05 januari 2013

Skolans värld – utebliven havredryck eller skollunch!


I oktober 2012 inträffade en incident i en skola där två födointoleranta elever plötsligt skulle påtvingas mjölk, som de inte tål, istället för sin vanliga havredryck. En person som beskrevs som ”mattanten ” hade bestämt detta. Jag skickade, eftersom jag känner till fallet, en insändare till lokaltidningen som publicerades som debattartikel.

Men jag utelämnar här både kommunen och det kommunalråd som jag i debattartikeln vände mig till. Jag vill istället visa på hur förvillat två kommuner kan hantera händelser, på det lilla såväl som det högre planet, som kan uppstå i skolan. Nämligen: Utebliven havredryck och, i nästa artikel nedan, utebliven skollunch. Här min debattartikel:

Inte råd med havredryck!
I alla skolor i landet går ett antal barn som är intoleranta mot olika slag av mat. Det brukar kunna kompenseras i skolan med lämplig kost. Bra skolmat, näringsrik och väl sammansatt, är viktig både för hälsan och för elevernas prestation i skolan. Men intresset för skolmaten, från skolans ledning och politikerna, varierar stort i landet. Så även kostnaderna, råvarupris såväl som omkostnaderna för en skolmåltid.

Genomsnittet för skolmatskostnaden för hela landet ligger på 5 510 kronor per elev och år. Det gäller grundskolan och räknar då in kostnaderna för livsmedel, personal, transport och övriga omkostnader. Detta enligt Skolmatens vänner. För X kommun är summan 4 040 kr. En minskning med 4,3 procent beräknade sedan 2011. Medan grannkommunen, 32 km bort, satsar 6 980. En ökning med 4,3 procent.

Lokaltidningen ställde i juni en fråga: ” X kommun lägger mindre pengar än genomsnittet på skolmat. Borde man satsa mer?” Ja, självklart ska barnens mat få kosta, tyckte 91 %.

I en av X kommuns skolor går två barn som ända sedan de slutande med bröstmjölk fått ersättning, först på recept, mot alla slag av mjölkprodukter. Det har bl.a. inneburit uteslutning av mycket som för små barn är gott. All mat har lagats utan mjölk. Genom en stram kosthållning har överkänsligheten mot mjölk nu så gott som upphört. Dock med ett och annat återfall med kraftigt magont eller diarré som följd.

Idag äter de vanlig skolmat med undantag av mjölk som ersätts med Oatly havredryck. Denna dryck kostar 15.95 per liter, standardmjölken 8.70 och lättmjölk 7.95. Samtliga cirkapriser. Nu kräver skolan i sin spariver att föräldrarna skaffar läkarintyg för att barnen ska få fortsätta att dricka havredryck. Ska verkligen sjukvården belastas av denna kommunala byråkrati?

Barnen har aldrig druckit mjölk. De älskar sin havredryck med de viktiga näringsämnen som drycken innehåller. Mjölk tycker de smakar äckligt. Konsekvensen kan nu bli att de tvingas dricka vatten. Om de inte skaffar läkarintyg. De här barnen är bara två av betydligt fler med olika matintolerans eller matallergi som nu kan drabbas av X kommuns spariver på skolmåltider.

NN är ytterst ansvarig för kommunen som kommunstyrelsens ordförande. NN bör uttala sig om såväl de sänkta kostnaderna för skolmat som indragning av födointag som är viktiga för vissa barn.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar