12 november 2013

Brister i LSS-lagens tillämpning

Till
Partiledarna

Jan Björklund, FP
Annie Lööf, C
Jonas Sjöstedt, V
Jimmie Åkesson, SD
Göran Hägglund, KD
Åsa Romson, MP
Gustav Fridolin, MP
Stefan Löfven, S
Fredrik Reinfeldt, M

Skickas även per post

Stockholm den 12 november 2013

Från
Eivor Karlsson

Adress och tfn-nr. finns med i ovanstående mail. Dock inte här på Internet.

Brister i LSS-lagens tillämpning
Beslutet om en ny LSS-lag började gälla den 1 januari 1994. ”Kalla Fakta” avslöjade 10 november att privata konsulter som själva tjänar miljonbelopp, lär ut hur långt kommunerna kan gå när det gäller avslag utan att bryta mot lagen

Reportaget visade ett för den aktuelle konsulten och ett 30-tal tjänstemän beklämmande situationer som upprörde många. Är det så här det går till i kommunerna? Konsulten drog några anekdoter om olika situationer i de funktionsnedsattas vanor och livsstil. Uttrycket att de ”äter pengar” var direkt osmakligt.

Andra delar av programmet visade gravt funktionsnedsatta barn och föräldrarnas kamp för en dräglig tillvaro. Barn som också fråntagits en del av sina glädjeämnen i livet som att inte få åka på läger, behålla sin stödfamilj eller få göra en resa till Åland.

Reportaget gav en bild av ett Sverige som vi inte vill ha. Nu har allmänheten, men dessbättre också flera kommuner, reagerat över inslaget."Avslag till varje pris"

Ofta möter vi i landets tidningar reportage om hur svårt funktionsnedsatta nekas assistans. Vi ser dem, läser om dem – och förfäras. Någonstans är det uppenbarligen fel. Lagtexten i LSS behöver förmodligen en översyn.

Kommunerna är självständiga i sina beslut. Men lagar beslutas av riksdagen. För att beslutsfattarna såväl som riksdagspolitikerna ska få veta om lagar fungerar som det var tänkt bör dessa följas upp. Frågan är vad riksdagspolitikerna kände till om de förhållanden som ”Kalla Fakta” visade.

Föreningen ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning”, FUB, har gjort en undersökning riktad till socialchefer och motsvarande i kommunerna. ”Av de drygt 200 kommuner som besvarat frågorna uppger fyra av fem att Försäkringskassans striktare bedömning vältra över ansvaret för personlig assistans från staten till kommunen.” Dagens Samhälle nr 35/13. Läs även här. "Be om ursäkt"

Staten har gett kommunerna allt fler uppdrag utan att skicka med tillräckligt med pengar. Transfereringssystemen, inte minst sjukförsäkringssystemet, går med miljardvinst som staten sen tar tillbaka. Det borde finnas utrymme till en fördelning efter behov, särskilt av de behov som enligt LSS från den 1 januari 1994 är lagstadgade. Det är viktigt att frågan om LSS-lagen diskuteras i riksdagen

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till respektive partiledare:

  1. Är du beredd att lyfta upp och diskutera LSS-lagen i riksdagen utifrån kommunernas återkommande neddragningar?

  2. Anser du att lagtexten i LSS bör ändras bl.a. vad gäller Försäkringskassans striktare bedömning som övervältrar ansvaret för personlig assistans från staten till kommunerna?

  3. Bör staten öronmärka pengar till LSS-verksamheter för att kommunerna ska följa lagens intentioner?
Stockholm den 12 november 2013 Eivor Karlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar