30 juni 2010

Allmänhetens förtroende för FK är lågt

Förtroendet för Försäkringskassan, FK, är rekordlågt visar en ny studie från Göteborgs Universitet.  Det finns skäl för det sviktande förtroendet för FK. Allmänheten berörs när många försäkrade drabbas på olika sätt. Eller nekas sjukpenning vid nära anhörigs död. Men det handlar också om att FK inte är tillräckligt transparant med sin statistik. En myndighet måste lämna korrekt statistik.

När det gäller sjukförsäkringsreglerna är det regeringens riktlinjer – eller socialpolitik –  som gäller, t.ex vid den massutförsäkring som nu ägt rum. När det gäller överklaganden som FK gör av beslut t.e.x. till kammarrätten är det lagstiftarna som bestämt vad som ska gälla. Det har inte saknats synpunkter från forskare men regeringen har duckat när det gäller att gå in i debatt.

Björn Johnson  forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola  har  skrivit boken ”Kampen om sjukfrånvaron”. I DN jan. 2010  skrev Johnson om  ”missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron”.I  Sydsvenskan febr. 2010 skrev Johnson om ”Hög svensk sjukfrånvaro en myt" Det är viktigt att statistik och sjukfrånvaro diskuteras men från regeringens sida har det varit ganska tyst när det gäller adekvat debatt. 

Gunnar Axén, M,  ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, skriver visserligen en hel del på sin blogg. Han har en något glättad syn på utförsäkrades möjlighet att arbeta, oavsett hälsotillstånd. Axén har också skrivit att var femte med sjukersättning fuskade. Det ifrågasatte fackförbundet Ledarna under rubriken. Felaktiga uppgifter om fusk och felaktiga utbetalningar.  Ledarna har också skrivit  om en rapport från Försäkringskassan som bör ifrågasättas och granskas. Kan man inte lita på en myndighet som FK så är det allvarligt. Men den kritiken har varken någon  från regeringen eller Axén bemött.

De hårda kraven från FK har också lett till ett omfattande merarbete för landets läkare. Ett intyg kan ta 30 minuter utöver undersökningen. Det är också en fråga som bör lyftas upp. Det drabbar  landstingen och sjukvården. F-kassans hårdare krav på underlag får kritik 40% av befolkningen anser att reglerna är för stränga. Men inom politiken har inte frågan lyckats lyfta tillräckligt.

Här två fall ur FK:s handläggning – som berör allmänheten och visar på FK:s komplexa problem.
Sara Sundin från Hallstavik var den som drabbades allra hårdast av svininfluensa. Hon låg nedsövd i två månader, kopplad till en konstgjord lunga. Det barn hon bar i sin mage dog.Hon har fortfarande allvarliga sviter efter sin sjukdom. Hon har rullator och rullstol, hon behöver fortfarande hjälp med andningen. Sara klarar inte de enklaste hushållssysslor.

FK har redan skickat ut ett första besked till Sara att hon inte skulle få någon sjukpenning.Reportern frågade  i TV4-inslaget: Är det här en rimlig tolkning av reglerna?  – Det är ingen tolkning, det är fakta, sa Maj-Lis Bjurström, tf enhetschef Försäkringskassan Norrtälje. Saras fall fick stor uppmärksamhet. Då ändrade sig en handläggare på FK och   sa att det där beskedet bara är en test. Sara kan protestera.  Sic! En test! Det var en godtycklig bedömning. Hade inte Sara fått uppmärksamhet i media  hade hon fått kämpa med FK. Tf enhetschef på FK var också tydlig och tuff i TV4. Vad händer med alla de andra tusentals som inte får medial uppmärksamhet?

Det andra fallet handlar om Sofie Karlsson som förlorade sin son i cancer. Dagen då sonen dog avbröts mammaledigheten och sjukersättningen. Sofie var då enligt lag arbetssökande och skulle ha skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, ansåg FK. Sofie beviljades inte sjukpenning för de första två veckorna efter sonens död. Bristen på empati förefaller påtaglig men det är lagen som gäller.  Sofie överklagade och  Länsrätten rev upp FK:s beslut.  Men FK valde att driva ärendet vidare till Kammarrätten. Regler är regler, hette det där. Sonens död var  inte tillräckligt skäl för kammarrätten att ge henne sjukersättning. Samt "Det har inte  heller  varit lagstiftarens intentioner att medge ett sådant undantag."

Det är några  av de slutsatser som går att dra av allmänhetens bristande förtroende för FK är kassans brist på empati  och oklar statistik, bl.a när det gäller de utförsäkrade.  

Tre forskare har analyserat SOM-undersökningen. De menar att medborgarnas förtroende för Försäkringskassan är grundläggande för en fungerande demokrati. Artikelförfattarna skriver att förtroendesvackan speglar ett missnöje med de förändrade reglerna hos Försäkringskassan, regler som 40% av befolkningen anser är för stränga. De skriver också:"En fråga som lämnas öppen i studien är ifall det är hur kassans personal fungerar i kontakten med medborgarna eller politikernas beslut som orsakat svackan."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar