01 maj 2015

SL:s nya busstrafik skapar kaos.

I midsommar börjar bussarna i Stockholm köra enligt ny tidtabell och med indragna linjer.En fråga infinner sig: Varför har det varit så tyst från oppositionen? S,V och MP vill ju inte att fler istället använder bilen.

Visst – Gunilla Cromvall, V, har påpekat att bussbolaget får stort inflytande över linjeförändringarna. Att det inte är förankrat politiskt tycker vi är livsfarligt, säger hon. Även S har påpekat att när man gör så här stora förändringar bör man ha det brett samråd. För att politiker ska kunna ta ansvar bör man också ta politiska beslut. So far so good. Men varför har inte oppositionen gått ut i media och debatterat konsekvenserna av dessa indragningar?

Det är en spridd allmänhet, PRO Östermalm och Gröna Seniorer i stockholmsregionen, tillsammans med många undertecknade protestlistor som försökt lyfta frågan om indragningarna. Majoriteten i Stockholms stad har också reagerat.

Keolis vann upphandlingen om busstrafiken 2013 med ett pris som var 19 procent billigare än närmaste konkurrenten. Resultatet blir nu glesare turtäthet, indragna linjer och högre biljettpris. Trafiklandstingsrådet Kristofer Tamson, M, säger att Keolis vann, inte bara på grund av priset, utan på en sammanvägning av pris och kvalitet. Men det beror vad man lägger i begreppet kvalitet.

I särskilda uttalanden i trafiknämnden reste oppositionspartierna S och V varningsflagg för att välja ett ”synnerligen lågt anbud” och att konsekvenserna skulle kunna dra ned kvaliteten på trafiken. Så långt har oppositionen reagerat men inte nämnvärt utåt för att väcka opposition. Uttalanden och motioner blir oftast en hyllvärmare som inte når ut till allmänheten om det inte följs upp med debatt och diskussioner. Och det har funnits tillfällen.

Över 1.400 personer har skrivit på en protestlista bara mot nedläggningen av busslinje 43 och 44. . Resenärerna kritiska mot SLs nya busslinjernät.

I artiklar ser man ofta bilder av äldre personer med rollator träda fram och oroas. De är inte ensamma. Opinionen i olika områden är stark. T.ex i Ruddammen där busstrafiken minskar när linjerna 43 och 44 försvinner. En del barn tar nu bussen till Engelbrektsskolan. Hur ska de sen komma vidare nu, undrar en förälder. Jo, de får åka med 61:an och sen byta buss. Men det kommer de nog inte att göra. Föräldrarna kommer att sluta köpa busskort till barnen eftersom det inte är någon idé.

Linje 61 kommer inte heller att kunna ersätta linjerna 43 och 44 eftersom dagens bussar där idag också fungerar som en servicelinje för äldre. Många äldre åker idag med t.ex. 44:an från Rudddammen till Fältöversten för att handla. Busstrafiken ersätts delvis men för handikappade och äldre är det inget alternativ. 61:an kommer framöver att ta upp resenärer mot Odenplan istället för mot Skansen och Östermalm. Det är rena snurren, anser de boende. Protestlistor har på olika håll samlats in. Men utan att politikerna har lyssnat

Det är också förvånade att Keolis planerar på att dra in hållplats Kungsträdgården eftersom där finns en bytespunkt för flera linjer.

En annan redan indragen hållplats är utanför sjukvårdsaffären Varsam på Kungsgatan 59. Dit söker sig många, både funktionsnedsatta och utskriva patienter från sjukhuset för att få hjälpmedel. Nu stannar bussen vid Hötorget och Cityterminalen. Det är en lång stäcka med tanke har rörelsehinder eller trötthet. Det är bara några exempel på vad försämringarna i busstrafiken innebär för Stockholm. Och visst finns det aktiviteter som oppositionen borde lyssna på när majoriteten slagit dövörat till. Kritiken växer mot busslinjenätet

Till det märkliga hör att landstingets trafiknämnd inte tycks ha behandlat frågan om indragningarna. Är nämnden överkörd?

Remissvar på föreslagna trafikförändringar (pdf)

1 kommentar:

  1. Hej Jag är en av de 1407 personer som protesterat mot nedläggningen och var med och träffade Kristoffer Tamsons vid det första mötet och representanter för Förvaltningen och Keolis vid det andra mötet. Den förhoppning som skymtade efter det första mötet försvann helt efter det andra mötet. "omöjligt att ändra till den 17/6" "men inget är ristat i sten". Att Ruddammen förvaltningsmässigt tillhör Östermalm det hade man ingen aning om. Mer om hur diskussionerna gått finns att läsa på Facebookgruppen "Rädda bussarna" /Tommy Pettersson

    SvaraRadera