17 oktober 2010

Har oppositionen redan glömt de sjuka?

Har oppositionen lämnat walk over till Alliansen när det gäller sjukförsäkringssystemet? Det förefaller vara ganska tyst från oppositionens sida. Frågan är om det kommer att bli tyst ändå fram 1,5 vecka före valet 2010.

”Valet är över vart tog vi sjuka vägen?” Det var rubriken på Lars Sjöbloms artikel i Aftonbladet. Sjöblom var M-politikern som lämnade moderaterna p.g.a. hur de behandlade sjuka och utförsäkrade. Han gick över till S men konstaterar nu att Mona Sahlin och Ylva Johansson har glömt bort oss. Inte ett ord har vi hört från dessa politiker. Nu pratas det om invandrarfrågan och Afghanistan, konstaterar Sjöblom som undrar var läkarnas röster är.

Ja, efter valet det har blivit tyst om sjukförsäkringen och dess konsekvenser från oppositionen Innan valet tog inte heller oppositionen upp frågan om sjukförsäkringen i tid. En reporter på TV4 sa att det kunde blivit Alliansregeringens stupstock. Och det missade oppositionen?

Kristersson ska rätta till sjukförsäkringen, löd rubriken på TV4:as inslag om hur sjuka drabbas. Men det blir bara små justeringar har Kristersson senare meddelat. Frågan är vart Margaretas fall räknas.

Vad händer med de långtidssjuka som utförsäkras och vad händer med dem i Fas 3? Åtskilliga reportage har visat att många arbetsgivare utnyttjar personer i Fas3. Som tvingas utföra arbete som kunde skett till marknadsanpassade löner. Social ekonomi kan det vara något för Fas 3 deltagare?

Eva Carlsson och Pernilla Ulvblom från Sociala arbetskooperativens intresseorganisation (Skoopi) tog upp frågan i Dagens Samhälle 32/2010.De skriver bl.a att i Arbetsförmedlingens faktablad står att ”Sysselsättning i Fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda (…). Här är regelverket motsägelsefullt, eftersom det måste finnas meningsfulla arbetsuppgifter och kvalitet även för deltagaren; möjlighet att bli delaktig, få utvecklas och ges chanser till framtida anställning. skriver de.

Carlsson och Ulvblom skriver vidare att i Arbetsförmedlingens faktablad står även att anordnaren ”Får inte placera den arbetssökande hos en annan arbetsgivare, förening, organisation eller annat företag”. Men, konstaterar de, det är något som vissa kommuner, bl.a Botkyrka, inte följer. ”Se till att inte långtidsarbetslösa utnyttjas”, var rubriken i Dagens Samhälle.

Vem följer upp deltagarna i de olika arbetsmarknadsprojekten och i Fas 3. Hur är deras arbetsförhållanden? Hur introduceras de ut mot arbetslivet? Hur blir de bemötta. Den frågan borde nätverket Resurs ställa till respektive politiker i socialförsäkringsutskottet. Då får vi se om oppositionen också kommer ut på banan. Det som Lars Sjöblom och många andra drabbade efterlyser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar