17 september 2017

Till partiledare och Socialutskottet

Det borde handlat om rätten till ett anständigt liv. Regeringen kunde tillsatt en bred utredning som tog reda på vad dessa personer, barn och vuxna, behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Men i stället beställdes en nedskärningsutredning.

Försäkringskassans prognos från i maj om ekonomiskt utfall för statlig assistans visar på en besparing på 2,2 miljarder kronor för 2017.

Det behövs också en analys om samhällskonsekvenserna när många föräldrar eller närstående blir utarbetade, sjukskrivna eller inte kan upprätthålla arbetslinjen.

Nu ligger möjligheten och intresset att göra en översyn av LSS hos riksdagen och dess politiker. Partiledare och Socialutskottet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar