26 februari 2015

Aktion mot farlig tung lastbilstrafik


Vägtransportbranschen är idag problemtyngd. Att få ordning på den illegala cabotagetrafiken är viktigt. Cabotagetrafik betyder "tillfällig inrikestrafik". Det är när ett utländskt företag kör i ett land, men lyder under hemlandets regler. Det handlar om såväl chaufförers som många åkeriägares situation.

Extremt tung trafik ställer särskilda krav på föraren, bland annat utbildning. Ingen trafikant vill möta en 40-60-tonslastbil som dundrar fram i hög fart med en förare utan riktigt körkort. Såväl bromssträckor som omkörningssträckor är längre. Om lasten är dåligt surrad kan lasten börja röra sig och lastbilen  kränga. 400 lastbilar kör stadigt illegalt i Sverige.

Det handlar inte om nationalitet eller hudfärg, säger chaufförerna. Det handlar om rättvisa villkor, rimliga kostnader, ersättningar, sociala avgifter, skatter, försäkringar och att förnya sin förarkompetens vart femte år. Det är enormt stora löneskillnader inom olika EU-länder.

Missbruket av cabotagetrafiken sker i skydd av EU:s förordning och därför måste det på EU-nivå drivas fram en förändring, det säger en EU-parlamentariker. Han har talat med Transportkommissionens ordförande Violeta Bulc om detta och hon, och många med henne, hänvisar till att problemet måste lösas på nationell nivå.

– Men då uppstår ett moment 22 eftersom det på nationell nivå krävs att EU-förordningen fungerar, säger EU-parlamentarikern vars viktigaste hjärtefråga i EU är just transporterna. Han  tillägger att de flesta i EU inte kan ta till sig hur missbruket går till.

En makedonisk förare som ansågs sakna giltiga handlingar lyfte, indirekt, svenska åkerinäringen och chaufförernas problem. Efter den friande domen i Sundsvalls tingsrätt den 19 november genomförde många chaufförer spontana aktioner som lyfte upp problemen. 

Chaufförerna hade tröttnat på lönedumpning, olagliga fordon, köpta körkort och förarkort samt, enligt uppgift, andra falska handlingar. För att uppmärksamma detta startade de manifestationer under parollen ”Här stannar Sverige”.
 Chaufförerna stannade sina fordon – på ett säkert sätt – två gånger per dygn, en kvart i taget, för att protestera.

Nu  har det kommit nya regler i form av höga avgifter för olagliga transporter. När en transport utför tre körningar i ett annat EU-land inom en vecka blir det sanktionsavgift. Tidigare gällde böter. Sanktionsavgifterna, 40 000 kr, ska betalas omgående på plats. Betalas inte sanktionsavgifterna kan fordonets hjul klampas (låsas) på plats för förhindra fortsatt färd. Men betydligt mer återstår att göra för transportbranschen.

Den 21 januari i år omkom en lastbilschaufför och fyra personer skadades i samband med en masskrock i höjd med Mogetorp på riksväg 50 norr om Örebro. Lastbilsföraren som misstänktes ha orsakat dödsolyckan åtalades för vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada.

– Straffvärdet för ett sådant här brott är sex månader men med tanke på omständigheterna i det här fallet yrkade jag på villkorlig dom med höga dagsböter, sa åklagaren Åsa Hiding till SvT Regionalt. – Omständigheterna gäller hur länge han suttit häktad och att han inte begått brottet med uppsåt. Dom meddelas den 6 mars. Men  åklagaren har under förhandlingarna yrkat på villkorlig dom.

 "Här stannar Sverige"-gruppen anser att straffet inte står i proportion till trafikbrottet. De reagerar mot att straffen för begångna trafikbrott är så låga. Nu uppmanas samtliga kollegor att på nytt stanna sina fordon varje dag, under femton minuter, klockan 12 och 24 fram till påsk. Under parollen: ”Här stannar Sverige”.

Men aktionen handlar inte bara om, som chaufförerna anser, lindriga straff efter dessa två tingsrättsdomar. Det handlar också om att Transportstyrelsen inte förefaller ta undersökningsplikten i beställaransvaret på fullt ansvar. Chaufförerna menar att ett tydligare och hårdare beställaransvar är en viktig pusselbit för att vi ska få en sundare och mer rättvis konkurrens i branschen.

Våra politiker måste förstå att vi menar allvar, säger en av initiativtagarna till uppropet  "Här stannar Sverige". – Regeringen måste se till att lagarna för lastbilschaufförerna blir bättre. Och rättsväsendet måste börja döma adekvat och ge rimliga, kännbara straff.  Det skulle leda till att vi fick mer rättvis konkurrens i branschen.  Dessutom mindre med oseriösa åkerier på våra vägar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar