppositionen nu väljer att lägga denna viktiga fråga i en särskild utredning till efter valdagen. Nuvarande oppositionen vill förmodligen ha en bredare och stabilare uppgörelse om sjukförsäkringen. Och som håller över tid 

Bifogar den del av den rödgröna överenskommelsen som berör sjukförsäkringen ”Hög tid för ny sjukförsäkring,”  Sämre än vad det blivit under Alliansens tid kan det inte bli. Jag tycker därför vi ska ha förtröstan  när det gäller sjukförsäkringen  – om  oppositionen kommer i regeringsställning.  Och jag ser fortfarande debattartikeln i AB den 27 aug. som en klar viljeyttring från oppositionens sida att göra om och göra rätt i sjukförsäkringen.

Det är många, långtidssjukskrivna och med aktivitetsersättning (förtidspension) som friskförklarats och som berörs av Alliansens bristfälligt genomföra sjukförsäkring. Många utförsäkrade har hänvisats till försörjningsstöd/socialbidrag. Sammantaget är denna grupp berörda så stor att den kan avgöra valet. Med råge! Därför är det viktigt att så många som möjligt går och röstar. 

5 kommentarer:

 1. Varför vill våra politiker slakt välfärden? se länken och ställ frågor till våra sk. företrädare.

  http://www.illuminati-news.com/swedish-model.htm

  SvaraRadera
 2. Ja, vem är det egentligen som styr riksdag och regering oavsett färg ? Är det därför den praktiska politiken blir så snarlik oavsett mängden vackert prat ?

  http://www.oecd.org/dataoecd/45/44/38085928.pdf
  http://www.oecd.org/dataoecd/42/17/41770760.pdf

  SvaraRadera
 3. http://www.mikaelnyberg.nu/artiklar/100626ab.html

  SvaraRadera
 4. Att inte förglömma är att Mikael Nyberg är medlem i vänsterpartiet. Han skrev för ett par år sedan kapitalet.se som är mycket välskriven och upplysande. Hans bror Robert Nyberg har desutom teknat för LO tidningenochtar upp samhällsfrågor som är viktiga ur sjukas ,arbetslösa mm.
  http://www.mikaelnyberg.nu/intro/int_01.html
  http://www.robertnyberg.nu/

  SvaraRadera
 5. Nå, det är många som överger vänsterpartiet också nu, speciellt efter att frågan om EU-utträde strukits ur partiprogrammet, liksom kanske av besvikelse över partiets undfallenhet visavi socialdemokraterna.

  Den centrala frågan är fortfarande varför välfärden började nedmonteras direkt efter EU-medlemskapet, först genom en mängd lagändringar mellan 1995-2001 och sedan genom praktisk handling i steg, där ett av stegen var att hitta lagom stora grupper att slänga ut ur sjukförsäkringen i samband med massutredningarna 2004-2006.

  Det handlade aldrig om hurvida folk var sjuka eller ej, slutresultatet var bestämt i förväg genom halveringsmålet som Persson satte upp 2002. Nu har alliansen slutfört halveringen, men det kommer inte att stanna vid det nu när politikerna har sett att det gick vägen.

  Det är därför sossarna svävar på målet.

  SvaraRadera