28 oktober 2013

Syna LOV ur olika aspekter


Har den trötta, lågavlönade städerskan och undersköterskan råd att ta del av RUT-avdraget? "En annan viktig reform som regeringen har genomfört är Lagen om valfrihetssystem (Lov)." I dag är den genomförd i uppemot 140 kommuner, enligt skribenten. Men skribenten nedan framställer LOV på ett annat sätt. Vi tycker det är ofattbart att (S) vill rasera en så viktig reform för jämställdheten. Men är LOV verkligen  en jämställdhetsreform?   Och är LOV klimatsmart?
 
Men två skribenter från PRO tog i Dagens Samhälle den 27 maj –13 under rubriken ”Hemtjänst omöjliga val i ett omöjligt system” upp att kostnaderna för hemtjänsten i Stockholm har fördyrats genom LOV och det stora antalet utförare; Det handlar om förfrågningsunderlag, bedöma ansökningar om etablering, fakturera, följa upp, kontrollera och informera med mera.

De två skribenterna tog också upp ökad körtid. Trafikverket har genomfört en intressant utredning om konsekvenserna av LOV där man har simulerat hur mycket längre körtiden mellan hemtjänstbesöken blir om man ökar antalet utförare.

Bara med en utförare till, utöver kommunen, ökar körtiden med 20 procent. Med två utförare till ökar den med cirka 35 procent. Betänk effekten av närmare 200 utförare, privata ca 150 och kommunala ca 40, som i Stockholm.

 – Regeringens utredning måste nu studera denna fråga, både för effektiviteten och kvalitet inom hemtjänsten och ur klimatsynpunkt. Det ansåg de två PRO-skribenter. Det börjar bli dags att syna LOV ur olika aspekter. Inte minst vad gäller klimataspekten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar