27 juni 2010

LAS – inga skäl till förändring

Det finns inte en majoritet i riksdagen för att förändra lagen om anställningsskydd, LAS. Dagens LAS innebär att om  företaget har högst tio anställda har arbetsgivaren rätt att innan turordningslistan för uppsägning fastställs undanta två personer som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Men Maud Olofsson (C) vill göra LAS till en valfråga. I valstrategin skriver C: Med Centerpartiet i Alliansen kommer tydliga steg att tas för att skapa ytterligare flexibilitet och öppenhet på arbetsmarknaden. Olofsson får medhåll av FP och KD men inte av M. Oppositionen (S, V och MP) vill inte göra några förändringar av LAS. I detta instämmer alltså M något förvånande.

M ser inga sakliga skäl för förändringar. – Människor vill ha trygghet, vi vill ha sysselsättning. Det är en betydande ökning av otryggheten om man gör grundläggande förändringar av anställningsskydd och turordningsregler, sade Anders Borg. Som mest skulle det ge ett par tusen jobb, enligt Borg. De övriga allianspartierna, Svenskt Näringsliv och organisationen Företagarna delar inte M:s åsikter. LAS omfattar alla  anställda på arbetsmarknaden.

Moderaterna får däremot godkänt av allianskamraterna när det gäller förslaget om att förlänga tiden för provanställningar från sex till tolv månader och att införa lärlingskontrakt för gymnasieelever. Men Socialdemokraterna är kritiska på den punkten. 

En flexiblare arbetsmarknad talar bl.a. Maud Olofsson ofta om. Innebär det då att när ett företag sparkar ut en anställd p.g.a. arbetsbrist Arbetsförmedlingen då kan hänvisa en tillfällig praktikant till jobbet? Som gör samma jobb som den tidigare  anställde. Facket kan ingenting göra. Den tidigare anställde tvingas då acceptera ett jobb med 3.0000 kr mindre i lön per månad. Är det detta Olofssons flexibilitet går ut på?

Det skiljer sig också mellan dansk och svensk arbetsmarknadspolitik. I Danmark har man  flexicurity som är en tredelad modell med aktiv arbetsmarknadspolitik, generösa ekonomiska stöd vid arbetslöshet och flexibel arbetsrätt. Starka kollektivavtal och trepartsöverenskommelser är avgörande förutsättningar för en väl fungerande dansk modell med rörlig arbetskraft, liksom utbildning i olika former för arbetskraften.

Ungdomsarbetslösheten är oroande hög i Sverige. Men förändringar av LAS skulle  knappast lösa det problemet. Det behövs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att komma till rätta med de ungas arbetslöshet. Den delen har alliansregeringen inte skött på ett tillfredsställande sätt. Alliansen talar om arbetslinjen. Men alla friskförklarade sjuka orkar inte arbeta. Det gör däremot unga arbetslösa. Men de får inte chansen.  I Aktuellt den 10 juni  skilde sig siffrorna om  ungdomsarbetslösheten mot tidigare.

Vore det inte bättre att de unga fick chansen att komma ut mot samhälle och arbetsliv. T.ex. till en början få gå Arbetsförmedlingens introduktionsprogram under 3 månader som nu många sjuka tvingas delta i. Under 3 månader kunde en del av de unga få stöd och matchning. Varje ung som kommer in i arbetslivet är en samhällsvinst.

En del unga har varken fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg. Varför inte hjälpa dem att läsa upp sina betyg under sin arbetslöshetsperiod? Andra kanske kunde få praktikplatser eller lärlingsjobb. Rätt satsning på arbetslösa unga skulle vara något mycket positivt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar