31 mars 2016

Äldreomsorgen – kommunernas sparobjekt

Äldreboenden efter äldreboenden omvandlas till annan verksamhet. Antalet platser minskar trots att behoven ökar. Det subventionerade statliga stödet till äldreboenden kommer att bli otillräckligt. Det tar lång tid och det är dyrt att bygga nya äldreboenden liksom andra boendeformer.

I Stockholm kan tre servicehus komma att omvandlas till flyktingbostäder då boendena inte anses uppfylla Arbetsmiljöverkets krav som äldreboenden. Bland annat ”är arbetstekniken inte god vid förflyttningssituationer då det behöver finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid toalettstolen”. Men för de allt sämre äldre som måste vårdas hemma och av hemtjänstpersonal gäller inte sådana mått. Där ställs inte de kraven.

I juli förra året, då Norrköpings kommun uppträdde som en mer eller mindre värstingkommun och där behoven fortfarande är stora, skickade jag ett brev till samtliga riksdagspolitiker. ”En skamlig äldreomsorg.”

Myndigheten IVO konstaterar nu att antalet icke genomförda beslut när det gäller äldres boende har ökat kraftigt. IVO misstänker att en del kommuner undviker att komma med i statistiken, t.ex. genom att övertala äldre att välja mer hemtjänst istället för äldreboende. Kommunen följer inte egna beslut om boende för äldre.

Vi måste också börja fråga oss vilken information vi får av våra politiker. Det får inte heller längre vara gångbart att tysta allmänhetens frågor med orden ”ställ inte grupp mot grupp.”

I augusti förra året beslutade socialnämnden i Ljungby att avveckla plan 4 på Ljungberga särskilda boende. Beslutet väckte stor debatt. 5.000 namnunderskrifter samlades in. Allmänheten anade redan då att det skulle bli flyktingboende. I september i fjol skrev jag en insändare till Smålänningen angående situationen. Ljungbyborna vill nog ha besked om äldreboenden.

Den 24 mars i år kom beskedet om platserna på plan 4 och dess framtid för Ljungberga i Ljungby. ”Nu har socialnämnden beslutat att öppna plan 4 för ensamkommande flyktingar. Anledningen ska vara att det behövs fler HVB-platser (hem för vård eller boende).” Bo Ederström (M), ordförande i socialnämnden talade åter om överkapacitet av äldreplatser. Sverigedemokraterna och Alternativet reserverade sig mot beslutet. Ljungberga öppnar för flyktingbarn.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, föreslog redan 2014 att den särskilda avgift som döms ut till kommuner som inte verkställer beslut om permanent boende borde höjas så högt att det får en avskräckande effekt på kommunerna. Men Äldreminister Åsa Regnér tvekar.

 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger nej till höjda avgifter. SKL känner till att avvecklingen av äldreboenden har varit kommunernas verkliga kassako. SKL vet också att kommunerna inte anser sig ha råd att bygga äldreboenden. Minister kräver fler äldreboenden.

I kommunernas tjänsteutlåtanden har det under lång tid stått att de äldre inte vill flytta till ett äldreboende. För Stockholms del till servicehus. Men de äldre har inte blivit tillfrågade. Så sa också de äldre och allmänheten vid politikermötet i Ljungby september 2015.

Nu framstår förhållandena mer tydliga. ”IVO misstänker att det finns kommuner som försöker undvika att hamna i statistiken genom att t ex. övertala äldre att ta emot mer hemtjänst, istället för att ansöka om plats på särskilt boende.” Trots trånga toalettutrymmen i hemmet.

Ett övergripande intryck när man läser om det som händer runtom i landet är att äldre mer och mer börjar ses som ett sparobjekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar