17 maj 2015

Bör SL:s trafiknämnd avgå?

Under ETC Debatt ställer Olof Fryklöf, förtroendevald i SEKO Pendelklubben, frågan: ”Varför mörkades SL:s dåliga ekonomi?” (Tyvärr kan jag inte få fram någon länk.)

Den 15 september 2014, dagen efter valet, presenterade SL:s trafikförvaltning sitt budgetunderlag för politikerna i trafiknämnden inför 2015. Där framkom att det behövdes ett tillskott på 500 miljoner kronor för att kunna bedriva den kollektivtrafik som planerats under året.

Men den moderatstyrda alliansen ville bara skjuta till häften av beloppet, 250 miljoner kronor. Den rödgröna majoriteten lade ett motförslag – SL skulle få hela beloppet – 500 miljoner kronor. Om förslaget hade presenterats innan valet kunde det bli en valfråga av dignitet i Stockholms län.

Orsaken till underskotten antas vara felinvesteringar och att pengar har lagts på tveksamma projekt och konsulter. Vidare har biljettintäkterna legat hundratals miljoner under det som budgeterats.

Olof Fryklös nämner det första och hittills enda sparpaket som lagts fram av SL.Det gäller pendeltågen. 24 miljoner kronor ska SL spara genom att ställa in 108 tågavgångar – per vecka – varav 104 gäller trafiken till och från Nynäshamn och fyra till Järna. Det slår mot intäkterna – fler kommer att ta bilen. Det innebär kraftigt minskad bemanning på pendeltågsstationerna. Färre tågavgångar och avveckling av betalvärdar blir konsekvenserna. Allt det här kommer leda till missnöjda resenärer, mindre biljettintäkter och vandaliserade stationer.

”Ryktet talar om ett kommande stålbad som ska drabba busstrafiken i länet. Är det den ”olönsamma” men livsviktiga trafiken till glesbygdskommunerna som står på tur?”, undrar Fryklöf.

Några synpunkter från undertecknad: Det sociala perspektivet förefaller helt saknas. Och den uteblivna insynen i upphandlingen förefaller total. Även försämringar i de centrala delarna av Stockholm kommer att drabba resenärerna med indragna busslinjer, glesare turtäthet och höjda biljettpriser. Det är inte heller miljösmart. Inget samråd med resenärerna har förekommit.

Man kan samråda med resenärerna när det gäller namn på nya tunnelbanestationer – men inte när det gäller sådana här stora förändringar. Tidigare fanns det regionstyrelser med lokalkännedom som kunde stoppa sådana här förslag från tjänstemän. Nu är det bussentreprenören som bestämmer och maximerar sin lönsamhet.

Se även tre intressanta länkar i ETC:s ledare ”Slakten på kollektivtrafiken”.

De privata aktörerna som driver kollektivtrafiken gör stora vinster som vida överstiger besparingskravet på 250 miljoner kronor. Vinster som nu ska finansieras med nedskärningar och som drabbar och betalas av resenärer och skattebetalar.

Olof Fryklöf nämner också skandalupphandlingen 1999 och den katastrofala trafikstarten 2000. Då startade de anställda en namninsamling med krav på dåvarande SL-styrelsens avgång. Senare visade det sig att både SL-styrelsens dåvarande ordförande som dess VD ”haft sina fingrar i syltburken som de inte borde haft”.

Olof Fryklöf avslutar sin artikel:” Frågan är om det inte snarast är dags för oss att på samma sätt kräva trafiknämndens avgång och titta närmare på hur besluten fattas i landstingshuset och hur det påverkar oss alla? Det stinker lika illa idag som det gjorde för 15 år sedan!”.

Eivor Karlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar