14 mars 2016

Bakslag för Merkel

Det blev svidande bakslag för Angela Merkels CDU i söndagens tre delstatsval. I flera opinionsundersökningar ansåg en stor del av de tillfrågade att Merkel hade misslyckats i flyktingpolitiken. Särskilt växte kritiken i Bayern.

Det här läget gynnade förstås det nationalkonservativa och euroskeptiska AfD, Alternative für Deutschland, som blev valets stora segrare. Men även De Gröna gick starkt framåt i valet.

Nya siffror som publicerades på söndagen visade att 61 % av väljarna i delstaten Baden-Würtenberg befarar hårdare konkurrens på bostadsmarknaden, 63 % räknar med mer kriminalitet och 52 % av de tillfrågade är rädda för att islams inflytande ska bli för starkt i Tyskland.

SvT hade i början av febr. ett inslag om Angela Merkel. Det var EU-reportern Rolf Fredriksson som intervjuade den tyske journalisten Stefan Kornelius, som skrivit en biografi om förbundskanslern: ”Angela Merkel” . Han var vid tillfället i Stockholm. Av SvT:s inslag framgick att missnöjet och kritiken mot Angela Merkel växte, inte minst i Bayern.

Kornelius sa att Merkel i början av hösten gjorde flera missbedömningar kring flyktingfrågans sprängkraft. Vilka felbedömningar, undrade Fredriksson. Jo, hon borde ha klargjort några veckor in i krisen, i september eller oktober, att Tyskland har gränser för mottagandet.

Fredriksson sa EU är viktigt för Merkel. Men har hon i tillräcklig grad förankrat den här ”välkomstkulturen” hos andra länder? Kornelius sa att det var det andra stora felet. Hon insåg inte att EU saknade vilja att hjälpa dessa människor. EU insåg inte heller självt hur mindre attraktivt det var.

Fredriksson tog också upp att Turkiet är en viktig aktör i flyktingfrågan för Merkel. Vilka är hennes prioriteringar när det gäller Turkiet? Kornelius menade att prioriteten är att minska antalet människor som kommer och att låta dem som kommer till Tyskland eller EU göra det mer kontrollerat. Fredriksson undrade då om det har att göra med att man kommit överens med Turkiet. Alltså att man betalar ut pengar till Turkiet och accepterar kampen mot kurderna.

Det finns ingen moraliskt oantastlig lösning, sa Kornelius. Om vi vill vara ett moralist föredöme så måste vi vara beredda att ta emot alla. Men våra egna samhällen klarar inte av det här. De är splittrade. Därför blir såna solkiga överenskommelser nödvändiga, ansåg Kornelius.

När Angela Merkel nu försvagas på hemmaplan påverkar det hela EU. Länder inom EU får nu större utrymme att agera när det gäller flyktingkvoter och stängda gränser. Och EU kan eventuellt stänga den s. k. Balkanrutten. Frågan efter söndagens val är hur EU nu kommer att ta sitt ansvar i flyktingfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar