13 november 2016

Hemtjänsten – hur står det till?

Sveriges Television har under fyra måndagar med premiär den 10 oktober sänt en serien ”Sveriges bästa hemtjänst”. Där har man fått följa anställda på hemtjänsten i Vännäs och deras vardag med hembesök hos brukare. Genomgående inom hemtjänsten handlar det om underbemanning, delade turer, tidsnål planering och ett minutstyrt schema.
     Det utgör ett arbetsmiljöproblem med en stressig arbetssituation. Dessutom ger det personalen dåligt samvete för att de inte hinner lyssna och prata med de äldre. Många äldre känner sig ensamma och är nedstämda. Ingen kan vara nöjd med detta.

Den 7 november var det direktsänd debatt från Umeå om hemtjänsten nu och i framtiden. Den stora katastrofen är egentligen att vi skurit ner akutplatserna inom sjukvården, sa geriatrikprofessorn Yngve Gustafson, bland annat. Det stämmer delvis men det handlar främst om att många platser inom äldreomsorgen har försvunnit. Dåligt samarbete drabbar utskrivningsklara patienter. Lösningen borde vara att kommunerna hade tillräckligt med korttidsplatser för återhämtning och rehabilitering – för speciellt sköra – innan återgång till hemmet

”Aldrig haft en bättre äldreomsorg.”
Programledaren vände sig till Greger Bengtson som företrädde paraplyorganisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Du har sagt att vi har aldrig haft en bättre äldreomsorg, sa programledaren. Hur kan du säga det?
      Bengtsson menade att vi mäter och följer över tid. Vi frågar alla äldre om de är nöjda med hemtjänsten. Idag säger 9 av 10 att man är nöjd och trygg. –Sanningen är att vi har aldrig lagt så mycket pengar på äldreomsorgen som vi gör idag. Sa företrädaren för SKL. Yngve Gustafson trodde inte så mycket på undersökningarna. – Man fångar häften. Så de där siffrorna stämmer inte.

Incheckning innan de checkat ut
I programmet visades också ett schema där det framgick att personalen skulle vara på nästa hembesök – redan innan de checkat ut från föregående vårdtagare. Hur går den ekvationen ihop? En hemtjänstpersonal från Stockholm kände igen problemen. Hon startade tillsammans med några kollegor Hemtjänstupproret för några år sedan. Man skulle införa ett digitalt system med GPS i Stockholm.
      Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholm, V, medverkade. Hon hade varit ute och praktiserat på olika verksamheter – alltså inte bara gjort studiebesök. Lindblom gav en bra och engagerad bild av att jobba ute i verkligheten. Även Vårdföretagarna såväl som fackförbundet Kommunal medverkade.

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S), och Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna (KD), fick frågor och fick ge sin syn på äldrevården. Det framkom inte så mycket konkret. Ebba Buch Thor vill ha en äldreboendegaranti så att om man är 85 år ska man få komma in på ett äldreboende eller trygghetsboende. Åsa Regnér sa att socialtjänstlagen ska ses över.

Vi satsar mer – ni mindre
Regnér och Busch Thor beskyllde varandra för vilka som satsat mest och minst till äldreomsorgen. ”Vad gjorde ni när ni hade makten? – Hur mycket satsar ni idag?” Några reflektioner i sammanhanget. Varken Busch Thors partikollega, Eva-Britt Sjöberg, KD; kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden eller Åsa Regnérs partikollega kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernstedt, S, har varit så goda föredömen för äldreomsorgen.
     Såväl SvT lokalt som Norrköpings Tidningar granskade äldreomsorgen i Norrköping förra året. Det var en ganska brutal äldreomsorg som då bedrevs där

Jag skickade 15-07-09 ett brev till samtliga partiledare, partisekreterare och/eller gruppledare.
”Jag har en fråga till dig som politiker: Avser du att i ditt parti ta upp bristerna inom äldreomsorgen?”     En skamlig äldreomsorg
     Fortfarande förefaller det råda brister inom äldrevården i Norrköping. Ett exempel: ”När dottern hittade sin 94-åriga mamma naken och förvirrad på sitt rum med avföring i ansiktet i slutet av juli i år bestämde sig dottern för att anmäla händelsen. Tidigare hade dottern hittat mamman liggande på golvet i fasttorkad avföring. En annan gång med använda blöjor över hela kroppen.” Extra Östergötland 2 nov, 2016.

Regnér tog också upp alla de som skulle vilja flytta till ett äldreboende. ”Vi har ett investeringsstöd som man kan ansöka om från kommunerna för att sätta igång byggandet av äldrebostäder. Det är också en stor nyckel i det här,” sa Regnér. Men kommunerna anser sig har inte råd. Bostadsfrågan är redan idag akut ute i kommunerna och då kommer inte äldreboenden att prioriteras. Äldre har ju redan nedprioriterats.      Bostadspolitiken för äldre

Äldreomsorgen nu och i framtiden
Programledaren ställde en tänkvärd fråga till politikerna: Om bara några år, 2023, behövs 100.000 personer, ungefär som Umeås storlek, nyanställas inom äldreomsorgen. Hur ska ni klara det?
     I Sverige 2016, kommer omkring 5.000 personer att gå ut vårdutbildning. Det är inte så många. Om man tänker det gånger 7 så blir det 35.000. Och många av dem kommer inte att hamna inom äldreomsorgen.
     Sen ska man tänka på att 25 procent inom den kommunala äldreomsorgen slutar varje år. Så även om ni skulle lyckas få de 100.000 till 2023 så redan 2024 skulle ni behöva hitta 25.000 till. Det är ganska mycket folk Hur tänker du göra? Ingen konkret lösning i sikte.
     Det framkom också i programmet att 75 % av omsorgen i hemmet sköts av anhöriga. Wiwi Heggblad, Norrköping, fick ordet.

Hennes 94-åriga mamma fick inte komma till ett äldreboende därför att hon inte haft hemtjänst. Står det så i Socialtjänstlagen? Regnér negligerade detta. Wiwi Heggblad finns också med i länken ”En skamlig äldreomsorg” som handlade om Norrköping. Och här: Hon vårdar sin 94 åriga mamma hemma

Det är svårt att få en rättvis bild av äldreomsorgen och frågan är hur mycket de båda debattanterna, inklusive SKL, känner till den verklighet som ibland möter de äldre. Men lyssna på hela debatten och fundera över vad de ansvariga sa. Och lyssna på Wiwi Heggblad på SvT:s debatt från Luleå, på 46.30 min. och 54.20 min.

Något att reflektera över från programmet:
  • Subventionerat byggande av äldreboenden samt vård- och omsorgsboende, inklusive korttidsplatser. Har kommunerna råd? Hur många räcker det till? Vad vill Alliansen?
  • Utskrivningsklara patienter från sjukhusen hur ska dessa, särskilt de mycket sköra, tas om hand direkt efter utskrivningen ?
  • Socialtjänstlagen, hur tänjbar är den när en sjuk 94-åring nekas att ställa sig i kö till lämpligt äldreboende?
Programledaren sa mot slutat av programmet att hon ville att publiken skulle svara på en fråga genom handuppräckning: ”Hur många av er är oroliga för att inte få den hjälp ni behöver när ni blir äldre?” Det var ganska få som inte räckte upp handen. Vilka var det? Titta på debatten. Är det inte nu vi måste agera? Med eller utan politiker – som sällan lyssnar.        Sveriges bästa hemtjänst.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar