02 maj 2016

Politiker – ta ert ägaransvar!


Kraven på Samhalls produktivitet har ökat genom åren och det gör också kraven på de personer som arbetar där.  De enkla arbetsuppgifter som gjordes förr finns inte idag på samma sätt. Samhalls samhällsfunktion har spårat ut, personer  med svåra funktionshinder blir undanskuffade. Det finns ingen plats för dem. Nu måste politikerna lyssna.
   Samhalls uppdrag inte är att vara ett bemanningsföretag. Uppdraget är att utveckla personer med funktionshinder efter deras individuella förutsättningar.
   Uppgiften i detta företag är inte i huvudsak de tjänster och varor som produceras –  utan de människor som producerar varorna och tjänsterna. Det är det som är det speciella med företaget Samhall. I det samhälle och arbetsklimat som nu råder blir det inte färre arbetshandikappade, snarare fler. När det krävs alltmer social kompetens, utbildning och flexibilitet hamnar många som har svårigheter utanför arbetsmarknaden.
   Om inte ens företaget vars uttryckliga uppdrag är att erbjuda sysselsättning till personer med funktionsnedsättning vill ha med dessa att göra – vad ska de då  få för jobb?
   De som kanske drabbas allra hårdast är personer med utvecklingsstörning. Riksförbundet  För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB och dess ordförande Thomas Jansson, skrev i Dagens Arena 28/9 –15  att utvecklingsstörda är i dag utestängda från både arbetsmarknaden och från Samhall.  ”Tyvärr ställer ägaren av Samhall – det vill säga staten – i dag krav på lönsamhet och effektivitet vilket inte är förenligt med uppdraget att ge alla, och särskilt de som står allra längst från arbetsmarknaden, en meningsfull sysselsättning”.
   Marcus Storch, tidigare ordförande för Samhall skrev i SvD Näringsliv 4/4, om att ”Samhalls utveckling är en tragedi”. Storch skrev ”Statliga Samhall ska ge de svagaste i samhället jobb. Nu anklagas bolaget för att rensa ut de mest funktionshindrade för att nå de ekonomiska målen. […] Samtidigt är behovet av Samhall-jobb större i dag än någonsin med hårdare arbetsklimat och fler funktionsnedsatta. ”
   2013 skrev jag på min blogg under rubriken ”Utred Samhall och dess funktion”. Jag skrev att medarbetare på Samhall har slagit larm. Arbetstempot är högt och  kraven är höga. Vinstintresset förefaller ha tagit över policyn som Samhall tidigare stod för.” 
   Flera tidningar tog också under 2013 upp problemen vid Samhall. Man ansåg att Samhall plockade russinen ur kakan. Några  företrädare för Samhall svarade. Men såvitt  känt är har politikerna inte tagit upp frågan. 
   Nu är det hög tid att regering och riksdag tar sitt ägaransvar på allvar och agerar.
Eivor Karlsson
 
Tidigare infört i Miljömagasinet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar