16 februari 2011

Mobbning – elevers Golgata

Ingen arbetsplats skulle acceptera en så bristfällig arbetsmiljö som på vissa håll förekommer inom skolans värld. Vari ligger problemet? Var finns skolans ledning när elever utsätts för mobbning?
Bättre åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling är nödvändiga. De lagar som rör skolans område är i stort sett bra. Det är tillämpningen som ibland brister. Ingen kan kräva att skolor alltid ska lyckas. Men arbetsmiljölagen, barn- och elevskyddslagen och likabehandlingsplanen ska vara kända och tillämpas på skolan. Om inte skolans ledning klarar detta - vad kan vi då förvänta oss av eleverna? Det kan till och med anses som ett lagbrott att inte agera mot mobbning.

Ytterligare ett mobbningsfenomen har tillkommit - den digitala mobbningen där eleverna ofta skriver en offentlig dagbok på Internet. Där skriver de om sina känslor, upplevelser, drömmar och fantasier. Tidigare fanns det ett lås på dagböcker och tonåringarna förvarade dem på ett hemligt ställe. Skolan borde ta upp konsekvenserna av att leva ett transparent liv på nätet.

Skolan måste ha beredskap att möta elever som mår dåligt eller har en besvärlig livssituation. Hänsyn till de individuella behoven måste tas. Det motverkar frånvaro, mobbning och kränkningar. Det finns ofta en gemensam bakgrund till skolk, mobbning/kränkande behandling - nämligen att problemen inte har åtgärdats i tid.

Mobbningen har en komplex bakgrund. Istället för att få bättre stöd tvingas många elever att klara sig allt mer själva - med mindre lyckat resultat. Dagens skola bygger mycket på ökat ensamarbete, vilket är förödande för elever i behov av lärarledd undervisning. Detta leder till bristande självkänsla och uppgivenhet som i sin tur kan leda till ogiltig frånvaro, skolk och kanske mobbning. Dessutom har det dragits ner på skolpersonal kring eleverna - kuratorer, skolsköterskor, resurspersonal och skolvärdinnor blir allt färre.

Fallet Måns från Lerum borde varit en väckarklocka. Måns begick självmord 2005 efter att ha mobbats under sex år. Skolverket riktade, efter Måns död, skarp kritik mot kommunens bristfälliga agerande för att få stopp på mobbningen. Efter Måns död blev det känt att skolan varken upptäckt, utrett eller åtgärdat de kränkningar som Måns utsattes för. De insatser som gjordes var kortvariga, skrev Skolverket. Ingen hade agerat vare sig samlat eller målinriktat och det har brustit i skolans kontakt med föräldrarna. Detta är värt att notera. Kanske är det en av grundorsakerna till att mobbning kan fortsätta att utvecklas. "Fallet Måns borde vara en väckarklocka för hela landet", skrev ett undervisningsråd på Skolverket. Men vad har hänt sedan dess?

När allvarlig mobbning uppdagas bör samtliga inblandade kallas till ett möte. Om inte ett dokument och en handlingsplan upprättas och sätts på pränt får det anses som så kallad "hemlös information", vilket förmodligen inte är tillåtet.

Samhället kan aldrig överta föräldrars ansvar för sina barn. Men skolan har ett ansvar att se till att eleverna kan gå till och från den obligatoriska grundskolan samt uppehålla sig där under raster och måltider utan att trakasseras.

Skolornas program mot mobbning fungerar så dåligt att de allihop får icke godkänt av Skolverket. Varje rektor måste känna till skollagens regler och hur dessa ska hanteras till vardags. Eleverna ska inte behöva gå sin Golgatavandring till skolan medan vuxenvärlden, ibland, ser på. Landets rektorer och skolpolitiker måste rycka upp sig!

Läs mer: "Skolornas program mot mobbning sågas", svt.se 28 januari.

3 kommentarer:

 1. Fallet Måns är långt ifrån untikt tyvärr. Runt om i landet är det 50 st som tar sina liv varje år, som är under 19 år, de flesta har koppling till mobbning!

  Varningsklocka, men vadå, ska en sådan händelse ens behöva hända för att folk ska agera? Nej, då har det ju redan gått för långt. Vi kan inte hålla på och tramsa oss såhär. Det är allvarligt problem med mobbning.

  Mer kunskap hos lärarna krävs, de får inte ens utbildning på lärarprogrammet om ämnet. Mer engagemang hos alla vuxna, fler vuxna på skolgården, att man hela tiden jobbar med respekt, lika värde och hur en bra vän är, att man engagerar föräldrarna mer, det krävs också att man tar lagen på allvar, att man lyssnar på eleverna och inte bagatelliserar eller förnekar att den är utsatt, det krävs att vi alla är en medmänniska och säger ifrån eller rapporterar till vuxen om man ser mobbning.

  Jag föreläser om ämnet och även bloggar om det. Jag möter hela tiden nya utsatta elever, som inte ens har någon vuxen eller vän att prata med.

  SvaraRadera
 2. Samarbete hindrar mobbing!

  Politiker, rektorer och andra byråkrater kan inte hindra mobbing. DE är inte där. DE ser ingenting, hör ingenting och vet ingenting!

  DE som verkligen kan göra totalt slut på mobbing är eleverna själva + lärare + föräldrar. Om de alla samarbetar mot mobbing, så kan ingen mobbing ske! Läs om Uvengymnasiet på webben. Där existerar ingen mobbing!

  Men det finns förutsättningar som måste uppfyllas innan lärarna och eleverna kan engagera
  sig! Nu är skolan en röra av lärare och elever som springer runt i skolan, trappa upp och trappa ned. De får aldrig tid att samarbeta!!

  Lärarna har 200 á 300 elever som de träffar nån gång då och då. Eleverna har 12-15 olika lärare och uppåt 20 olika ämnen blandade. De kan få 2 eller 3 prov samma vecka eller samma dag.

  Lärare och elever måste komma närmare varandra för att kunna samarbeta. Det sker genom koncentrationsläsning. Vi läser ETT läsämne (möjligen två) i taget under 7 eller 14 veckor (kvarts eller halvt läsår).

  Två, tre eller fyra lärare i samma ämne bildar tillsamman med vardera 12 á 16 elever "en egen liten skola" som koncentrationsläser i ett antal egna rum. Där finns närheten, samma lärare möter samma elever dag efter dag. Så kan samarbete ske.

  Så här går det till: Alla måste SÄKERT veta vad som gäller och hur samarbetet sker. De måste ALLA vara ÖVERENS innan undervisningen startar.

  Många skolor skickar lappar till föräldrar. Det räcker inte! Definitivt inte! En lärare + en elev + förälder(rar)träffas vid en fika och får ge sina synpunkter på hur skolan skall fungera.

  Under diskussionen lägger läraren fram ett dokument på en sida och säger att så fungerar vår skola. Dessa regler om samarbete och kamp mot mobbing måste alla skriva under för att skapa trivsel och framgång. Om elev och föräldrar inte vill samarbeta, så bör de söka en skola som passar dem bättre.

  Det underskrivna dokumentet ger läraren rätt att MED ENS sända elev som mobbar till psykolog, läkare, polis eller annan lämplig instans för omsorg. Inga diskussioner behövs.

  I dagens skola är lärarna förtryckta. De tvingas undervisa i ämnen de inte behärskar och inte vill undervisa i. De tvingas ständigt möta nya elever och stävja kaos. Framför allt kan de inte få tid att hjälpa individuella elever. De får inte tid att samarbeta eller lära elever lära sig själva eller lära i samarbete.

  Jag har forskat på samarbete i skolan och studerat samarbete i USA;s bästa skolor. Tro mig - samarbete i skolan skapar trivsel och effektivitet. det stoppar all mobbing - promto!

  MYCKET FÅ VET HUR MOBBING SKALL STOPPAS EFFEKTIVT! DETTA VISAR HUR DET MÅSTE GÅ TILL!

  SvaraRadera
 3. skolanställda och kommunanställda ser inte bara på.De är medskyldiga,de lägger alltid skuld på barnen.Därför mobbning ska aldrig bekämpas.man måste lägga skulden på de skyldiga:på skolanställda och kommunanställda.Rektor brukar kalla kurator,lärare,förälder och socialtjänsteman, för att övertyga förälder att "det finns ingen mobbning" och sedan för att förtala förälder,om den inte ger upp kampen.På detta sättet flera mobbade barn av skolanställda/andra elever blev också bortförda hemifrån.Några såsom Måns ha tagit sitt liv.Den skyldiga i mobbningen det är FRÖKEN.Sålänge detta inte erkänns offentligt,sålänge sådan mobbning ska pågå.De kränker/terroriserar/förnedrar de där mobbade barnen framför deras klasskamradernas ögon.Och de gör allt för att mobba ut sådana obekväma mobbningsoffer/deras föräldrar från skolorna,eftersom då är problemet löst för deras skull och för skolans"bästa".eftersom de mobbarna är oftast eleverna till "viktiga förälder" eller sådana som "de känner" som skolfröknar kommer bra överens med,därför de får medgivande och överseende.Om Måns skulle försöka mobba någon av dem och han säkert försökte, då blev han utskälld och hotad /bestraffad av skolfröken/rektor/kurator/socialsekreterare.De berörda anställda är där bara för att backa upp sina kollegor,allesammans mot förälders och barnens klagomål.Det är mobbningens kärna och problem.Och TABU,eftersom fröken ju "så duktig och trevlig".Visst,mot vissa, men inte för andra....

  SvaraRadera