22 augusti 2010

Reform med drag av sjuklighet

Alliansen får svidande, och berättigad, kritik för sjukförsäkringsreformen. Men förändringarna började redan då Socialdemokraterna var vid makten. Och med Anna Hedborg som ansvarig minister och senare socialförsäkringsutredare. Hedborg ansåg att sjukförsäkringen var "för mjuk" och  överutnyttjades. Detta  gjorde att attitydförändringar i befolkningen slog igenom.    
     Dessutom var Anna Hedborgs utredare främst ekonomer.  För att motverka ett grupptänkande borde åsiktsutbyte och olika erfarenheter och värderingar kommit till tals
    Det var också allvarligt att regeringen inte tog studien om sjukfrånvaroproblemet kring millennieskiftet på allvar. Sociologen Tor Larsson kom med en rapport: "Den galopperande sjukfrånvaron".

Sociala omständigheter togs bort
Ett annat olyckligt beslut var "renodlingen" av sjukförsäkringen. Det innebar att Försäkringskassan inte längre fick väga in sociala omständigheter. Enbart medicinska faktorer. Därmed kunde en person inte erbjudas förtidspension på deltid, i de fall arbetsförmågan inte räckte för heltidsarbete. Ett backlash för, främst kvinnorna, eftersom dessa drabbas mer än männen av psykosociala problem som föranleder behov av lägre arbetsgrad. Läkarna var skarpt kritiska.
    Hedborg var sjukförsäkringsminister under den period då "renodlingen" av sjukförsäkringen förbereddes och beslutades. Så långt kritiken av S sjukförsäkringspolitik. Alliansen har helt förändrat sjukförsäkringen och kollektivt utförsäkrat sjukskrivna,

Ingen vill anställa dem
Arbetsmarknaden är problemet, inte de arbetslösas motivation.Det framgick av Daniel Meléns, sociolog vid Lunds universitet  avhandling.
    Melén konstaterade att de fick inget jobb därför att arbetsgivarna inte ville anställa dem. Och varför, säger Melén, skulle de anställa en före detta sjukskriven  med kanske nedsatt arbetsförmåga om de kan välja en fullt frisk högpresterande person. Tala öppet om varför människor stöts ut.

Havererat rehabiliteringssystemet.
Björn Johnson är filosofie doktor i statsvetenskap och lektor i hälsa och samhälle vid Malmö högskola. Han har skrivit boken ”Kampen om sjukfrånvaron”. Han säger att forskare anser att den höga sjukfrånvaron berodde på det havererade rehabiliteringssystemet. Den är den  mest trovärdiga förklaringen. Inte överutnyttjande eller påståenden om fusk.  Det förekom också missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron.
    Enligt vissa  forskare var det  inte antalet sjukskrivningar som ökade mellan 1996 och 2002. Flera statistiker har, oberoende av varandra, räknat ut att närmare 85 procent av sjukfrånvarons ökning berodde på att sjukskrivningsperioderna blev längre.Inte på att fler blev sjukskrivna. Björn Johnson anser att diskussionen om sjukfrånvaron har mer med makt- och intressekamp att göra än med dess faktiska orsaker.
    Kring millennieskiftet ökade den svenska sjukfrånvaron dramatiskt. På några få år, från hösten 1997 till våren 2003, fördubblades antalet sjukdagar. Sanningen bakom de sjukskrivna  

Idag har läkarkåren tystnat
Då, 2004,  ansåg läkarna att alltför ofta drabbades  personer som  t ex invandrare och/eller kvinnor att, som sjuka,  utförsäkras. Jönköping ansågs  nämligen som ”bäst” när det gällde regeringens krav att minska sjukfrånvaron. Kanske var  det just därför som 56 distriktsläkare i Jönköping i december 2004 skickade ut ett ”nödrop” angående sjukskrivningarna. Idag hörs inga ”nödrop” från läkare längre.
    I april 2006 deltog jag i ett seminarium i Västerås. Där talade bl.a. Jan Rydh,  S-regeringens förre sjukförsäkringsutredare, under temat sjukfrånvaron, fakta och politiska myter. Om en sjukskrivning får fortskrida  –   tre månader brukar anges som en gräns  –  är risken stor att den blir permanent och slutar i förtidspension, sa Rydh. Det viktiga är att resurserna sätts in i tid.
     Jan Rydh fick ibland frågan om han tyckte att kommunerna var dåliga arbetsgivare. Inte helt och fullt. Det gäller bara kvinnorna. Kommunerna är bra för chefer och högre tjänstemän. Deras sjukfrånvaro har inte ökat.

Ordens valörer
Bengt Järhult talade över temat ”Medborgerligt broderskap med Försäkringskassans FK:s nya giv”.   Han ansåg att FK grovt har misskött rehabiliteringen. Många sjuka friskförklaras. ”Och friskförklarade människor behöver ju ingen rehabilitering”.
    Bengt Järhult tog också upp (se lite längre ner på länksidan) ordens valörer och Anna Hedborgs utredning ”Sjuk eller ledsen” som exempel. Varför heter det inte  ”Sjuk och ledsen”, undrade Järhult.

”Stupstocken”
Det vi nu ser överträffar allt som tidigare hänt. Begreppet stupstocken får nog  anses som befogat. Alliansen utförsäkrar sjuka till Arbetsförmedlingens introduktionsprogram eller till socialbidrag.
    Nu hänvisas t.o.m. en strokeläkare som själv drabbats av stroke till Samhäll. Samhäll! Om han inte förmår jobba heltid. Det som Allinsregeringen nu genomfört får anses som oacceptabelt. Även de som idag är friska och har arbete borde förstå vidden av Alliansens socialpolitik och ökade utanförskap.Vilka som är oförmögna att arbeta styrs av politiken.
    Nyligen lämnade en M-politiker i Norrtälje sitt parti och gick till  S. Anledningen var den ”brutala omvandlingen av sjukförsäkringen under mandatperioden”.  Vad är det för mening att utförsäkra sjuka till ett annat system? Eller kommunernas försörjningsstöd?
    Arbetsmarknadens parter har en central roll att spela när det gäller ett stabilt sjukförsäkringssystem. Det har Alliansen helt förbisett. Vad ska de utförsäkrade, som inte klarar av att arbeta, göra?
    Allt är individens fel – det förefaller vara grunden för borgarnas politik.  Det är samma linje som när man gör a-kassan dyrare och sämre för de arbetslösa. Ett samhälles solidaritet kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka, utsatta, barn och gamla.

Särskilt hårt drabbade
Särskilt hårt drabbas personer med psykiska problem och diagnoser. Staten krossar Ella,  politikerna tige Men också personer med psykosociala problem som ångest & oro, paniksyndrom, social fobi m.m.Begreppet "sociala omständigheter" borde återinföras.
     En vecka före valet 2006  skrev jag en artikel, ett  öppet brev till samtliga partiledare,  på Aftonbladet. Rubrik: Ni har byggt sjuka system.  Ge alla en ny chans! Det var min uppmaning. Men det fick varken de långtidssjukskrivna eller  dito arbetslösa sen Alliansen kom till makten.  Varken chans till individuell prövning av sin sjukskrivning eller arbete efter förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar