20 juli 2015

Oron för välfärden


Lever vi  i en osäker värld? Vad styr? I Storbritannien vill premiärminister David Cameron förändra strejkrätten. I ett nytt förslag som presenterats i Storbritanniens parlament vill man bland annat tillåta för företagen att ta in bemanningspersonal för att täcka upp för de som strejkar. Strejkrätten för busschaufförer, lärare, läkare och brandmän kan komma att stramas åt.

Men det är inte bara Storbritannien som vill vrida tiden tillbaka. Flera EU-länder sneglar åt samma håll. Det finns drag åt det hållet även inom svensk politik.

Det är viktigt att strejkrätten skyddas i såväl Sverige som i andra länder. Syftet med konfliktåtgärder är att de ska användas som en sista utväg för att få till stånd ett avtal. Eller där arbetskraften utnyttjas till orimligt låga löner och arbetsförhållanden.
Arbetstagarna ska inte behöva acceptera vilka skitjobb som helst.

Skitjobb handlar delvis även nedanstående inslag från God morgon, världen! om.  Allt färre litar på välfärd och trygghet vid behov. Människor försöker bli sin egen lyckas smed när välfärden känns alltmer osäker. När äldre inte får plats på äldreboende, När sjukskrivningen blir underkänd trots påvisbar ohälsa och oförmåga till arbete. När människor i Fas 3 går  runt i ett ekorrhjul. Då upplever även de – för tillfället  icke berörda – oro.

En ny  studie  pekar mot att människor har fått en ny syn på pengar. I stället  för trygghet vill folk nu ha en ökad "värdetillväxt".  Enligt ekonomiforskaren Tony Apéria kan otrygghet vara en anledning till förändringen. Men hur kommer det i så fall att påverka det svenska samhället i grunden? Och vad händer om arbetsrätten även i Sverige skulle förändras?

I dagens Aftonblad, 20 juli, har ledaren rubriken: ”Socialdemokratins mäktigaste fiende”. Ledaren utgår bl.a. från det som nämns ovan och i inslaget  nedan.  Det är ett problem om människor känner att välfärden kommer att svika dem. Vi ser det redan inom äldreomsorgen och det som nu tillåts hända i Norrköping. Utan hittills någon nämnvärd reaktion från något parti. Men allmänheten påverkas.

”Att skapa tro på att skyddsnätet verkligen kommer att hålla är Socialdemokraternas svåraste utmaning,” enligt ledaren. Men det gäller inte bara S utan samtliga partier som blivit alltmer lika, samarbetsvilliga  – och tysta. Varför ändrar svensken attityd till pengar?
Eivor KarlssonInga kommentarer:

Skicka en kommentar